Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

2.3.2. Модель освітнього запиту

Модель освітнього запиту (МОЗ) – сукупність структур та методів для реалізації запиту на освітні послуги до системи [95]. Запит будується на основі моделі Tree-Net, ПТМ та МПК і може містити інформацію про цільові навчальні матеріали, терміни і поняття, професійні компетенції, посаду чи спеціальність. 

МОЗ призначена для ініціалізації індивідуального навчального процесу і організації індивідуалізованого доступу до міждисциплінарних ресурсів ІНП. Після надходження освітнього запиту, сформованого користувачем, відбувається налаштування нового освітнього процесу, фіксуються цілі навчання, створюється попередня модель користувача, окреслюється необхідний об’єм навчального контенту та готується попередній контроль. МОЗ служить у якості вхідних параметрів для механізму налаштування індивідуального навчального середовища.

Безперервне навчання передбачає гнучкість освітнього процесу і індивідуалізацію навчальних цілей на основі особистих професійних потреб учня. У зв’язку з цим освітній запит Eq на ініціалізацію навчання може задаватися різними шляхами за допомогою зазначення таких елементів:

  1. цільові компетенції або профіль спеціаліста: EqS Елемент формули S або EqExp Елемент формули  Exp;
  2. цільові навчальні поняття: EqC Елемент формули  C;
  3. цільовий контент або навчальний курс: EqV Елемент формули  V;
  4. цільова тематична група або предметна область: EqG Елемент формули  G.

Таким чином повний опис освітнього запиту матиме вигляд:

Eq={EqS, EqExp, EqC, EqV, EqG}.

Деякі елементи цього набору можуть бути пустими у випадку, коли відповідний елемент запиту не використовується. Результатом роботи освітнього запиту є ініціалізація моделі цілей користувача. Реалізація запиту відбувається на основі користувацького Web-інтерфейсу. 

Кількість входів в цьому місяці : 2518
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
2.3. Рівень організації індивідуального навчання
На рівні організації індивідуалізованого навчання в системі вирішуються такі задачі як організація освітнього запиту для ініціалізації персонального освітнього Web-простору, побудова індивідуального навчального середовища, автоматизований контроль і діагностика знань, побудова інтерактивного довідника з предметної області і семантичного конспекту курсу на основі онтології. На цьому рівні моделюються інформаційні структури для опису освітніх цілей, реалізації індивідуалізації навчання, подаються методи організації навчального процесу.
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери