Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Публікації | Концепція гіпертекстового навчаючого середовища.

Концепція гіпертекстового навчаючого середовища

Концепція гіпертекстового навчаючого середовища.
Титенко С.В., Гагарін О.О., Гайдаржи В.І.

Титенко С.В., Гагарін О.О., Гайдаржи В.І. Концепція гіпертекстового навчаючого середовища // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції (15-19 травня 2007 р., Київ). – К: НТУУ «КПІ», 2007. – с. 203.
 

В процесі вирішення задачі розробки і поширення навчальних Веб-систем виникають і зміцнюються наукові напрямки на стику педагогічних і комп’ютерних наук. Все більше уваги приділяється інтелектуалізації систем навчання.

У відповідності до сучасних вимог до навчаючих систем [1], запропонована концепція гіпертекстового навчаючого середовища ґрунтується на трьох складових: інтелектуальності, адаптивності та гіпертекстовості (гіпермедійності).

Серед завдань гіпертекстового навчаючого середовища наступні:

1. Гнучке еволюційне створення навчальних курсів в системі, що передбачає: а) можливість повторного використання навчальних матеріалів, б) розбудову єдиної глобальної мережевої бази навчальних матеріалів;

2. Формалізація дидактичного тексту і створення бази знань для генерації засобів діагностики і контролю знань студентів. Це, в свою чергу, дозволить реалізувати принципи наскрізного контролю, як інструменту зворотного зв’язку студент-система.

3. Адаптивні методи подання навчальних матеріалів студентам, що передбачає: а) реалізацію принципів освітнього запиту на основі моделювання цілей і професійних компетенцій, б) реалізацію концепції семантичного навчаючого гіпертексту, що отримується шляхом наділення навчальних веб-матеріалів знаннями про дидактичні і семантичні особливості даного навчального тексту.

4. Широкі можливості по застосуванню і налаштуванню педагогічних стратегій. Моделювання знань про навчальний/педагогічний процес і їх проекція на мережу навчальних матеріалів системи.

Реалізація концепції вбачається у побудові багаторівневої комплексної моделі, що складається з наступних частин [2]: 1) понятійно-тезисна модель знань (ПТМ) [2,3] – модель формалізації дидактичного тексту; 2) ієрархічно-мережева модель організації навчального контенту; 3) модель контролю знань; 4) модель професійних компетенцій; 5) модель навчального (педагогічного) процесу.

Дослідження освітлюються на сайті авторів концепції [4], де публікуються останні матеріали і реалізується експериментальний дослідницький проект дистанційного навчання.

Література

1. Brusilovsky P., Peylo C. (2003) Brusilovsky P., Peylo C. Adaptive and Intelligent Web-based Educational Systems. International Journal of Artificial Intelligence in Education 13 (2003) 156–169. IOS Press, 2003

2. Гагарин А.А., Луценко А.Н., Титенко С.В. Организация дистанционного обучения как информационный фактор реализации научно-технологической составляющей экономической безопасности государства // Экономическая безопасность государства и информационные технологии в ее обеспечении / под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В, Недина – К.:Знания Украины, 2005, стр. 608-619.

3. Титенко С.В., Гагарін О.О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов международной конференции «Интеллектуальный анализ информации-2006». – Київ: Просвіта, 2006. – С. 298-307.

4. http://www.setlab.net – Лабораторія СЕТ: Науково-технічна лабораторія новітніх інформаційних технологій. Дослідження в області дистанційного навчання.

Кількість входів в цьому місяці : 5504
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
IX Международная научно–техническая конференция "СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
15-19 мая 2007 г. НТУУ «КПИ» г. Киев, Украина. Во второй половине мая 2007 года в Киеве (Украина) состоится девятая Международная научно–техническая конференция «Системный анализ и информационные технологии». Для участия приглашаются ученые, аспиранты, студенты, сотрудники научных учреждений и промышленных предприятий.
Організація дистанційного навчання як інформаційний фактор реалізації науково-технологічної складової економічної безпеки держави
Гагарин А.А., Луценко А.Н., Титенко С.В. Организация дистанционного обучения как информационный фактор реализации научно-технологической составляющей экономической безопасности государства // Экономическая безопасность государства и информационные технологии в ее обеспечении / под общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В, Недина – К.:Знания Украины, 2005, стр. 608-619.
Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі
Титенко С.В., Гагарін О.О. Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі. // Сборник трудов международной конференции «Интеллектуальный анализ информации-2006». – Київ: Просвіта, 2006. – С.298-307.
САИТ 2007 — программа конференции
У Програму конференції САІТ-2007 включено біля 200 доповідей, які охоплюють велике коло питань, пов'язаних з розробкою і дослідженням теорії та практики системного аналізу, прийняття рішень, стратегічного планування, проектування, виробництва та експлуатації складних взаємозалежних систем різного призначення, що функціонують в умовах невизначеностей, множини конфліктуючих цілей і ризиків.
Публікації Лабораторії. Штучний інтелект в освіті. Дистанційне навчання
Публікації. Штучний інтелект в освіті. Дистанційна освіта. Понятійно-тезисна модель для педагогічних цілей.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери