Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Дослідження, статті, розробки. Семантичний конспект розділу

Дослідження, статті, розробки. Семантичний конспект розділу

Дослідження, які ведуться лабораторією СЕТ. Області досліджень: Штучний інтелект в освіті (AIED), моделі подання знань, синтез дидактики і когнітивної науки. Лабораторія розвиває власний підхід - Понятійно-тезисну модель знань для організації навчання через Веб
Кількість входів в цьому місяці : 35828

1. Tree-Net

Tree-Net — Ієрархічно-мережева модель даних

Tree-Net — Ієрархічно-мережева модель управління освітнім контентом системи безперервного навчання

Tree-Net — Модель Web-контенту, в основі якою лежать дві ключові сутності: елемент контенту або Web-сторінка і тематична група


Tree-Net:
 • Основа для формалізації і структурування контенту порталів безперервного навчання
 • Являє собою сукупність двох ієрархічних структур дерева елементів контенту і дерева тематичних груп
 • Є основою для розробки методів генерації динамічних навчальних курсів для підтримки безперервного навчання

2. Desc (v)

Desc (v) — Оператор визначення множини усіх нащадків елемента контенту v

3. Семантичнтй блок

Семантичнтй блок — Це така множина елементів контенту, що мають логічну і структурну єдність, вони мають єдине джерело походження, наприклад одне авторство, і подають одну тему


Семантичнтй блокФізично є деякою гілкою в ієрархії контенту

4. Тематичні групи

Тематичні групиСтруктуруються в ієрархію

5. Понятійно-тезисна модель

Понятійно-тезисна модель — Модель формалізації дидактичних текстів


Понятійно-тезисна модельҐрунтується на герменевтичному підході розбору тексту

Понятійно-тезисна модельПередбачає однозначний зв'язок семантичних даних із навчальним матеріалом

6. Поняття

ПоняттяВказує на деякий об'єкт з області знань, про який іде мова, і який представляється для вивчення студенту

7. Теза

Теза — Це деяка відомість або твердження про поняття


ТезаЯвляє собою одне або декілька речень, в яких мова іде безпосередньо про відповідне поняття, проте саме поняття тут словарно не фігурує

8. Когнітивно-семантичний підхід

Когнітивно-семантичний підхід:
 • Характеризує умовну модель "Знати", яка базується на класичних дослідженнях в області штучного інтелекту (ШІ), що в той же час застосовуються для потреб освіти
 • Вбирає в себе технології, методи і моделі, породжені класичною задачею ШІ, і служить меті моделювання знань людини, тобто представляє модель "Знати"
 • 1) служить для моделювання знань людини;
  2) орієнтується на розв'язання задач (а не на навчання);
  3) має на меті створення формальної мови, не залежної від природної мови, але придатної для комп'ютерних маніпулювань
 • Основним недоліком у контексті навчання є те, що зворотний процес передачі знань від системи до учня ускладнюється із-за нездатності системи "добре говорити" звичною для людини мовою подання знань її природною мовою
 • Недоліком є так звана проблема всеосвіченості, у результаті якої відбувається формалізація таких аспектів предметної області, які не мають педагогічної значимості, тим самим ускладнюючи як побудову БЗ, так і її застосування для навчання

9. Мовно-дидактичний підхід

Мовно-дидактичний підхід:
 • Заснований на застосуванні моделі "Навчати"
 • Прагне забезпечити процес подання знань, що ґрунтується на поточних педагогічних потребах субєкта навчання (учня, студента тощо)
 • Базується на таких областях знань, як дидактика, теорія тексту, герменевтика, поняття гіпертексту
 • Представляє модель "Навчати" і подає знання мовою комунікації
 • 1) ґрунтується на природній мові, як основному засобі передачі знань;
  2) бере до уваги такі галузі, як дидактика, теорія тексту, герменевтика, лінгвістика, інформаційний пошук, поняття гіпертексту;
  3) має на меті забезпечити такий процес передачі знань, який задовольнить освітні потреби учня
 • Недоліком є недостатня формалізація, що ускладнює комп'ютерне опрацювання знань і перешкоджає задачам автоматизації навчального процесуУвібрав у себе технології, методи і моделі, які виникають у контексті вимог навчального процесу, та служать для його забезпечення.

Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2022 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери