Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

4.2. Автоматизація тестування в курсах «Технологія ADOв Delphi» та «Технології е-урядування»

Застосування методу формалізації предметної складової контенту на основі ПТМ для широкого кола дисциплін дозволило автоматизувати процес побудови завдань для тестового контролю користувачів інформаційно-навчального порталу. Підсистема автоматизованого тестування може бути застосована для будь-якої ділянки навчального матеріалу за умови, що дана ділянка ПТ-формалізована. Так для ефективної побудови тестів, що міститимуть по 10 тестових завдань, з тексту даної ділянки контенту необхідно виділити біля 15 понять і 30 тез. Приклади роботи підсистеми автоматизованого тестування по курсам «Технологія ADO в Delphi» та «Технології е-урядування» представлено на рис. 4.3 і рис. 4.4.

Рис. 4.3. Приклад роботи підсистеми автоматизованого тестування для курсу «Технологія ADO в Delphi»

 

Рис. 4.4. Приклад роботи підсистеми автоматизованого тестування для курсу «Технології е-урядування»

Після завершення тестування користувач отримує сторінку про результати (рис.4.5), де зазначається відсоток вірних відповідей та в залежності від налаштувань системи виводиться оцінка за тест. Крім цього зазначається перелік тем із гіперпосиланнями на відповідні ділянки контенту, які потребують доопрацювання.

Рис. 4.5. Сторінка результатів тестування

Кожен із сеансів тестування записується в журналі, який доступний експерту для перегляду і аналізу. Зокрема зберігається кожне із згенерованих завдань, відповіді користувача, сумарний відсоток вірних відповідей і перелік рекомендованого матеріалу для повторення.

Було проведено експеримент, при якому було застосовано для тестування тестові завдання, згенеровані на основі запропонованого підходу. При цьому для порівняння автоматично побудовані завдання було змішано із тестовими завданнями, створеними вручну експертом з навчального курсу (рис.4.6). Параметри експерименту:

Кількість тестованих – 20, з них завершили тестування – 16.

Тема курсу: “Технології е-урядування”. Автор курсу: к.ю.н. Демкова М.С.

Кількість тестових завдань, створених експертом – 20.

Кількість тестових завдань, побудованих автоматично на базі МКД– 20.

Інтеграція стандартних і згенерованих тестових завдань на базі Moodle: к.т.н. Богачков Ю.Н.

Рис. 4.6. Порівняльна діаграма кількості балів, отриманих студентами за відповіді на згенеровану частину тесту і частину тесту, що була побудована експертом. Вісь абсцис відповідає студентам, вісь ординат – кількості отриманих балів

Середня відносна похибка: 0,23.

Експеримент підтвердив перспективність застосування запропонованого підходу до генерації тестових завдань. При цьому додаткову увагу слід зосереджувати на оцінюванні кожного з тестових завдань в контексті усього тесту, а також на якість виконання понятійно-тезисної формалізації контенту.

Кількість входів в цьому місяці : 2575
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
4. Застосування програмного комплексу керування інформаційно-навчальним Web-контентом
Розроблений програмний комплекс був застосований в проектах таких організацій і установ як Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Регіональний центр розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим (РЦРЕУ), Представництво Університету «Vision» (США) у Східній Європі, а також в межах навчально-методичної діяльності на кафедрі АПЕПС НТУУ «КПІ» та у ряді ініціативних авторських проектів.
Дисертація «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом»
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери