Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Дисертація | 3. Програмний комплекс керування інформаційно-навчальним Web-контентом

3. Програмний комплекс керування інформаційно-навчальним Web-контентом

На базі комплексу моделей і методів, поданих в попередньому розділі, створено програмну систему керування Web-контентом, яка є засобом побудови інформаційно-навчальних Web-порталів з функцією індивідуалізованого доступу користувачів до затребуваної інформації. Систему реалізовано засобами серверної мови сценаріїв PHPз використанням у якості системи керування базою даних MySQL, а також з використанням таких клієнтських технологій як HTML, CSS, JavaScriptта AdobeFlex.

Структурну схему розробленої Web-системи побудови інформаційно-навчальних порталів зображено на рис. 3.1. База даних та знань предметної області складається з трьох інформаційних взаємопов’язаних сховищ: база контенту на основі Tree-Net, понятійно-тезисна база і компетенції. Відповідно персоналу системи надаються спеціальні інструментальні засоби формування і актуалізації такої бази даних та знань. З другого боку користувач починає свою роботу з формування освітнього запиту.
Кількість входів в цьому місяці : 3344
Функціональність системи на рівні керування знаннями та на рівні організації навчання представлено на рис. 3.2 і рис. 3.3. у вигляді діаграм прецедентів у нотації UML [14].
Кількість входів в цьому місяці : 4139
Створене в роботі програмне забезпечення спирається на принципи об’єктно-орієнтованого проектування[15]. Класи системи поділяються на дві бібліотеки: основна бібліотека класів – відповідає за безпосередню реалізацію моделей системи; адміністративна бібліотека – служить для організації керування і наповнення БД системи з урахуванням специфічних моделей даних системи.
Кількість входів в цьому місяці : 2420
Онтологія, що представляє формалізацію понятійної складової контенту та задає відношення дидактичного слідування між поняттями предметної області програмно реалізується на основі сутностей реляційної БД MySQL(рис. 3.7) та сукупності класів, описаних у відповідних PHP-модулях.
Кількість входів в цьому місяці : 3389
Алгоритми побудови індивідуального навчального середовища реалізовані в PHP-класі Ontology і спираються на результати роботи алгоритмів генерації онтології (PHP-клас Concept), синтаксичного аналізу і індексації контенту (PHP-клас CMS), а також алгоритмів побудови транзитивного замикання графу онтології, що виконуються за допомогою спеціального клієнт-серверного модуля CuptoC(AdobeFlex).
Кількість входів в цьому місяці : 2205
На стороні сервера система реалізована засобами серверної скриптової мови PHP, у якості реляційної СКБД тут служить MySQL, що широко застосовується в крупномаштабних Web-проектах. Фізично система складається з набору модулів, які представлені головним чином у вигляді PHP-файлів, а також клієнтських ресурсів, таких як JavaScript-сценарії, CSS-файли стилів та графічні елементи інтерфейсу у вигляді файлів зображень (рис. 3.8). Загальна кількість програмних файлів системи перевищує сотню, тому структура модулів подається у скороченому вигляді.
Кількість входів в цьому місяці : 3365
Розроблено прикладну програмну систему [69, 108] керування контентом з розширеним інструментарієм автоматизованої побудови інформаційно-навчальних Web-порталів, яка містить програмні засоби створення міждисциплінарної бази контенту навчального та професійного призначення, засоби автоматичної побудови і відображення онтології предметної області, засоби побудови індивідуального інформаційно-навчального середовища і засоби автоматизованої побудови тестових завдань.
Кількість входів в цьому місяці : 2229
Кількість входів в цьому місяці : 2527
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери