Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

1.3. Синтез проблем керування знаннями і керування контентом

Категорія знання відіграє ключову роль як у навчальному процесі, так і в інтелектуальних системах, тому задача подання, моделювання і керування знаннями в навчальній системі набуває особливої значущості. Проблеми моделювання знань в інтелектуальних системах широко розглядаються в роботах [30-32].  Разом із поширенням досягнень у галузі штучного інтелекту (ШІ), підсилюються намагання науковців використовувати вже розроблені технології цієї галузі спеціально для потреб освіти. Застосування досягнень ШІ у навчанні і викладанні сприяє розвитку окремого дослідницького напрямку із відповідними специфічними для цієї області проблемами. Створюються наукові співтовариства [37, 38], що займаються дослідженням освітніх процесів і застосуванням технологій ШІ у комп’ютерних системах навчання. Класично дослідження ШІ намагаються пояснити і зрозуміти людський розум, щоб змоделювати його роботу на комп’ютері для вирішення задач у певній предметній області, натомість штучний інтелект у навчанні людини робить ще більший виклик дослідникам, тому що ставить перед інтелектуальною системою подвійну задачу – по-перше «розумітися» у предметній області і по-друге «розумітися» у тому, як навчати людину. Херберт А. Сімон зазначає: «Якщо ми зрозуміємо людський розум, ми почнемо розуміти, що ми можемо зробити із освітньою технологією» [39]. Таким чином проблема моделювання людських міркувань підсилюється ще складнішою проблемою навчання людини.

Знанняє однією із ключових категорій у дослідженнях ШІ. Як результат галузь ШІ і когнітологія пропонують різні моделі для імітації і формалізації людських знань. У контексті освіти питання подання знань також набуває значущості, так як основною ланкою педагогічного процесу є передача знань і їх засвоєння учнями. На відміну від когнітології, керованої областю традиційних досліджень ШІ, подання знань в освітній системі має спиратися також на дидактику і інші педагогічні напрямки. Таким чином проблема створення моделі подання знань для педагогічних цілей набуває свого власного незалежного значення на стику галузей ШІ і Інтернет-освіти.

Як зазначається у [40], ШІ і когнітивна наука повинні займатися усією сукупністю процесів пов’язаних із навчанням, що повинно включати моделювання роботи учителів і суб’єктів навчання, пояснення вивчення і навчання як складової людської системи обробки інформації. Рамеш Джайн підкреслює значущість природної мови для процесу репрезентації знань: «Мова є мовою подання знань» [41]. Дійсно, не зважаючи на досягнення в області інженерії знань, очевидним залишається той факт, що людська мова володіє неперевершеною виразністю у поданні знань. Під час розробки інтелектуальної освітньої системи з’являється завдання об’єднання технологій подання знань у ШІ із технологіями, які зберігають природну силу неформалізованої людської мови. Зважаючи на це постає необхідність розмежувати завдання моделювання знань в ШІ і моделювання знань в контексті комп’ютерного навчання, щоб отримати підґрунтя для їх подальшого синтезу і взаємної інтеграції. Для цього розглянемо ключові технології подання і керування знаннями з галузі ШІ та інших галузей, які застосовуються в контексті навчання.

Перелічимо основні технічні застосування інтелектуальних та інформаційних технологій для подання і керування знаннями в комп’ютерному навчанні, які набули поширення в дослідженнях і на практиці. Кожна з перелічених далі технологій має свої переваги та недоліки і застосовується в контексті різних задач, пов’язаних із навчанням.
Кількість входів в цьому місяці : 3032
Когнітивно-семантичний підхід. Цей підхід можна також охарактеризувати як модель «Знати» [56]. До особливостей підходу слід віднести такі: 1) служить для моделювання знань людини; 2) орієнтується на розв'язання задач (а не на навчання); 3) має на меті створення формальної мови, не залежної від природної мови, але придатної для комп'ютерної обробки. Класично дослідження в області штучного інтелекту прагнули створити таку мову подання знань, яка б не залежала від людської мови і була придатна для комп’ютерних маніпуляцій – так звану філософську мову, метамову, семантичну мову або семантичну модель знань. Створивши її, людині слід буде пройти процес передачі або формалізації своїх знань у цю внутрішню модель знань системи, після чого система буде здатна вирішувати конкретні завдання на основі отриманих знань.
Кількість входів в цьому місяці : 3935
Кількість входів в цьому місяці : 2386
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
1. Інформаційно-навчальні web-системи в контексті сучасних освітніх викликів
Сучасне суспільство перебуває в умовах «інформаційного вибуху», бурхливого розвитку мережі WWW і технологій розробки програмного забезпечення. Щорічний приріст знань досягає 4-6%, і теперішній фахівець майже третину загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поновлення професійних знань, і, таким чином, він отримує до 50% знань вже після закінчення навчального закладу. Тому питання побудови ефективних Web-систем керування професійною інформацією і навчанням набуває особливої значущості. Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя».
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери