Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Публікації | Керування контентом веб-систем безперервного навчання

Керування контентом веб-систем безперервного навчання

Керування контентом веб-систем безперервного навчання

Титенко, С. В. Керування контентом веб-систем безперервного навчання / С. В. Титенко, О. О. Гагарін // XV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти»: Зб. матер. Міжнар. наук.-практич. конф. Київ, 23–26 лютого 2010р. – Київ.: Європейський університет, 2010. – С. 213-214.

Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя». В умовах «інформаційного вибуху» і бурхливого розвитку інформаційних технологій, коли щорічний приріст знань складає 4-6%, а фахівець отримує до 50% знань після закінчення навчального закладу і майже третину загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поновлення професійних знань, питання побудови ефективних систем підтримки безперервного навчання (БН) набуває особливої значущості [1]. Ця галузь досліджень бере до уваги питання концептуальних і організаційних засад безперервного навчання, результати досліджень в галузі інтелектуальних навчальних систем та технології, що застосовуються в промислових системах дистанційного навчання.

Серед вимог до навчальних систем підтримки БН слід віднести наступні: багатопредметність і міждисциплінарність навчально-методичного наповнення; моделювання кадрових і виробничих задач, посад і компетенцій; наявність засобів побудови індивідуального навчального середовища, що включає побудову індивідуальних навчальних курсів та автоматизоване тестування.

Категорія знання відіграє ключову роль як у навчальному процесі, так і в інтелектуальних системах, тому задача подання, моделювання і керування знаннями в навчальній системі БН набуває особливої значущості. Моделювання знань в інтелектуальних системах дистанційного навчання спирається на наступні галузі: методи роботи з текстом і інформацією, штучний інтелект і дидактика.

На перетині цих галузей в контексті систем БН лежить задача семантичного моделювання навчального веб-контенту. Таким чином загальна модель керування навчальним веб-контентом міститиме такі ключові компоненти: 1) інформаційне наповнення, або контент, який виражає знання мовою комунікації людини; 2) семантичну формалізацію контенту з урахуванням моделювання предметної області; 3) дидактичну функцію, яка керує на основі семантики контенту процесом постачання контенту учневі. Функціональна модель керування контентом СБН у нотації IDEF0 зображена на рис.1.

Рис.1. Функціональна модель керування контентом СБН у нотації IDEF0.

Модель керування знаннями (КЗ) призначена для формування дидактично-орієнтованої бази знань предметної області, по якій відбуватиметься навчання. Модель організації безперервного навчання(ОБН) ґрунтується на використанні формалізованих знань, представлених за допомогою МКЗ.

Нами пропонується система підтримки безперервного навчання, розміщена за адресою www.znannya.org, яка реалізує викладені вище принципи. Структура порталу включає ієрархічне сховище навчальних курсів з наявністю міжпредметних взаємозв'язків; таксономію предметних областей навчальних матеріалів; дидактичні онтології формалізованих предметних областей, доступні для вивчення студентами; підсистему автоматизованого тестування з функціями створення тестових завдань і набір ієрархічних посадових профілів, що забезпечує професійну орієнтацію безперервного навчання.

Інфраструктура порталу дозволяє використовувати формалізовані навчальні матеріали для створення індивідуальної середовища навчання. Актуальними залишаються питання підвищення ефективності роботи програмних засобів для підтримки взаємодії учня із системою. Дослідження освітлюються на сайті www.setlab.net.

Література

1. Титенко С.В. Комплекс моделей для побудови Web-системи безперервного навчання // Наукові вісті НТУУ "КПІ". – 2008. – № 5(61). – С. 57-66.

Презентація до доповіді

Презентація до доповіді "Керування контентом веб-систем безперервного навчання" [pdf]

Кількість входів в цьому місяці : 6758
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери