Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

1.5. Висновки і постановка задачі

На основі аналізу сучасних освітніх вимог до програмних систем керування інформаційно-навчальним Web-контентом і огляду методів інтелектуальних навчальних систем, а також з урахуванням концептуальних засад подання знань в інформаційно-навчальних Web-системах, ставиться задача розробити комплекс моделей і методів та реалізувати на їх основі програмні засоби онтологічно-орієнтованої системи керування Web-контентом інформаційно-навчальних порталів. Система повинна забезпечувати індивідуалізований доступ користувачів до затребуваних міждисциплінарних ресурсів ІНП, реалізовуючи запропоновану концептуальну схему системи (рис.1.6), що передбачає наступне:

  1.  інформаційна структура програмного комплексу повинна забезпечити зберігання великої кількості багатопредметних навчальних ресурсів, підтримку міждисциплінарних зв’язків всередині інформаційно-навчального Web-контенту, семантичне моделювання предметних областей;
  2. система повинна містити спеціалізовані програмні модулі керування і побудови онтології предметної області Web-контенту, яка повинна стати підґрунтям інтелектуального керування інформаційно-навчальними ресурсами Web-порталу;
  3. програмна система повинна містити інструментальні засоби моделювання професійних компетенцій з метою подальшої індивідуалізації на цій основі навчального процесу і реалізації відповідності навчання професійним і кадровим потребам;
  4. система повинна містити програмні засоби, що на основі отології предметної області забезпечують генерацію індивідуального навчального Web-середовищаі реалізують функції автоматизованого контролю знань та засоби автоматизації побудови тестових завдань.

Кількість входів в цьому місяці : 2622
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
1. Інформаційно-навчальні web-системи в контексті сучасних освітніх викликів
Сучасне суспільство перебуває в умовах «інформаційного вибуху», бурхливого розвитку мережі WWW і технологій розробки програмного забезпечення. Щорічний приріст знань досягає 4-6%, і теперішній фахівець майже третину загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поновлення професійних знань, і, таким чином, він отримує до 50% знань вже після закінчення навчального закладу. Тому питання побудови ефективних Web-систем керування професійною інформацією і навчанням набуває особливої значущості. Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя».
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери