Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Думки, ідеї та роздуми | "Управління" чи "керування"? Як перекладати російськомовний термін "управлять" і "управление"

"Управління" чи "керування"? Як перекладати російськомовний термін "управлять" і "управление"

Дослідники у різноманітних технічних галузях часто стикаються з термінологічною проблемою вживання таких слів як "управляти" і "керувати". Особливо це актуально для науковців і експертів в області дистанційного навчання, навчальних систем та інформаційних Web-систем. Що ж такі системи здійснюють — управління чи керування контентом, навчанням, процесом ?

Як правильно "система керування" чи "система управління"?

     У новітньому великому російсько-українському політехнічному словнику [1, с. 559] як українські відповідники російського терміна система управления подано система керування (управління), що є фіксацією термінологічної плутанини щодо цього важливого поняття не тільки в статтях, або підручниках, а й в нормативних документах. Так в національних стандартах України застандартизовано термін система керування та похідні від нього [2, п. 1.19, 2.1-2.2, 2.6-2.7, 2.11, 2.14, 2.20, 8.4; 3, п. 136, 142; 4, п. 32; 5, п. 6.2, 6.5, 6.12, 6.14-6.15, 6.17-6.18; 6, п. 5.12; 7, п. 6.1-6.2; 8, п. 7.4-7.8; 9, п. А.2; 10, п. 35; 11, п. 3.1, 3.6, 3.8, 3.9-3.15, 4.1-4.3, 4.5-4.9; 12, п. 9.1; 13, п. 5.11; 14, п. 5.49; 15, п. 8.11-8.14; 16, п. 5.8]. Але в Переліку спеціальностей, затвердженому Вищою атестаційною комісією України вжито термін система управління [17, п. 05.13.06, 20.02.12].

     Щоб розібратися в цьому питанні, потрібно, насамперед, визначити українські відповідники російських термінів "управлять" та "управление".

     Російське дієслово "управлять" та іменник "управление" мають такі основні значення [18, с. 1393; 19, с. 726]:

Російський термін Основні значення Український відповідник
Управлять 1. Руководить, направлять деятельность чего-либо, распоряжаться хозяйственными, финансовыми и тому подобное делами чего-либо, дирижировать хором, оркестром. керувати, урядувати, правити
2. Пользуясь какими-либо средствами, приборами и т.п., направлять, регулировать ход какого-либо процесса, движение, работу чего-либо. керувати
3. В грамматике - требовать после себя другого слова в определенном падеже. керувати
Управление 1. Действие по значению "управлять". керування, урядування, правлення
2. Административное учреждение или административный орган внутри какого-либо учреждения. управління, управа
3. В грамматике - синтаксическое подчинение одного слова другому, состоящее в том, что одно слово требует после себя другого слова в определенном падеже. керування

           У сучасних академічних російсько-українських словниках [20, с. 1271; 21, с. 572; 22, с. 532; 23, с. 798; 24, с. 569] подають такі основні українські відповідники російського дієслова "управлять": керувати, управляти, правити, та російського іменника "управление": керування, управління, управа, правлення причому:

     а) у третьому (граматичному) значенні завжди вживають дієслово керувати та іменник керування [20, с. 1271; 21, с. 572; 22, с. 532; 25, с. 222];

     б) як український відповідник російського іменника "управление" у другому значенні ніколи не вживають керування, а тільки управління [20, с. 1271; 21, с. 572; 22, с. 532; 26, с. 104; 27, с. 306 - 307; 28, с. 305; 29, с. 354] або "управа" [20, с. 1271; 21, с. 572; 22, с. 532; 27, с. 306; 28, с. 304; 29, с. 354; 30, с. 397; 31, с. 258; 32, с. 235].

     Примітка. Термін "управа" раніше розглядали тільки як історичний термін (див. наприклад, [22, с. 532; 27, с. 306; 28, с. 304; 33, с. 1300]), але сьогодні його починають активно вживати (так у словниках [20, с. 1271; 21, с. 572] він уже не має обмежувальних позначок, а у словниках [30, с. 397; 31, с. 258; 32, с. 235] це слово подано як єдиний український відповідник російського іменника "управление" у цьому значенні);

     в) щодо українського відповідника російського дієслова "управлять" у першому та другому значенні та російського іменника "управление" у першому значенні в перелічених словниках та довідниках української мови, працях з термінознавства зафіксовано різні погляди на правила слововживання термінів керувати, управляти та керування, управління:

 • дожовтневий словник Б. Грінченко [34, т. 4, с. 348] пояснює слово управляти як вставляти, вмонтовувати, закінчувати роботу; у значенні керувати це слово не вживано;
 • у словниках з математики, фізики, техніки [23, с. 798; 29, с. 354; 35, с. 137; 36, с. 215; 37, с. 272; 38, с. 193; 39, с. 444; 40, с. 267, 268; 41, с. 87, 88] подано тільки слово керувати та керування;
 • у словнику [30, с. 397; 42, с. 235] стосовно процесів у техніці вжито терміни керувати та керування, а стосовно процесів у адміністративно-господарської сфері - управляти та управління;
 • у словнику [22, с. 532] стосовно соціальних процесів основним відповідником подано управляти та управління (управляння), а слова керувати та керування - як синоніми;
 • у словниках з біології, хімії, медицини [24, с. 569; 43, с. 402] основним відповідником подано дієслово управляти, а дієслово керувати - як синонім. В інших хімічних словниках також немає однозначності , так у [44, с. 160] вжито тільки дієслово управляти, у [45, с. 256] - обидва дієслова, а в [46, с. 262; 47, т. 1, с. 72, 194] - тільки керувати;
 • посібники зі слововживання відомого знавця української мови Є. Чак [26, с. 104; 48, с. 85] рекомендують як основний термін для позначання дії вживати керування, а "управління - синонім слова керування, коли йдеться про механізми";
 • у посібниках [27, с. 306 - 307; 28, с. 305] для позначання дії рекомендують вживати слово керування, а вживання терміна "управління" в цьому значенні зафіксовано з позначкою рідко;
 • відомий мовознавець С. Караванський [49, с. 52] уважає, що "слово управляти зовсім невиправдано вжито у ряді статей Конституції України там, де українці традиційно вживають керувати, урядувати";
 • у праці М. Коваля та Г. Багдасар'ян [50, с. 76] пропонується таке розмежування цих термінів - коли мова йде про безпосередній вплив на вибраний об'єкт, то слід вживати термін керування, а якщо йдеться про опосередкований вплив на той чи інший об'єкт за допомогою проміжної ланки, то доцільно буде слово управляти;
 • у праці Д. Баніна, А. Голоти, Ю. Щербини [51, с. 235] пропонується таке: керування вимагає наявності керма в прямому чи переносному значенні, це засіб впливу особистості чи автомата на об'єкт зовнішнього впливу; але якщо мова йде про сукупність об'єктів, що користуються певною автономією і кожний має свого керівника, то вплив на них пропонують називати словом управління;
 • у словнику [52, с. 7] стверджується, що "останнім часом знаходить прихильників ідея вживання слова УПРАВЛІННЯ для технічних систем, а для КЕРУВАННЯ залишити організаційну та соціально-економічну сфери".

     З наведеного огляду можна зробити висновок, що автори розглянутих вище джерел відчувають необхідність розмежувати значення українських дієслів керувати та управляти й відповідних іменників управління та керування, але кожний робить це на свій розсуд, і їх рекомендації суперечать одна одній.

     Щоб подолати цю плутанину, і виходячи з рекомендацій національних термінологічних стандартів, насамперед [2, п. 1.23; 16, п. 5.5], та переважної більшості словників, радимо [53, с. 227-228] в значенні сукупність цілеспрямованих дій, що полягає в оцінюванні ситуації та стану об'єкта керування, вибиранні керівних дій та їх реалізації вживати лише термін керування. А термін управління використовувати тільки в значенні адміністративна установа або відділ якоїсь установи, організації, що керує певною галуззю господарської, наукової, військової діяльності [27, с. 306-307]. Такі рекомендації повністю відповідають вимогам Додатка Г ДСТУ 3966-2000 [54] щодо забезпечення однозначної відповідності терміна поняттю.

     Отже, український відповідник російського (англійського) терміна система управления (control system ) буде система керування.

Література:

Показати / приховати список літератури ...

Джерела

(c) Гінзбург М. Д.

Скорочений варіант консультації надруковано на шпальтах журналу в рубриці:

Як правильно.

Як правильно система керування чи система управління? // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2004. - № 2. - С. 99 - 102

Посилання на джерело

Висновки із сказаного вище →

Ґрунтуючись на поданій інформації, ми повинні вживати таку термінологію:

 • Система керування контентом — не звучить? А що поробиш?
 • Керування навчальним процесом
 • Але Державне Управління Екології та Природних Ресурсів

PS. Але не все так однозначно...

Порівняйте вживання терміну у назвах спеціальностей :)

І ще один документ по темі.

Кількість входів в цьому місяці : 21358
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери