Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

2.3. Рівень організації індивідуального навчання

На рівні організації індивідуалізованого навчання в системі вирішуються такі задачі як організація освітнього запиту для ініціалізації персонального освітнього Web-простору, побудова індивідуального навчального середовища, автоматизований контроль і діагностика знань, побудова інтерактивного довідника з предметної області і семантичного конспекту курсу на основі онтології. На цьому рівні моделюються інформаційні структури для опису освітніх цілей, реалізації індивідуалізації навчання, подаються методи організації навчального процесу. Ці задачі вирішуються на основі таких моделей як модель освітнього запиту (МОЗ), модель користувача (МК), модель контролю і діагностики знань та стану навчання (МКД), модель викладання і педагогічних стратегій (МВ).

Модель контролю і діагностики знань та стану навчання (МКД) подає технології генерації і автоматизованого аналізу тестів. Модель реалізується на основі моделі Tree-Net і ПТМ. При цьому будівельним матеріалом тестових завдань є семантичні сутності ПТМ. Модель контенту Tree-Net використовується для зв’язку між завданнями тестів і конкретною порцією навчального контенту. МКД служить також для перевірки досягнення цілей навчання, поданих за допомогою моделі професійних компетенцій (МПК).
Кількість входів в цьому місяці : 3614
Модель освітнього запиту (МОЗ) – сукупність структур та методів для реалізації запиту на освітні послуги до системи [95]. Запит будується на основі моделі Tree-Net, ПТМ та МПК і може містити інформацію про цільові навчальні матеріали, терміни і поняття, професійні компетенції, посаду чи спеціальність.
Кількість входів в цьому місяці : 2495
Модель користувача (МК) описує цілі, рівень знань і навичок студента. Також модель зберігає власні уподобання користувача щодо налаштування індивідуального навчального середовища. МК структурно будується на основі Tree-Net, ПТМ, МПК і МОЗ.
Кількість входів в цьому місяці : 2591
Модель викладання (МВ) охоплює та інкапсулює методи і алгоритми, які служать як основа підсистеми автоматизованої побудови індивідуального навчального середовища (ІНС). Сюди відносяться методи і алгоритми обробки освітнього запиту, автоматизованої побудови інтерактивного довідника з предметної області навчання та семантичного конспекту на основі онтології, метод вибору і впорядкування контенту індивідуального навчального середовища на основі нечіткого виведення на базі стенфордської моделі.
Кількість входів в цьому місяці : 3337
В запропонованому комплексі моделей передбачається організаційна модель навчання (ОМН), яка повинна описати організаційні сторони дистанційного навчання. Вона має служити для вирішення таких завдань як питання доступу, облікові записи, ролі користувачів, часова організація, розклад, особистий склад учасників конкретного навчального процесу, фінансові питання, функціонування електронного деканату, тощо. До ОМН як підмодель слід віднести і модель освітньої спільноти (МОС).
Кількість входів в цьому місяці : 2335
Кількість входів в цьому місяці : 2413
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
2. Структурно-алгоритмічні основи системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом
Питання побудови ефективних систем керування професійною інформацією та підтримки безперервного навчання набуває особливої значущості в умовах екстенсивного розвитку науки і технологій. Дедалі більшого значення набуває корпоративне навчання, що організовується на підприємствах з метою навчання і професійного розвитку працівників. Найвищим капіталом організації є співробітники, а їх особистий розвиток і інтелект – найвищою технологією.
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери