Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Публікації | Ієрархічно-мережева модель управління освітнім контентом системи безперервного навчання

Ієрархічно-мережева модель управління освітнім контентом системи безперервного навчання

Титенко С.В., Гагарін О.О. Ієрархічно-мережева модель управління освітнім контентом системи безперервного навчання // Системний аналіз та інформаційні технології: Матеріали X Міжнародної науково-технічної конференції (20-24 травня 2008р., Київ). – К.: НТУУ «КПІ», 2008 – 258 с.

Ієрархічно-мережева модель управління освітнім контентом системи безперервного навчання

Титенко С.В., Гагарін О.О.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя». Модель освітнього процесу за вимогами безперервного навчання повинна містити етап побудови і адаптивної підтримки релевантного навчального курсу [1]. Підтримку адаптивності слід реалізовувати на основі інтелектуальності контенту, яка закладається на етапі його створення. У роботі пропонується ієрархічно-мережева модель даних Tree-Net як основа для формалізації і структурування контенту порталів безперервного навчання. Tree-Net являє собою сукупність двох ієрархічних структур – дерева елементів контенту і дерева тематичних груп. Між елементами контенту можуть встановлюватись бінарні зв’язки, що дозволяє окрім ієрархії пов’язати контент у мережу на основі асоціативності. Роль дерева тематичних груп – подати ієрархію тем предметних областей. Елементи контенту можуть бути віднесені до однієї чи більше тематичних груп. Таким чином Tree-Net забезпечує як загальне структурування контенту освітнього порталу, так і подання його семантики завдяки моделюванню предметних областей. Це дає можливість гнучко управляти навчальним контентом, визначаючи релевантну множину освітніх матеріалів, що відповідають потребам студента.

Сукупність елементів контенту, або Web-сторінок задається множиною: V={v1,...,vn}. Ієрархія контенту визначається відображенням Ch:V→2V, що ставить у відповідність кожному елементу контенту vi множину його дочірніх елементів. Для визначення множини усіх нащадків елемента контенту v використовується оператор Desc (v). Для позначення множини елементів контенту, що мають логічну і структурну єдність, єдине джерело походження, наприклад одне авторство, і подають одну тему вводиться поняття семантичного блоку контенту. Фізично семантичний блок є деякою гілкою в ієрархії контенту. Множина елементів семантичного блоку визначається оператором Desc (v), де v – вершина блоку у дереві контенту. Мережева структура контенту служить для встановлення бінарних зв’язків асоціативності між елементами контенту. Кожен елемент має сукупність пов’язаних з ним елементів, що задається відображенням N:V→2V. Множина G={g1,…,gnG} вказує на сукупність тематичних груп, у яких можуть брати участь елементи контенту. Тематичні групи структуруються в ієрархію, яка задається відображенням ChG:G→2G. Множина нащадків групи g, де gÎG, визначається оператором DescG (g). Для визначення ж множини нащадків множини груп A Í G використовується оператор DescGG(A). Кожен елемент контенту може брати участь у довільній кількості тематичних груп, що задається відображенням GV:V→2G.

Модель Tree-Net є основою для розробки методів генерації динамічних навчальних курсів для підтримки безперервного навчання. Про поточні і попередні дослідження щодо розвитку і використання моделі Tree-Net інформується на сайті авторів www.setlab.net. Застосування семантичної системи управління навчальним контентом на основі Tree-Net-моделі можна знайти за адресою www.znannya.org.

 

1. Гагарін О.О., Титенко С.В. Дослідження і аналіз методів та моде-лей інтелектуальних систем безперервного навчання // Наукові віс-ті НТУУ "КПІ". – 2007. – № 6(56). – С. 37-48. http://www.setlab.net/?view=Tytenko_KPIj

Завантажити презентацію до доповіді:
<*file(articles/Tytenko_SAIT2008.pps)*> Ієрархічно-мережева модель управління освітнім контентом системи безперервного навчання <*endl*>
 

Кількість входів в цьому місяці : 6381
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери