Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

3.7. Висновки розділу

Розроблено прикладну програмну систему [69, 108] керування контентом з розширеним інструментарієм автоматизованої побудови інформаційно-навчальних Web-порталів, яка містить програмні засоби створення міждисциплінарної бази контенту навчального та професійного призначення, засоби автоматичної побудови і відображення онтології предметної області, засоби побудови індивідуального інформаційно-навчального середовища і засоби автоматизованої побудови тестових завдань.

Перевагами запропонованого програмного забезпечення є наявність засобів семантичної формалізації контенту, що забезпечується програмною реалізацією ієрархічно-мережевої об’єктно-орієнтованої моделі контенту, понятійно-тезисної моделі та моделі професійних компетенцій. Це дає можливість окрім фізичного збереження контенту також формалізувати його смисл і використовувати ці знання для організації індивідуалізованого доступу користувачів до затребуваних ресурсів.

Розроблена адміністративна бібліотека класів дозволяє застосовувати принципи RAD (швидка розробка застосунків) для створення користувацьких Web-інтерфейсів керування базами даних, що значно спрощує процес розробки інформаційних Web-систем, які інтенсивно використовують бази даних. При цьому даний програмний інструментарій надає спеціальні можливості для організації керування БД з урахуванням запропонованих в роботі моделей даних контенту.

Структура БД і БЗ разом із алгоритмічним забезпеченням дає змогу застосовувати створену програмну систему для організації індивідуалізованого доступу користувачів до матеріалів порталу на основі професійних і навчальних цілей, а це забезпечує одну з ключових вимог до сучасних інформаційно-навчальних порталів.

Кількість входів в цьому місяці : 2238
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
3. Програмний комплекс керування інформаційно-навчальним Web-контентом
На базі комплексу моделей і методів, поданих в попередньому розділі, створено програмну систему керування Web-контентом, яка є засобом побудови інформаційно-навчальних Web-порталів з функцією індивідуалізованого доступу користувачів до затребуваної інформації. Систему реалізовано засобами серверної мови сценаріїв PHPз використанням у якості системи керування базою даних MySQL, а також з використанням таких клієнтських технологій як HTML, CSS, JavaScriptта AdobeFlex.
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери