Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

2.3.3. Модель користувача

Модель користувача  (МК) описує цілі, рівень знань і навичок студента. Також модель зберігає власні уподобання користувача щодо налаштування індивідуального навчального середовища. МК структурно будується на основі Tree-Net, ПТМ, МПК і МОЗ. Множина учнів у системі:

L = {li}деi=1..n.

Цільовий профіль спеціаліста задається відображенням: LExpAims:L2Exp. Цільові компетенції учня: LSAims: L2S. Цільовий контент учня: LVAims: L2V. Цільові поняття учня: LCAims: L2C. Цільові предметні області учня: LGAims: L2G. Таким чином цілі користувача задаються множиною:

LAims={LExpAims, LSAims, LVAims,  LCAims, LGAims}.

Модель знань користувача будується за принципами оверлейної моделі. Засвоєний матеріал задається відношенням: LV Елемент формули  L Елемент формули V, яке задається матрицею  LVw=||lvwij||, де lvwij числове вираження рівня засвоєння і-м учнем j-ої ділянки контенту. Аналогічно засвоєнні поняття і компетенції задаються відношеннями Елемент формули  L Елемент формули С та LS Елемент формули  L Елемент формули S, які описуються відповідними матрицями LCw=||lcwij||та LSw=||lswij||.  Загальна модель досягнень або знань учнів має вигляд:

LKnow = {LV, LC, LS}.

Таким чином комплексна модель учня об’єднує інформацію про цілі учня і його навчальні здобутки:

LModel ={LAims, LKnow}.

Кількість входів в цьому місяці : 2614
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
2.3. Рівень організації індивідуального навчання
На рівні організації індивідуалізованого навчання в системі вирішуються такі задачі як організація освітнього запиту для ініціалізації персонального освітнього Web-простору, побудова індивідуального навчального середовища, автоматизований контроль і діагностика знань, побудова інтерактивного довідника з предметної області і семантичного конспекту курсу на основі онтології. На цьому рівні моделюються інформаційні структури для опису освітніх цілей, реалізації індивідуалізації навчання, подаються методи організації навчального процесу.
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери