Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Публікації | FreshKnowledge — система управління інформаційним Веб-ресурсом

FreshKnowledge — система управління інформаційним Веб-ресурсом

Завантажити статтю в форматі Microsoft Word (DOC)

Титенко С.В.
lab@setlab.net
Національний технічний університет України «КПІ»
м.Київ

Стрімкий розвиток мережі Інтернет сприяє її використанню у різноманітних сферах суспільного життя. Все більше підприємств, установ, окремих осіб, що зайняті у різних галузях народного господарства бажають швидко та динамічно публікувати власну інформацію в мережі Інтернет, роблячи її доступною всім. На даному етапі перешкодою може бути лише технологічний бар’єр, що стає перед зацікавленим суб’єктом, що має намір поділитися інформацією. До технологічного бар’єру можна віднести усі ті труднощі та вимоги, що виникають при започаткуванні і подальшій підтримці інформаційного Веб-ресурсу. Завданням Веб-розробників є створення такого технологічного рівня для Інтернет-системи, коли стандартні рутинні функції, пов’язанні з технікою програмування і форматування для WWW, будуть виконуватись автоматично, а акцент в роботі користувача з системою буде ставитись власне на процесі передачі інформації від користувача до системи. При чому вимогою часу є необхідність еволюції згаданого процесу до рівня знань, коли користувач передаватиме системі знання, а система буде інтелектуально ними маніпулювати для їх подання у гіперпросторі. Зауважимо, над переходом від «інформаційного Інтернету» (Всесвітня Павутина - WWW) до «Інтернету знань» (Семантична Павутина) вже значний час працюють розробники і науковці [1].

Ми пропонуємо програмну платформу, на основі якої ми намагаємося організувати смислову, таку що не залежить від технологічних нюансів, роботу користувача по публікації власних інформаційних ресурсів або контенту в Інтернет. Окремим напрямком розробки і досліджень є використання запропонованого підходу в галузі дистанційної освіти, організація освітніх Веб-ресурсів, що ставлять специфічні вимоги і мають внести власну семантику в модель керування Веб-контентом.

Система управління вмістом інформаційного Веб-ресурсу FreshKnowledge побудована і розвивається на основі концепції семантичного Веб-контенту. На відміну від багатьох систем управління вмістом сайту (CMS) в даній системі робиться акцент не на фізичному розташуванні і поданні контенту, а на семантичному. Фізичне подання контенту відбувається як процес відбиття його внутрішньої смислової структури.

Основні технічні і технологічні характеристики системи

- Деревоподібна архітектура елементів контенту, що забезпечує гнучку і зручну архітектуру сайту;

- Основою бази даних є така сутність, як елемент контенту або „Подання” – найменша повноцінна частина (атом) сайту. Кожен елемент контенту містить набір характеристик, що його описують і може бути поданий у різних виглядах, в залежності від потреби (наприклад як окрема сторінка, як анотація до сторінки, як окреме посилання з підказкою-анотацією, як рекламний блок тощо). На рівні елементів контенту також закладена багатомовна підтримка;

- Технологія макротегів FreshTags: ще одним рішенням для переходу від фізичного рівня управління сайту до логічного (семантичного) є технологія внутрішніх макротегів. Типовою проблемою при збереженні контенту в БД є складність застосування програмного коду серверних скриптів (наприклад PHP) всередині текстового поля бази даних. Система дозволяє застосовувати попередньо підготовлені програмні фрагменти за допомогою їх виклику в HTML-коді за допомогою спеціально оформлених тегів. Таким чином типові шаблонні рішення можуть застосовуватись за допомогою одної команди. Крім того це дає можливість відійти від фізичного рівня організації контенту сторінки до семантичного, створивши набір логічних команд для сайту.

- Управління поданням за допомогою шаблонів FreshTemplates: На основі сутності елементу контенту і технології макротегів FreshTags можна створювати шаблони Веб-сторінок для управління виглядом і функціональністю окремих елементів. Стандартні шаблони системи дозволяють створювати такі розділи як новини, списки посилань, бази статей тощо.

- Навігація. Деревоподібна архітектура збереження елементів контенту без обмеження глибини дозволяє будувати зручне і зрозуміле меню сайту. Можливість зазначення асоціативних елементів дозволяє анонсувати близькі за змістом сторінки, надаючи альтернативні навігаційні можливості користувачам сайту.

- Система дає можливість вести статистику відвідувань як для усього сайту, так і для кожної сторінки окремо. Це дозволяє будувати внутрішні рейтинги і аналізувати контент. Крім того планується реалізація адаптивності системи до різних груп користувачів на основі їх тематичної зацікавленості.

- Гнучкість системи: орієнтація на контент, що часто змінюється, проста реструктуризація Веб-вмісту, зручне створення нових розділів, підрозділів і т.д. Робота з системою відбувається за принципом роботи з файл-менеджереом Windows Explorer: каталог/файли – підкаталог/файли – і т.д. Слід зазначити, що місце елемента контенту в дереві інформаційної системи не впливає на його фізичну url-адресу, що дає змогу переносити Веб-сторінку до іншого розділу без зміни її url-адреси, це в свою чергу добре впливає на роботу пошукових машин із сайтом.

Найближчим часом в рамках досліджень по моделюванню знань для освітніх Інтернет-систем планується подальший розвиток і доопрацювання системи FreshKnowledge з метою її застосування для підтримки дистанційного навчання. Планується інтеграція технології FreshKnowledge, у якості технології управління навчальним контентом і понятійно-тезисної моделі знань [2,3], як ядра для управління адаптивним поданням матеріалів і автоматизації тестування.

Література

1. http://www.w3.org/2001/sw/ - Semantic Web

2. Титенко С.В., Гагарін О.О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов международной конференции «Интеллектуальный анализ информации-2006». – Київ: Просвіта, 2006. – С.298-307.

3. Титенко С.В., Гагарін О.О. Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі. Образование и виртуальность – 2006. Сборник научных трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования / Под общ. ред. В.А. Гребенюка, Др Киншука, В.В. Семенца.– Харьков-Ялта: УАДО, 2006.– С. 401-412.

Завантажити статтю в форматі Microsoft Word (DOC)

Кількість входів в цьому місяці : 7912
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
FreshKnowledge CMS — Система управління вмістом сайту
FreshKnowledge — Система управління вмістом сайту (CMS — Content Managment System). Програмна платформа для Веб-сайтів, яка розробляється в лабораторії СЕТ.
Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі
Титенко С.В., Гагарін О.О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов международной конференции «Интеллектуальный анализ информации-2006». – Київ: Просвіта, 2006. – С.298-307.
Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі
Титенко С.В., Гагарін О.О. Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі. Образование и виртуальность – 2006. Сборник научных трудов 10-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования / Под общ. ред. В.А. Гребенюка, Др Киншука, В.В. Семенца.– Харьков-Ялта: УАДО, 2006.– С. 401-412.
Публікації Лабораторії. Штучний інтелект в освіті. Дистанційне навчання
Публікації. Штучний інтелект в освіті. Дистанційна освіта. Понятійно-тезисна модель для педагогічних цілей.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери