Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Переклади англомовних статей | Реакції на модель учня, відкриту для огляду: від семирічних до студентів університету

Реакції на модель учня, відкриту для огляду: від семирічних до студентів університету.
Susan BULL та ін.

Proceedings of Workshop on Learner Modelling for Reflection,

International Conference on Artificial Intelligence in Education 2005, Amsterdam, pp. 1-10.

Reactions to Inspectable Learner Models: Seven Year Olds to University Students

Susan BULL, Manveer MANGAT, Andrew MABBOTT, Abdallatif S. ABU ISSA & Josie MARSH

Фрагмент статті (1-3ст.)

Реакції на модель учня, відкриту для огляду: від семирічних до студентів університету

Анотація

Ця стаття робить огляд реакцій студентів на модель учня, що може переглядатися. Ми розглядаємо простий приклад для дітей семирічного віку і студентів університету. Використовуючи бідиш комплексну модель учня, яка підлягає перегляду – один із багатьма поглядами на дані моделі, і другий, який можу бути відкритий для одногрупників і для інструкторів. Ми надаємо оглядовий доклад сприйняття студентами їх власних моделей, щоб довершити більш формальні дані, доступні з інших джерел. Ця інформація корисна для тих, хто розглядає відкриття моделі учня у своїх системах, тому що це надає глибше розуміння індивідуальних ставлень студента, які є важливими при підтримці індивідуального навчання.

1. Вступ

Одна, з основних освітніх цілей відкриття учнівської моделі модельованому студенту – підтримка зворотного зв’язку у навчанні, підтримуючи таким чином навчальний процес. На сьогодні все більше з’являється систем, що застосовують відкриті моделі учня (OLM) різноманітних видів. Подання моделей різниться від вимірювачів умінь [1,2], до більш деталізованих представлень, таких як ієрархічні деревоподібні структури [3]; концептуальні графи [4]; текстові пояснення [5]. Однак, поки що ми дуже мало знаємо про те, що думають студенти про відкриті моделі учня. Ця стаття подає описовий доклад дослідникам і розробникам, що розглядають відкриття моделей учня у своїх системах, тут ідеться про те, що насправді думають учні про користь OLM, і про вірогідність їх використання. Наприклад, якщо це важливо, щоб учень переглядав свою модель учня з метою підтримки системою навчання у вказаний спосіб, тоді необхідно знати на індивідуальному рівні, чи будуть студенти брати участь, чому та як. Така описова інформація часто слабко висвітлюється у більш формальних оцінках.

Моделі OLM можуть бути відкриті до перегляду, редагування користувачем, або бути в домовленості між студентом і системою (див [6]). У цій статті ми зосереджуємося на 3-х, відкритих до перегляду, моделей учня: Flexi-OLM, яка дає студентам університету вибір із 7-и виглядів їхньої моделі; UMPTEEN, яка дозволяє університетським студентам не лише переглядати свої моделі, а й відкривати їх одногрупникам і інструкторам, і також переглядати моделі одногрупників, які були відкриті для них; і Wandies, що має просту OLM для 7-8-річних дітей. Будуть описані реакції студентів на ці OLM.

2. Чого бажають студенти у відкритих для перегляду моделях учня

Попередній огляд знайшов, що студенти університету мають бути сприйнятливими до використання моделей OLM [7], проте той огляд виконувався серед студентів, що ще не використовували їх. Такий самий огляд було зроблено з тих пір серед групи 67 MSc і студентів 3-го курсу, які використовували Flexi-OLM. Результати показали, що студенти бажали мати можливість доступу до представлення понять, які вони розуміють (54 студента), проблемних областей (62) і невірних представлень (58). Останнє особливо цікаве, тому що це дещо, що часто не подається явним чином у більшості стандартних форм зворотного зв’язку. Далі студенти заявили, що вони бажають мати доступ до моделі, щоб допомогти собі міркувати про свої труднощі для розв’язання їхніх проблем (47) і, у меншій мірі, планувати їх вивчення (39) і брати контроль над навчальним процесом (39). Таким чином студенти можуть бути сприйнятливими до використання OLM в обох випадках – як перед їх першим використанням (важливо для їх мотивації використовувати систему), так і вже маючи досвід роботи з OLM.

3. Моделі учня, відкриті для перегляду, використовувані студентами

Студенти, які використовували Flexi-OLM та UMPTEEN, навчалися на здобуття степенів у людино-центричних системах, комп’ютерних інтерактивних системах, розробка комунікацій, розробка електронних і комп’ютерних систем - на факультетах електроніки, електрики, і комп’ютерних розробок. Діти, які використовували Wandies, були випадковим чином вибрані із двох класів молодшої школи, що має дітей із широким діапазоном можливостей і походження.

Flexi-OLM має OLM (для програмування на С), яка може бути переглянута у семи форматах, у відповідності до власних переваг користувача: алфавітний список, список, відсортований відповідно до знань, концептуальна карта, ієрархічна структура, групуючи пов’язані поняття, структура передумов, лекційна структура, текстові висновки. В усіх, окрім висновків, кольорові вузли говорять про рівень розуміння, використовуючи відтінки від блідого жовтого до темно-зеленого; і червоний – для виявлення існуючих неправильних уявлень. Невірні уявлення описуються текстово у кожному вигляді (форматі). Три із них показані на рис.1 у якості приклада – використання сортованого списку, лекційної структури і структури передумов.

Рис. 1. Різні вигляди моделі учня (студенти університету).

Вивчення ранньої версії системи із 4-ма виглядами учнівської моделі показало, що студенти віддають перевагу різним виглядам, проте жоден вигляд не був виявлений як найбільш або найменш корисний [8]. І тому було рекомендовано надавати різні вигляди моделі. Поточна версія була оцінена із 39 студентами MSc у лабораторних умовах. Студенти все ще знаходять корисною доступність багатоформатного вигляду (сім варіантів для доступу до власної моделі не були черезмірними). Опитування після взаємодії з системою показали, що кожен вигляд отримав від 24 до 31 студента, що знайшов її корисною, і тільки від 2 до 4 студентів, що дали негативну оцінку для якогось вигляду. Один користувач не віддав переваги жодному вигляду; 9 віддали оновну перевагу одному (проте перевага була віддана різним виглядам); 10 побажали використовувати в основному 2 вигляди; 7 віддали перевагу використанню 3 виглядів регулярно; 5 бажали б використовувати 4 вигляди; 3 бажали б використовувати 5 виглядів; і чотири хотіли б використовувати усі 7. Таким чином 29 із 39 студентів очікували використовувати декілька виглядів, 19 з них - 3 або більше виглядів. Різноманітні комбінації виглядів, яким віддавалася перевага, передбачають подальшу підтримку доступності усіх виборів.

UMPTEEN (БАГАТОЧИСЕЛЬНИЙ - User Models for Peers and Teachers to Encourage Emulation and Networking для програмування на С) має OLM-модель, яка дозволяє користувачу бачити твердження обізнаність тем і те, до якого вона ступеня, пов’язані рівні навичок, і опис невірних уявлень (Рис.2). Студенти можуть відкрити свої моделі іншим студентам або інструкторам по імені, або ж анонімно, всім, або обраним учасникам, і можуть переглядати моделі, що були відкриті для них. Таким чином користувачі мають доступ до різних (багато чисельних) моделей. Індивідуальна модель одногрупника подається у тому ж вигляді, у якому вона подається власнику. Статистика групи також доступна як перелік по темам із числом студентів з хорошим, достатнім і низьким рівнем знань, і з невірними уявленнями по кожній темі (див [9]).

Рис. 2. Модель учня, яка може бути відкрита одногрупникам або інструкторам

(студенти університету)

Література

[1] Corbett, A.T. & Bhatnagar, A. (1997). Student Modeling in the ACT Programming Tutor: Adjusting a Procedural Learning Model with Declarative Knowledge, User Modeling: Proceedings of 6th International Conference, Springer Wien New York, 243-254.

[2] Weber, G. & Brusilovsky, P. (2001). ELM-ART: An Adaptive Versatile System for Web-Based Instruction, International Journal of Artificial Intelligence in Education 12(4), 351-384.

[3] Kay, J. (1997). Learner Know Thyself: Student Models to Give Learner Control and Responsibility, Proceedings of International Conference on Computers in Education, AACE, 17-24.

[4] Dimitrova, V. (2003). StyLE-OLM: Interactive Open Learner Modelling, International Journal of Artificial Intelligence in Education 13(1), 35-78.

[5] Bull, S. & Pain, H. (1995). 'Did I say what I think I said, and do you agree with me?': Inspecting and Questioning the Student Model, Proceedings of World Conference on Artificial Intelligence in Education, AACE, Charlottesville, VA, 1995, 501-508.

[6] Bull, S. & Kay, J. (2005). A Framework for Designing and Analysing Open Learner Modelling, to appear in Proceedings of Workshop on Learner Modelling for Reflection, AIED 2005.

[7] Bull, S. (2004). Supporting Learning with Open Learner Models, Proceedings of 4th Hellenic Conference in Information and Communication Technologies in Education, Athens, 47-61.

[8] Mabbott, A. & Bull, S. (2004). Alternative Views on Knowledge: Presentation of Open Learner Models, Intelligent Tutoring Systems: 7th Int. Conf., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 689-698.

[9] Bull, S., Abu-Issa, A.S., Ghag, H. & Lloyd, T. (2005). Some Unusual Open Learner Models, to appear in Proceedings of International Conference on Artificial Intelligence in Education.

[10] Bull, S. & McKay, M. (2004). An Open Learner Model for Children and Teachers: Inspecting Knowledge Level of Individuals and Peers, Intelligent Tutoring Systems: 7th Int. Conf., Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 646-655.

[11] Zapata-Rivera, J.D. & Greer, J.E. (2002). Exploring Various Guidance Mechanisms to Support Interaction with Inspectable Learner Models, Intelligent Tutoring Systems: 6th Int. Conf., Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 442-452.

Кількість входів в цьому місяці : 3350
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери