Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Архів новин Лабораторії | САИТ 2007 — программа конференции

САИТ 2007 — программа конференции

10.05.2007

Інститут прикладного системного аналізу НТУ України "КПІ"
Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України

ПРОГРАМА
міжнародної конференції

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ДЕВ’ЯТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

15-19 травня 2007 р.
Національний технічний університет України "КПІ"
Київ 2007САІТ–2007

Міжнародні науково технічні конференції з Системного аналізу та інформаційних технологій є одними з авторитетних форумів фахівців із системного аналізу складних систем різної природи, інтелектуальних систем прийняття рішень, GRID технологій та прогресивних інформаційних технологій.

Конференції з системного аналізу та інформаційних технологій проводилися щорічно з 1999р. як науково-технічні конференції студентів, аспірантів і молодих учених на базі Інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету «КПІ» Міністерства освіти та науки України й Національної академії наук України. З 2005 року було ухвалене рішення про зміну статусу конференції та запрошені до участі в обговоренні актуальних міждисциплінарних проблем також і широке коло науковців, що спеціалізуються в розглянутій галузі. Метою проведення конференції є об'єднання фахівців різних наукових напрямків для обговорення нових проблем системного аналізу та інформаційних технологій й обміну досвідом використання отриманих результатів для вирішення актуальних практичних проблем.

У Програму конференції САІТ-2007 включено біля 200 доповідей, які охоплюють велике коло питань, пов'язаних з розробкою і дослідженням теорії та практики системного аналізу, прийняття рішень, стратегічного планування, проектування, виробництва та експлуатації складних взаємозалежних систем різного призначення, що функціонують в умовах невизначеностей, множини конфліктуючих цілей і ризиків.

САИТ-2007

Международные научно технические конференции по Системному анализу и информационным технологиям являются одними из авторитетных форумов специалистов по системному анализу сложных систем разной природы, интеллектуальным системам принятия решений, GRID технологиям и прогрессивным информационным технологиям.

Конференции по системному анализу и информационным технологиям проводились ежегодно с 1999 г как научно-технические конференции студентов, аспирантов и молодых ученых на базе Института прикладного системного анализа Национального технического университета «КПИ» Министерства образования и науки Украины и Национальной академии наук Украины. В 2005 году было принято решение об изменении статуса конференции и приглашении к участию в обсуждении актуальных междисциплинарных проблем также и широкого круга научных работников, специализирующихся в рассматриваемой области. Целью проведения конференции является объединение специалистов различных научных направлений для обсуждения новых проблем системного анализа и информационных технологий и обмена опытом использования полученных результатов для решения актуальных практических проблем.

В Программу конференции САИТ-2007 включено около 200 докладов, которые охватывают большой круг вопросов, связанных с разработкой и исследованием теории и приложений системного анализа, принятия решений, стратегического планирования, проектирования, производства и эксплуатации сложных взаимосвязанных систем различного назначения, функционирующих в условиях неопределенностей, множества конфликтующих целей и рисков.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Організаторами дев’ятої Міжнародної науково-технічної конференції “САІТ-2007” виступають Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Національний технічний університет України „КПІ", Інститут прикладного системного аналізу Міністерства освіти і науки України та Національної академії наук України, Кафедра ЮНЕСКО „Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика” при НТУУ „КПІ” та ННК „Інститут прикладного системного аналізу”, Ризький технічний університет, Буковинський університет, Наукові товариства студентів та аспірантів НТУУ „КПІ” та ННК „ІПСА”.

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Организаторами девятой Международной научно-технической конференции “САИТ-2007” выступают Министерство образования и науки Украины, Национальная академия наук Украины, Национальный технический университет Украины “КПИ", Институт прикладного системного анализа Министерства образования и науки Украины и Национальной академии наук Украины, Кафедра ЮНЕСКО “Высшее техническое образование, прикладной системный анализ и информатика” при НТУУ „КПИ” и УНК „Институт прикладного системного анализа”, Рижский технический университет, Буковинский университет, Научные общества студентов и аспирантов НТУУ „КПИ” и УНК „ИПСА”.

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
Згуровський М.З., проф. (Україна, Київ)

Заступники голови:
Сергієнко І.В., проф. (Україна, Київ)
Панкратова Н.Д., проф. (Україна, Київ)

Члени комітету:
Гвішіані А. Д., проф. (Росія, Москва)
Кунцевич В. М., проф. (Україна, Київ)
Куценко А. С., проф. (Україна, Харків)
Маниліч М. І., проф. (Україна, Чернівці)
Петренко А.І., проф.(Україна, Київ)
Скопецький В. В., проф. (Україна, Київ)
Царков Є.Ф., проф. (Латвія, Рига)
Ясинський В.К., проф. (Україна, Чернівці)
Недашківська Н.І., аспірантка (Україна, Київ)

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова:
Сидоренко С.І., проф. (Україна, Київ)

Заступники голови:
Романенко В.Д., проф. (Україна, Київ)
Шукаєв С.М., проф. (Україна, Київ)

Члени оргкомітету:
Бідюк П.І., проф. (Україна, Київ)
Кірік О.Є., к.ф.-м.н. (Україна, Київ)
Кисельов Г.Д., к.т.н. (Україна, Київ)
Окуненко В. Н., к.т.н. (Україна, Чернівці)
Опаріна О.Л., н.с. (Україна, Київ)
Макуха М. П., інж. (Україна, Київ)
Савастьянов В. В., аспірант (Україна, Київ)
Клименко Е. С., аспірантка (Україна, Київ)
Чепок І. Г., студентка (Україна, Київ)

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вівторок, 15 травня
10.00 – 19.00 – реєстрація учасників
Інститут прикладного системного аналізу НТУ України «КПІ», корпус 35, к.206.

Середа, 16 травня
8.30 – 9.30 – реєстрація учасників
НТУ України «КПІ», корпус 1, к.163.
10.00 – 13.00 – урочисте відкриття, пленарне засідання
НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради
14.00 – 18.00 – секційні засідання

Четвер, 17 травня
10.00 – 12.30 –пленарне засідання
НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради
14.00 – 18.00 – секційні засідання

П’ятниця, 18 травня
10.00 – 12.30 – пленарне засідання
НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради
14.00 – 18.00 – секційні засідання
18.00 - круглий стіл "Сучасні системні наукові і навчальні напрями очима студентів"

Секція 1. Системний аналіз складних систем різної природи
Інститут прикладного системного аналізу НТУ України «КПІ», корпус 35, конференц-зал

Секція 2. Інтелектуальні системи прийняття рішень
НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради

Секція 3. Комп’ютерне проектування в середовище Internet
НТУ України «КПІ», корпус 1, кімната 171.

Секція 4. Прогресивні інформаційні технології
НТУ України «КПІ», корпус 1, кімната 163.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ

Вторник, 15 мая
10.00 - 19.00 - регистрация участников
Институт прикладного системного анализа НТУ Украины «КПІ», корпус 35, к.206

Среда, 16 мая
8.30 - 9.30 - регистрация участников
НТУ Украины «КПИ», корпус 1, к.163.
10.00 - 13.00 - торжественное открытие, пленарное заседания
НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета.
14.00 - 18.00 - секционные заседания

Четверг, 17 мая
10.00 - 12.30 - пленарное заседание
НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета.
14.00 - 18.00 - секционные заседания

Пятница, 18 мая
10.00 - 12.30 - пленарное заседание
НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета.
14.00 - 18.00 - секционные заседания
18.00 - круглый стол "Современные системные научные и учебные направления глазами студентов"

Секция 1. Системный анализ сложных систем разной природы
Институт прикладного системного анализа НТУ Украины «КПИ», корпус 35, конференц-зал

Секция 2. Интеллектуальные системы принятия решений
НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета

Секция 3. Компъютерное проектирование в среде Internet
НТУ Украины «КПИ», корпус 1, корпус 1, комната 171

Секция 4. Прогрессивные информационные технологии
НТУ Украины «КПИ», корпус 1, корпус 1, комната 163

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

Середа, 16 травня, 10 годин
НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради.

Урочисте відкриття конференції. Привітальні виступи керівників Міністерства освіти та науки України, Національної академії наук України, ректора Національного технічного університету України «КПІ» академіка НАН України М.З. Згуровського

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Среда, 16 мая, 10 часов
НТУ Украины «КПИ», корпус 1, Зал Ученого совета.

Торжественное открытие конференции. Приветственные выступления руководителей Министерства образования и науки Украины, Национальной академии наук Украины, ректора Национального технического университета Украины «КПИ» академика НАН Украины М.З. Згуровского

ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ
ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

НТУ України «КПІ», корпус 1, Зала Вченої ради.

Середа, 16 травня
Среда, 16 мая
10.00 - 12.30

Академік НАНУ Згуровський М.З., ректор НТУУ «КПІ». Глобальне моделювання процесів сталого розвитку

Академик НАНУ Згуровский М.З., д.т.н. проф. Статюха Г.А., НТУУ «КПИ». Управление устойчивым развитием общества в рамках системного подхода

Академик УЕАН, д.т.н. Быстряков И.К., Совет по изучению производительных сил Украины НАН Украины. Системные логико-смысловые проблемы обеспечения устойчивого развития Украины

Четвер, 17 травня
Четверг, 17 мая
10.00 - 12.30

Чл.-корр. РАН Гвишиани А.Д., директор Геофизического центра Российской академии наук. Система мировых центров данных и электронный физический год

Академик НАНУ Старостенко В.И., директор Института Геофизики им.С.И.Субботина, к.ф.-м.н. Киндзера А.В., зам. директора Института Геофизики им.С.И.Субботина. Состояние и проблема сейсмологического мониторинга территории Украины

Академік НАНУ Яцків Я.С., директор Головної астрономічної обсерваторії, к.ф.-м.н. Болотіна О.В., к.ф.-м.н. Велесь О.А., к.ф.-м.н. Сергеєва Т.П. ГАО НАНУ у структурі міжнародних астрономічних баз даних

Д.т.н. проф. Петренко А.І., Інститут прикладного системного аналізу НТТУ "КПІ". GRID технології в задачах оброки наукових даних

П’ятниця, 18 травня
Пятница, 18 мая
10.00 -12.30

Д.ф.-м.н. проф. Наконечний О.Г., зав. кафедрою системного аналізу та теорії прийняття рішень, ф-т кібернетики КНУ ім.Т.Г.Шевченка. Проблеми оптимізації в умовах невизначеності

Чл.-корр. НАНУ Михалевич М.В. Застосування системного аналізудля дослідження перехідної економіки

Д.т.н. проф. Панкратова Н.Д., зам. директора Института прикладного системного анализа НТУУ «КПИ». Технологическое предвидение и сценарный анализ сложных систем разной природы

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секція 1. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СКЛАДНИХ СИСТЕМ РІЗНОЇ ПРИРОДИ
Секция 1. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ РАЗНОЙ ПРИРОДЫ

Керівники секції:
д.т.н., проф. Куценко А. С. (м. Харків)
д.т.н., проф. Панкратова Н.Д. (м. Київ)
д.т.н. Голишев Л.К. (м. Київ)

Руководители секций:
д.т.н., проф. Куценко А. С. (г.Харьков)
д.т.н., проф. Панкратова Н.Д. (г. Киев)
д.т.н. Голышев Л.К. (г. Киев)

Вчені секретари
асп. Недашківська Н.І. (м. Київ)
асп. Савастьянов В.В. (м. Київ)
студ. Чепок І.Г. (м. Київ)
студ. Сливинська О.Л. (м. Київ)

Ученые секретари
асп. Недашковская Н.И. (г. Киев)
асп. Савастьянов В.В. (г. Киев)
студ. Чепок И.Г. (г. Киев)
студ. Сливинская О.Л. (г. Киев)

Середа, 16 травня
Среда, 16 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 1. Методи системного аналізу складних різної природи в умовах невизначеності та ризиків
Подсекция 1. Методы системного анализа сложных систем разной природы в условиях неопределенности и рисков

Волошин І.В. (ВАТ "Кредитпромбанк"). Поєднання бюджетного підходу та підходу ризик-менеджменту до аналізу руху грошових коштів банку

Воробьев Ю.С., Чернобрывко М.В., Ярыжко А.В., Степанченко Д.И. (Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, Харьков). Расчетно-экспериментальный метод анализа локального удара по цилиндрической оболочке

Данчук В.Д., Лемешко Ю.С. (Національний транспортний університет, Киев). Ефекти самоорганізації динамічних інформаційних систем в області фазового переходу другого роду

Жуков А.О. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Исследование условий идентифицируемости при использовании метода итеративной идентификации многомерных дискретных систем

Koshmanenko V., Samoilenko I. (Institute of Mathematics, Kyiv, Ukraine). The conflict interaction between two complex systems. Cyclic migration

Курилин Б.И. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Стратегия гарантированной безопасности сложных технических систем

Макуха М.П. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Некоторые свойства процедур классификации факторов риска по степени сходства

Плєщ Г.А., Соловйов А.І. (ЗАО "Альфа-банк"). Стратегія протидії коаліцій в умовах невизначеності

Селін Ю.М. (Інститут прикладного системного аналізу НТТУ "КПІ"). Системний аналіз в досліджуванні неперіодичних процесів екологічної природи

Сопин М.О.(Буковинский университет, г.Черновцы). Индуцированные шумом переходы как следствие информационных помех в коммуникативном канале

Терентьев А.Н., Бидюк П.И., Коршевнюк Л.А. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Алгоритм вероятностного вывода в Байесовских сетях

Харченко П.С. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники). Прямые и обратные поверхностные волны на границе метаматериала с частотной дисперсией диэлектрической проницаемости

Шмуригіна Н.М. (Буковинський університет, г.Чернівці). Динамічна модель міжгалузевого балансу з врахуванням контролю над забрудненням

Підсекція 2. Математичні методи, моделі і технології дослідження складних систем
Подсекция 2. Математические методы, модели и технологии исследования сложных систем

Билый А., Сливинская О. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Методы анализа инвестиционной оценки стоимости компании

Богатир О.І., Сільвестров А.М., Спінул Л.Ю. (Інститут прикладного системного аналізу НТТУ "КПІ"). Просумерація, як вирішення проблеми ефективної реалізації продукції виробництва

Бурак Я.Й., Чапля Є.Я., Чернуха О.Ю. (Центр математичного моделювання ІППММ ім.Я.С.Підстригача НАН України, Львів; Університет Казиміра Великого в Бидгощі (Польща)). Про один підхід до математичного моделювання дифузійних процесів у випадково неоднорідних тілах

Загородній Ю.В. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, г.Киев). Про одну трьохрівневу модель систем, що розвиваються

Западинский А.В. (НТУУ "КПИ"). Алгоритм пошагового конструирования для решения задачи "многопроцессорное расписание"

Клименко В.М., Остапенко В.В. (Інститут прикладного системного аналізу НТТУ "КПІ"), Фінін Г.С. ( Міжнародний Соломонів Університет.) Метод розв'язання систем лінійних нерівностей на графі шляхом заміни циклів відповідними «зірками»

Кондратова Л.П. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Способ повышения эффективности решения задачи распознавания ситуаций риска

Коновалюк М.М. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Метод Paternoster-ефекту для передбачення взаємного впливу на результат двох показників при зміні критеріїв вибору

Корчинская З.А. (МНУЦ ИТС НАН и МОН Украины, Киев). Процессно-ориентированная модель управления малым торговым предприятием

Четвер, 17 травня
Четверг, 17 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 2. Математичні методи, моделі і технології дослідження складних систем (продовження)
Подсекция 2. Математические методы, модели и технологии исследования сложных систем (продолжение)

Опарина Е.Л. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Восстановление функциональных зависимостей в мультипликативной форме по дискретной выборке

Панкратов В.А. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Подход к формированию системной обработки информации нестационарных экологических процессов

Романенко В.Д. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Прогнозирование мксимальных условных дисперсий гетероскедастических процессов с разнотемповой дискретизацией на основе моделей GARCH

Таран В.М. (Європейський університет, Ялтинська філія). Використання мереж довіри Байєса при моделюванні зсувних процесів Південного берегу Криму

Тигунов П. А. (Институт космических исследований НАНУ и НКАУ) Тигунов А. П. (Институт проблем моделирования в энергетике НАНУ) Исследование итерационного метода идентификации с использованием численного моделирования

Чередниченко О.Ю., Золотько В.А. (Национальный технический университет “ХПИ”). Подход к оценке качества материально - технической базы ВУЗа

Підсекція 3. Системна методологія технологічного передбачення в задачах планування та прийняття стратегічних рішень
Подсекция 3. Системная методология технологического предвидения в задачах планирования и принятия стратегических решений

Барановский Д.В., Беспалько М.А. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Сценарный анализ процентного риска банка

Бідюк П.І., Коршевнюк Л.О. (Інститут прикладного системного аналізу НТТУ "КПІ"). Розповсюдження невизначеності в мережі Байєса

Будаев П. В. ( ЗАО «В. М.» г. Киев). Использование методов прогнозирования как основы построения информационно-аналитической системы производственного предприятия.

Недашківська Н.І. (Інститут прикладного системного аналізу НТТУ "КПІ"). Розробка модифікованого метода аналізу ієрархій з урахуванням багатофакторних ризиків

Одрин В.М. (МНУЦ ИТиС НАН и МОН Украины, г. Киев).Основные аспекты проблемы управления научным и техническим творчеством.

Пилипенко Д.Е. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Комплексная система технологического предвидения на основе модернизированного метода анализа перекрестного влияния

Прохоренко С.В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Модификация метода морфологического анализа для использования на предварительном этапе технологического предвидения

Радюк А. Н. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”).Проработка структуры системы аналитического сопровождения подготовки и принятия решений на уровне управления государством.

Федоровский А.Д., Якимчук В.Г., Козлов З.В.(Научный центр аэрокосмических исследований Земли Института геологических наук НАН Украины, Киев).Системные методы моделирования и прогноза залежей углеводородов на основе комплексного использования космической информации ДЗЗ и наземных наблюдений

Фонта Н. Г., Лисицкий В.Л. (Национальный технический университет «ХПИ», Харьков). Стратегическое планирование конкурентоспособности предприятия на основе моделирования его деятельности

Шередеко Ю.Л. (МНУЦ ИТиС НАН и МОН Украины, Киев).Морфологический подход к планированию стратегии развития технических систем

Підсекція 4. Теорія та методи прийняття оптимальних рішень
Подсекция 4. Теория и методы принятия оптимальных решений

Вишневецький В.І., Гришук Г.П. (Національний транспортний університет, м. Київ).Логістична регресія для аналізу дихотомічних відкритих систем

Гобов Д.А. (Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України) Про збіжність модифікованого алгоритму прискореного імовірнісного моделювання (G-алгоритму)

Захаров В.В. (Севастопольский национальный технический университет). Корреляционный анализ нелинейных дифференциальных систем в негауссовском приближении при асимметрии распределения

Кірік О.Є. (Інститут прикладного системного аналізу НТТУ "КПІ"). Оптимізаційні алгоритми для задач розподілу потоків з опуклими сепарабельними цільовими функціями

П’ятниця, 18 травня
Пятница, 18 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 4. Теорія та методи прийняття оптимальних рішень (продовження)
Подсекция 4. Теория и методы принятия оптимальных решений(продолжение)

Малик І.В., Ясинський В.К .(Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна), Царков Є.Ф. (Ризький технічний університет, Латвія). Стійкість в l.i.m стохастичних систем Іто нейтрального типу

Терещенко І.М. (Інститут прикладного системного аналізу НТТУ "КПІ"). Інваріантні множини у диференціальних іграх

Тимофієва Н. К. (МННЦІТіС НАН та МОН України, Київ). Знаходження глобального оптимального розв’язку в задачі розміщення

Харченко Н.В. (Інститут математики НАНУ, Киев).Опис граничних станів динамічної системи конфлікту з взаємодією притягання

Чигирик К.О. (Київський національний університет технологій та дизайну). Теорія та методи прийняття оптимальних рішень

Ясинський В.К., Ясинська Л.І., Юрченко І.В.(Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича). Дослідження стійкості динамічних систем випадкової структури з імпульсними марковськими збуреннями і параметрами

Яцкевич В. В. (МНУЦИТиС, Киев). Системная оптимизация Глушкова как методология принятия обоснованных решений

Підсекція 5. Проблемно-орієнтовані методи аналізу і проектування складних систем за умов невизначеності та ризиків
Подсекция 5. Проблемно-ориентированные методы анализа и проектирования сложных систем в условиях неопределенности и рисков.

Бусыгин Б.С., Коротенко Г.М., Коротенко Л.М.(Национальный горный университет, Днепропетровск). Онтологические особенности организации моделей в геоинформационных системных исследованиях

Голышев Л.К. (НТУУ «КПИ»). Представление, формализация и интерпретация интерактивных алгоритмов управления в информационно-аналитических системах сложных объектов

Grishin I, Potapov G. (European University). The heuristic algorithm for dependent constraints definition

Заводник В.В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Исследование и анализ влияния фактора обводнения на активизацию оползневых процессов в Южнобережном Крыму

Коваленко С.В. (Национальный технический университет «ХПИ», Харьков). Планирование восстановлений сложной технической системы на примере энергоблока АЭС

Кордзадзе Т. З. (Государственный Университет А. Церетели, Кутаиси, Грузия). Моделирование рисков и вычисление вероятности разорения как рисковой характеристике страховой компании

Половец О.С. (Национальный технический университет «ХПИ», Харьков). Модели управления развитием высшего учебного заведения

Рагимов Р.М (Азербайджанское Национальное Аэрокосмическое Агентство). Конструирование геоинформационной среды для классификации и распознавание пространственно распределенных объектов на космических снимках высокого разрешения

Сегеда И. В. (НТУУ “КПИ”, ТЭФ). Квалиметрия в безопасности системы образования

Сидоренко А.А. (Национальный технический университет «ХПИ», Харьков). Оценка эффективности территориального устройства региона

Чепок И. Г., Кубанова Н. С. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Исследование оптимальности принятого решения в управлении проектами в промышленности

Юхимчук М.С. (Вінницький національний технічний університет). Визначення областей робастної стійкості автоматичних систем із логічними управляючими пристроями

Секція 2. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
Секция 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Керівники секції:
д.т.н., проф. Зайченко. Ю.П. (м. Київ)
д.т.н., проф. Томашевський В. М. (м. Київ)
д.т.н., проф. Романенко В.Д.( м. Київ)

Руководители секций:
д.т.н., проф. Зайченко Ю.П. (г. Киев)
д.т.н., проф. Томашевский В. Н. (г. Киев)
д.т.н., проф. Романенко В.Д. (г. Киев)

Вчені секретарі:
к.т.н. Тимощук О.Л. (м. Київ)
асп. Бойко Л. А. (м. Київ)
студ. Воропаєва Є.В. (м. Київ)
студ. Прилуцький Д.О. (м.Київ)

Ученые секретари:
к.т.н. Тммощук О.Л. (г. Киев)
асп. Бойко Л. А. (г. Киев)
студ. Воропаева Е.В. (г. Киев)
студ. Прилуцкий Д.А. (г. Киев)

Середа, 16 травня
Среда, 16 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 1. Інтелектуальні системи прийняття рішень (ІСПР) в фінансово-економічній сфері (мікро- та макроекономічні системи, банки, біржі, страхові компанії і т.п.)
Подсекция 1. Интеллектуальные системы принятия решений (ИСПР) в финансово-экономической сфере (микро- и макроэкономические системы, банки, биржи, страховые компании и т.п.)

Годлевский М.Д., Москаленко В.В., Кондращенко В.В. (Национальный технический университет “ХПИ”). Динамическая модель процесса финансирования инвестиционного проекта

Деркач Є., Торовець Т. (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”). Оптимальне оцінювання функціонування системи видачі та моніторингу кредитів комерційного банку

Москаленко В.В., Соболь Т.В. (Национальный технический университет “ХПИ”). Процедура формирования кредитной политики банка

Павчишина О.В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Применение метода нечеткого МГУА в задачах прогнозирования в макроэкономике и финансовой сфере

Самаріна М.Є. (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”). Застосування нечіткого методу групового урахування аргументів з нечіткими входами для прогнозування показників валового внутрішнього продукту та індексу цін споживача

Світий І.М. (Одеська національна академія харчових технологій). Прогнозування стану штучних мікробіологічних екологічних систем як основа побудови систем підтримки прийняття рішень

Сытник Ю.А. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Прогнозирование макроэкономических показателей с помощью нечетких нейронных сетей с логическим выводом Мамдани и Цукамото

Підсекція 2. Системи прийняття рішень в управлінні соціальними процесами
Подсекция 2. Системы принятия решений в управлении социальными процессами

Зайченко Ю.П. (Институт прикладного системного анализа НТУУ „КПИ”). Системы с нечеткой логикой и нечеткие нейронные сети в задачах прогнозирования в макроэкономике и финансовой сфере

Любіч О.О., Харазішвілі Ю.М. (ДНДІІМЕ). Оптимізація частки оплати праці у ВВП-критерій досягнення соціальної справедливості

Сопин М.О., Забидовская Л.Е. (Буковинский университет, г.Черновцы). Информационный фактор в рекламной кампании

Чередниченко О.Ю., Тарабанова Н.Ю. (Национальный технический университет «ХПИ»). Система поддержки принятия решений при формировании стратегии развития ВУЗа

Підсекція 3. Системи прийняття рішень в управлінні технологічними процесами в промисловості
Подсекция 3. Системы принятия решений в управлении технологическими процессами в промышленности

Артамонов Є.Б., Жолдаков О.О. (НАУ, Київ), Пак Г.Н. (Державне підприємство Завод 410 ЦА, Киев). Експериментальне дослідження і математичне моделювання системи теплопостачання з можливістю зовнішнього керування

Дронь Є.В. (Буковинський університет, м. Чернівці). Проектування алгоритмічної схеми підвищення конкурентноздатності підприємства.

Дубровкина М. В. (НИПКИ «Искра», г. Луганск). Исследование влияния случайной составляющей на формирование образа перфорированного кода

Москаленко В.В., Косвина Е.Б. (Национальный технический университет “ХПИ”). Координационная модель задачи развития предприятия по направлениям деятельности

Сідлецький В.М.,Ельперін І.В. (Національний університет харчових технологій, Киев). Врахування впливу питомого навантаження дифузійної колони на управління продуктивністю цукрового заводу.

Четвер, 17 травня
Четверг, 17 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 4. Інтелектуальний аналіз даних та знань; проблеми добування даних і знань (Data&Knowledge Mining), бази знань для ІСПР
Подсекция 4. Интеллектуальный анализ данных и знаний; проблемы добывания данных и знаний (Data&Knowledge Mining), базы знаний для ИСПР

Долотов А.И. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники). Обучение без учителя на основе сети спайк-нейронов

Заньковська В.Г., Цюга Ю.В. (Буковинський університет, м. Чернівці). Прогнозування енергоспоживання підприємств із застосуванням технологій Data Mining.

Канищева О.В. (Национальный технический университет “ХПИ”). Идентификация знаний в электронных библиотеках

Розсоха О.О., Четирбок П.В. ("Європейский Університет", Ялтинська філія). Скалярний критерій для розпізнавання образів

Сарычева Л.В. (Национальный горный университет, Днепропетровск). Пространственно-временной кластерный анализ

Підсекція 5. Математичне моделювання і прогнозування складних об'єктів і процесів
Подсекция 5. Математическое моделирование и прогнозирование сложных объектов и процессов

Гасанов А.С. (НТУУ "КПИ"). Разработка систем подготовки принятия решений при моделировании и прогнозировании процессов

Гусарова И.Г., Буданцева Ю.В. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники). Математическое моделирование последовательно работающего технологического оборудования

Гусарова И.Г, Каминская А.В. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники). Моделирование функционирования работы кранов при расчете нестационарных неизотермических режимов транспорта газа

Зайченко Ю.П., Медін М.Ю. (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”). Дослідження застосовності вейвлет-перетворення для виділення інформативних ознак часових рядів економічних процесів

Козуля Т. В. (Национальный технический университет “ХПИ”). Структура корпоративной экологической системы (КЭС) и идентификация ее состояния

Кондратенко Н.Р., Чеборака О.В. (Вінницький національний технічний університет). Нечіткі моделі прогнозування часових послідовностей з використанням інтервальних функцій належності

Мансуров А.Ф. (Институт Кибернетики НАН Азербайджана). Хаотический анализ временного ряда производства бензина

Москаленко В.В. , Москаленко В.Ю. (Национальный технический университет “ХПИ”). Математическое моделирование траектории развития коммерческого предприятия

Окуненко В.М. (Буковинський університет, м. Чернівці). Проектування систем управління багатостадійними об’єктами

Олейник Ю.С. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники). Математические модели и методы прогнозирования потребления электроэнергии

Щелкалин В.Н. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники). Краткосрочное прогнозирование электропотребления на основе искусственных нейронных сетей

П’ятниця, 18 травня
Пятница, 18 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 6. Прийняття рішень в умовах невизначеності даних (системи нечіткого логічного виведення)
Подсекция 6. Принятие решений в условиях неопределенности даннях (системы нечеткого логического вывода)

Виклюк Я.І. (ЧТЕІ КНЕУ, м.Чернівці). Вивчення гібридних нечітких мереж в задачах визначення рекреаційного потенціалу

Годлевский М.Д., Воловщиков В.Ю. (Национальный технический университет “ХПИ”). Обобщенное нечеткое решение в задачах нечеткого математического программирования

Зайченко Ю.П., Гончар М.А. (Институт прикладного системного анализа НТУУ «КПИ»). Исследование нечетких методов кластер-анализа в экономике

Зайченко Ю.П., Мелихех Есфандиярифард (Иран) (Институт прикладного системного анализа НТУУ «КПИ»). Оптимизация инвестиционного портфеля в условиях неопределенности

Зайченко Ю.П., Петросюк И. М., Ярошенко М.Ю. (Институт прикладного системного анализа НТУУ «КПИ»). Исследование алгоритмов обучения нечеткого нейроклассификатора в задачах распознавания объектов электрооптических изображений

Иманов К.Д., Рзаев Р.Р. (Институт Кибернетики НАН Азербайджана). Нечёткий подход к определению экономической полезности

Мурга Н.А. (Институт прикладного системного анализа НТУУ «КПИ»). Оптимизация доходности фондового портфеля с использованием аппарата нечётких множеств. Подход квазипессимиста и квазиоптимиста

Омельченко А. А. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники). Модели и методы оценки экспортного потенциала энергообъединения в условиях неопределенности

Опанасенко В.А., Слипченко А.Н. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники). Алгоритм нечеткой кластеризации данных, представленных порядковыми атрибутами

Пінчук Д.А. (Інститут прикладного системного аналізу НТТУ "КПІ"). Розробка нечіткого методу групового урахування аргументів з нечіткими вхідними змінними

Хмелевой С.В. (Донецкий национальный технический университет). Исследование зависимости эффективности работы нечетких контроллеров от распределения данных в выборке

Юхимчук С.В., Шаригін О.А. (Вінницький національний технічний університет). Оцінка залежності чутливості системи підтримки прийняття рішень від алгоритму виведення при неповних вхідних даних

Підсекція 7. Сучасні методи та алгоритми ІСПР (генетичні та еволюційні алгоритмі, нейронні мережі і т.п.)
Подсекция 7. Современные методы и алгоритмы ИСПР (генетические и эволюционные алгоритмы, нейронне сети и т.п.)

Викторов Е. А. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники). Двойной орто-нейрон

Городечна В.Ф., Федчишин Р.А. (Львівське вище професійне училище №48), Нікольський Ю.В., Пасічник В.В. (Національний університет „Львівська політехніка”). Підвищення ефективності прийняття рішень з допомогою дерев рішень застосуванням алгоритмів обрізання

Секція 3. КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ INTERNET
Секция 3. КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СРЕДЕ INTERNET

Керівники секції:
д.т.н., проф. Петренко А.І. (м. Київ)
к.т.н. Кисельов Г.Д. (м. Київ)
к.т.н. Харченко К.В. (м. Київ)

Руководители секций:
д.т.н., проф. Петренко А.И. (г. Киев)
к.т.н. Киселев Г.Д. (г. Киев)
к.т.н. Харченко К.В. (г. Киев)

Вчені секретарі:
к.т.н. Георгізова-Гай В.Ш. (м. Київ)
студ. Касьянова К.М. (м. Київ)
студ. Клименко В.В. (м. Київ)

Ученые секретари:
к.т.н. Георгизова-Гай В.Ш. (г. Киев)
студ. Касьянова К.Н. (г. Киев)
студ. Клименко В.В. (г. Киев)

Середа, 16 травня
Среда, 16 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 1. GRID технології та розподілені системи
Подсекция 1. GRID технологии и распределенные системы

Безносик А.Ю. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Моделирование тестовых электронных схем с помощью пакетов схемотехнического проектирования ALLTED и HSPICE

Величкевич С. В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Организация безопасности в Grid на примере gLite

Жариков Э.В. (Восточно-украинский национальный университет им. В.Даля, г. Луганск). Методология построения и организации знаний распределенной экспертной системы

Казаков Ю.В., Киселев Г.Д., Казаков О.В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Проблемы моделирования гетерогенных телекоммуникационных сетей

Капшук О.А. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Анализ технологий биометрической идентификации и их применения для ограничения доступа к информационным ресурсам в системах автоматизированного проектирования

Кисельов Г.Д. (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”). Потоки робіт в розподіленій інформаційній системі дистанційного навчання

Корначевський Я. І., Харченко К. В. (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”). Застосування бібліотеки .NET для паралельних розрахунків у багатопроцесорних системах

Крамар А.В., Ладогубец В.В., Финогенов А.Д. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Параллельный алгоритм численного интегрирования, основывающийся на разностях высших порядков с варьируемым шагом и порядком метода

Скатков А.В., Воронин Д.Ю., Данильчук Д.Н. (Севастопольский национальный технический университет). Разработка классификации распределенных вычислительных систем

Стиканов В.Е. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"), Фокс А. (ИНР, Германия), Королевич Р.А., Гудырев А.В., Громовой А.В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Некоторые аспекты анализа технических решений формирования встроенной энергонезависимой памяти

Четвер, 17 травня
Четверг, 17 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 2. Проектування засобів інформаційних технологій
Подсекция 2. Проектирование средств информационных технологий

Борисевич А.В., Новоселов В.Г. (Севастопольский национальный технический университет). Об одном декомпозиционном методе построения проверяющего теста для цифровых схем

Воевода А. А., Клименко А.И. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Нагрузочное тестирование веб-приложений

Воевода А.А., Шутков М.И. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Средства автоматизированной разработки приложений для БД

Громовой А.В., Сергеев Н.С. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Проблема Пси-кнопки

Еременко А.В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Современные параллельные аппаратные и программные платформы

Еременко А.В., Громовой А.В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Сетевые технологии многоуровневого доступа к содержимому

Корначевский Я.И., Харченко К.В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Метод регуляризации треугольной сетки с использованием линейной системы уравнений

Крикун А.П., Губарев А.Н. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Средство автоматизированной интеграции платежных систем в веб-приложения, конвертации различных электронных валют и обеспечение ее безопасности

Лобур М.В., Іванців Р.-А. Д., Загарюк Р.В., Теслюк В.М. (Національний Університет "Львівська політехніка"). Схема перетворення сигналів акселерометра ємнісного типу

Мельник В.С. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Система трехмерного редактирования и визуализации

Полищук А.В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Обобщение подходов оптимизации алгоритмов обработки данных в кодах программ ERP систем

Скатков А.В., Воронин Д.Ю., Данильчук Д.Н. (Севастопольский национальный технический университет). Адаптивное управление подсистемой мониторинга на основе подхода Байеса

Шабатин Т.Н. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Система редактирования базы данных физических свойств материалов

Секція 4. ПРОГРЕСИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Секция 4. ПРОГРЕССИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Керівники секції:
д.т.н., проф. Павлов О.А. (м. Київ)
д.т.н., проф. Бідюк П.І. ( м. Київ)
к.т.н. Окуненко В.М. (м. Чернівці)

Руководители секций:
д.т.н., проф. Павлов А.А. (г. Киев)
д.т.н., проф. Бидюк П.И. (г. Киев)
к.т.н. Окуненко В.Н. (г. Черновцы)

Вчені секретари
к.т.н. Дідківська М.В. (м. Київ)
асп. Клименко Е.С. (м. Київ)
студ. Аброськін Д.А. (м. Київ)
студ. Грудова В.І. (м. Київ)

Ученые секретари
к.т.н. Дидковская М.В. (м. Київ)
асп. Клименко Е.С. (г. Киев)
студ. Аброськин Д.А. (г. Киев)
студ. Грудовая В.И. (г. Киев)

Середа, 16 травня
Среда, 16 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 1. Забезпечення систем управління (математичне, алгоритмічне, лінгвістичне, інформаційно-організаційне, технічне, програмне), обробка інформації та технології їх створення
Подсекция 1. Обеспечение систем управления (математическое, алгоритмическое, лингвистическое, информационно-организационное, техническое, программное), обработка информации и технологии их создания

Винников М.А., Тарасов А.Ф. (Донбасская государственная машиностроительная академия). Автоматизированная система управления процессом переработки скрапа на пресс-ножницах

Волков В.Э. (Одесская национальная академия пищевых технологи). Системы поддержки принятия решений по вопросам взрывобезопасности

Годлевский М.Д., Поляков А.А. (Национальный технический университет “ХПИ”). Подход к мониторингу и управлению изменениями в высокотехнологичных проектах

Горлин А.Е. (НТУУ «КПИ»). Математические методы реконструкции двумерных изображений

Грабовенко А.А. (НТУУ "КПИ"). Математические методы распознавания изображений и верификации образов

Демківський Є.О. (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”), Кузьмін В.М. ( НТУУ «КПІ»). Обробка екстремальних значень в задачі прогнозування якості продукції

Иванова И.Д., Череповский Г.Ю. (УО «Могилевский государственный университет продовольствия», Могилев, Беларусь). Комплексное решение задач автоматизации технологической подготовки производства

Куценко А.С., Колбасин В.А. (Национальный технический университет “ХПИ”). Усовершенствованный метод распознавания двухтональных сигналов при наличии полигармонической помехи

Маклакова Г.Г. (Севастопольский национальный технический университет). Модель удаленного управления промышленными робототехническими комплексами в дистанционной системе обучения студентов высших учебных заведений

Мамедова А.А. (Харьковский национальный университет радиоэлектроники). Модели и методы анализа установившегося режима ЭЭС

Маринчев П.А. (Национальный технический университет “ХПИ”). Использование метода главных компонент для автоматизированной идентификации личности по фотороботу

Мусурівський В.І., Мусурівська Ю.В. (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича). Аналітична оцінка програмних складових КСОУ тралової системи

Овчинников А.Л., Сергеев Г.Г. (Севастопольский национальный технический университет).Оптимизация процесса локализации места неисправности РЭА в условиях дефицита информации

Романюк О.Н. (Вінницький національний технічний університет). Методологія побудови високопродуктивних підсистем кінцевої візуалізації тривимірних графічних зображень

Четвер, 17 травня
Четверг, 17 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 3. Інформаційна безпека та захист інформації.
Подсекция 3. Информационная безопасность и защита информации.

Сапицкая И.К. (Донецкий национальный университет). Информационные технологии в деятельности угольных шахт

Сергеев Г.Г., Овчинников А.Л. (Севастопольский национальный технический университет).Выбор оптимального способа представления тестовых наборов для диагностики и ремонта РЭА

Скосырь А. Н. (Черниговский государственный технологический университет). Управление вычислениями в системе DistributeMe

Соболев В. Ф ., Чичко А. А., Андрианов Н. В. (Белорусский национальный технический университет, Минск). Использование компьютерной системы для управления шлаковым режимом плавки

Ткач Ю. Э. (Черниговский государственный технологический университет). Система распределенных вычислений DistributeMe

Ткачук Н.В., Земляной А.А., Гамзаев Р.А. (Национальный технический университет “ХПИ”). Технология эволюционного прототипирования компонентных программных решений для информационно-управляющих систем

Удовенко В.С. (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”). Інформаційний менеджмент: через управління інформацією до бізнес-управління

Александров Я.В., Кумейко Н.О. (КНУ ім. Т.Шевченка, Киев). Інформаційна безпека та захист інформації

Данилюк О.С. (Черниговский государственный технологический университет). Архитектура системы информационной безопасности предприятия

Samsonova V.V. (National agrarian university, Kiev). Features of information safety in higher educational institutions, scientific establishments and consulting services

Шепетюк Б.Д. (Чернівецький факультет НТУ “ХПІ”). Захист бази даних від інсайдерів в обчислювальних системах

Підсекція 4. Високопродуктивні ОС та мережі, телекомунікаційні технології.
Подсекция 4. Высокопродуктивные ОС и сети, телекомму-никационные технологи.

Аникиев А.С. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Структурный синтез сетей MPLS с заданными показателями качества обслуживания и живучести

Гемба О.А., Якименко Ю.В. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Программное обеспечение сервиса подписки и получения сообщений

Gunta Grinberga (Latvia University of Agriculture Chair of Economics, Latvia). Application of Information Communication Technologies in Development of Services’ Market in the Agricultural Branch of Latvia

П’ятниця, 18 травня
Пятница, 18 мая
14.00 – 18.00

Підсекція 4. Високопродуктивні ОС та мережі, телекомунікаційні технології. (продовження)
Подсекция 4. Высокопродуктивные ОС и сети, телекомму-никационные технологи. (прдолжение)

Зайченко Ю.П., Ашраф Абдель–Карим Хилал Абу-Аин (Институт прикладного системного анализа НТУУ «КПИ»). Структурный синтез сети MPLS при заданной начальной структуре опорной сети

Корепанова Н.Л., Быков А. В. (Севастопольский национальный технический университет). Улучшенная модель управления передачей данных в беспроводных сетях

Кухарєв С.О., Кухарєва О.В. (Інститут прикладного системного аналізу НТУУ „КПІ”). Моделювання та аналіз характеристик мереж з технологією MPLS

Левдик М.М., Плахута Р.Ф. (Черниговский государственный технологический университет). Об одном из подходов к построению системы хранения данных в распределенной вычислительной среде с использованием неотчуждаемых ресурсов

Меликов А.З. (Институт Кибернетики НАН Азербайджана), Велибеков А.М (Институт Информационных Технологий). Анализ модели беспроводной сети сотовой связи с очередями новых вызовов и резервированием каналов для хендовер вызовов

Меликов А.З., Фейзиев В.Ш. (Институт Кибернетики НАН Азербайджана). Алгоритм расчета характеристик модели совместной передачи речи и данных

Ткач Ю. Э., Глазов В. В., Трегубов Д. О. (Черниговский государственный технологический университет). Решение задачи кластеризации молекул с использованием распределенной системы неотчуждаемых компьютерных ресурсов

Филатов Ю.А. (Институт прикладного системного анализа НТУУ "КПИ"). Структурный синтез и реинжиниринг компьютерных сетей на базе технологии MPLS.

Підсекція 5. Бази даних та знань як середовище інформаційної підтримки управління та проектування
Подсекция 5. Базы данных и знаний как среда информационной поддержки управления и проектирования

Бурачек В.Р. (Буковинський університет, м. Чернівці). Переваги та недоліки впровадження вільного програмного забезпечення в навчальні програми

Випасняк Л.І., Шевчук О.Є., Бестильний М.Я., Шкета В.І. (Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу). Реалізація предикатних запитів в Java-технологіях для інформаційних систем на основі баз даних та знань нафтогазової предметної області

Гогунський В.Д., Яковенко В.Д. (Одеський національний політехнічний університет). Формування моделі управління якістю педагогічної системи

Лунга И.С., Костюк Д.О., Терлецький Д.О. (КНУ ім. Шевченка, Київ). Електронная комерція

Маклаков Г.Ю., Кожаев Е.А., Маклакова Г.Г. (Севастопольский национальный технический университет). Концепция построения виртуальной лаборатории удаленного доступа для дистанционного обучения робототехнике

Титенко С.В., Гагарін О.О. , Гайдаржи В.І. (НТУУ «КПІ»). Концепція гіпертекстового навчаючого середовищаДжерело: Офіційний сайт конференції www.sait.org.ua

Кількість входів в цьому місяці : 4529
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
IX Международная научно–техническая конференция "СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
15-19 мая 2007 г. НТУУ «КПИ» г. Киев, Украина. Во второй половине мая 2007 года в Киеве (Украина) состоится девятая Международная научно–техническая конференция «Системный анализ и информационные технологии». Для участия приглашаются ученые, аспиранты, студенты, сотрудники научных учреждений и промышленных предприятий.
Концепція гіпертекстового навчаючого середовища
Титенко С.В., Гагарін О.О., Гайдаржи В.І. Концепція гіпертекстового навчаючого середовища // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції (15-19 травня 2007 р., Київ). – К: НТУУ «КПІ», 2007. – с. 203.
Архів новин Лабораторії СЕТ
Пропонуємо вашій увазі новини Лабораторії СЕТ: Нові розробки, публікації, повідомлення тощо.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери