Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

3.4. Засоби автоматичної побудови онтології предметної області контенту

Онтологія, що представляє формалізацію понятійної складової контенту та задає відношення дидактичного слідування між поняттями предметної області програмно реалізується на основі сутностей реляційної БД MySQL(рис. 3.7) та сукупності класів, описаних у відповідних PHP-модулях.

Рис. 3.7. Частина БД системи, яка відповідає запобудову та збереження онтології

Таблиця conceptsз берігає поняття ПТМ, thesises– тези. В результаті синтаксичного аналізу понять та тез заповнюються таблиці CinTіCinC, які вказують на те які ПТ-сутності синтаксично входять в інші. CtoCзберігає граф онтології разом із відповідними факторами впевненості. CuptoC зберігає транзитивне замикання графу онтології.    

Ключовим класом, в якому реалізовано алгоритми використання нечіткого виведення для задачі побудови онтології є клас Concept. Його метод calcCF реалізує етапи алгоритму пошуку усіх відношень даного поняття.

Пошук вхідних понять-кандидатів реалізується за допомогою спеціального SQL-запиту до БД MySQL, після чого для кожного запису, що представляє вхідне поняття-кандидат запускається метод calcCF_after. Метод  calcCF_after виконує перевірку дії нечітких правил слідування між двома поняттями і у результаті повертає сукупний фактор впевненості для такого відношення. Інформація про знайдене відношення записується в БД.

Аналогічним чином обробляються вихідні поняття-кандидати з використанням методу calcCF_before і подальшим записом інформації про відношення до БД.

Завершальним етапом методу calcCF є пошук і усунення протиріч. Це реалізується за допомогою SQL-запитів, що повертають інформацію про суперечні відношення, після цього для кожного з них робиться вибір найбільш достовірного з подальшим обчисленням скорегованого фактору впевненості. Після відпрацювання методу calcCF в БД з’являється інформація про усі безпосередні зв’язки даного поняття. 

Кількість входів в цьому місяці : 3443
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
3. Програмний комплекс керування інформаційно-навчальним Web-контентом
На базі комплексу моделей і методів, поданих в попередньому розділі, створено програмну систему керування Web-контентом, яка є засобом побудови інформаційно-навчальних Web-порталів з функцією індивідуалізованого доступу користувачів до затребуваної інформації. Систему реалізовано засобами серверної мови сценаріїв PHPз використанням у якості системи керування базою даних MySQL, а також з використанням таких клієнтських технологій як HTML, CSS, JavaScriptта AdobeFlex.
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери