Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Лабораторія СЕТ | Дослідження, статті, розробки | Статті інших авторів | Наукові статті по тематиці дистанційного навчання

Наукові статті по тематиці дистанційного навчання

Наукові статті по тематиці дистанційного навчання

У статті розглянуто основні напрямки та найбільш актуальні й перспективні шляхи використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі та науковій діяльності студентів і викладачів ВНЗ.
Кількість входів в цьому місяці : 2789
У статті розглянуто нормативно-правову базу, яка є основою для впровадження і розвитку дистанційної форми навчання у системі вищої, професійної, загальної і післядипломної освіти.
Кількість входів в цьому місяці : 2837
У статті розглядається проблема створення лабораторного пра ктикуму з інформатики в умовах дистанційно ї форми навчання з урахуванням основних дидактичних принципів навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 2109
Охарактеризовано два підходи до трактування поняття «дистанційне навчання». Проаналізовано відмінності між дистанційним і традиційним навчанням. Сформульовано основні висновки, отримані автором на основі узагальнення результатів теоретичного дослідження.
Кількість входів в цьому місяці : 2495
Головна ідея статті полягає в описі концептуальної моделі дистанційного курсу розвитку (ДКР) психологічних компетенцій «Успіх» (ПКУ). Курс проектується на принципах проектно-технологічної методології; цільова аудиторія курсу — це дорослі люди, які мають потребу у розвитку психологічних компетенцій:
Кількість входів в цьому місяці : 2089
Розглянуто особливості самомобілізації власних можливостей учнів в процесі виконання фізичних вправ і завдань різного характеру. Дано поняття «особистісна мобільність».
Кількість входів в цьому місяці : 1981
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція „Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі” є нагодою для спеціалістів у галузі інформаційних технологій обмінятися думками, встановити або підтримати професійні зв’язки з колегами, спланувати перспективи наукового співробітництва та досліджень.
Кількість входів в цьому місяці : 2121
У статті розглянуто проблеми та переваги розвитку наукових засад дистанційного навчання та висвітлено існуючі проблеми розвитку навчальних процесів дистанційного навчання у вищих навчальних закладах.
Кількість входів в цьому місяці : 2242
У даній статті окреслено загальні положення управління якістю освіти. Описано досвід розробки університетом внутрішніх стандартних вимог до навчально-методичних матеріалів та супроводження навчального процесу за дистанційною формою навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 2036
У статті з'ясовано поняття комп'ютерного тесту, на ведено різні підходи до конструювання тестових за вдань та узагальнено основні вимоги до створення тестів з інформатики в системі дистанційного навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 2820
Економічні, політичні і соціальні зміни, які відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти.
Кількість входів в цьому місяці : 2248
У статті доведено необхідність створення комплексу енкарідж у дистанційному навчанні студентів харчового профілю, що дозволить задовольнити потребу суспільства в активних творчих особистостях, знайомих з прийомами рішення нестандартних задач в реальних життєвих ситуаціях.
Кількість входів в цьому місяці : 2054
Сьогодні навчання доцільно розглядати як безперервний і динамічний процес. Сучасна соціально-економічна ситуація в країні й у системі освіти така, що традиційні форми одержання навчання й моделі навчання не можуть задовольнити всіх потреб в освітніх послугах, сконцентрованих, як правило, у великих містах.
Кількість входів в цьому місяці : 2109
У статті проаналізовано і досліджено стан та рівень вивченості методологічних і теоретичних основ дистанційного навчання; сформовано методологічні основи, виявлено низку характеристик, притаманних лише дистанційному навчанню; виявлено переваги та недоліки застосування дистанційного навчання до розвитку предметно-орієнтовної компетентності вчителів інформатики.
Кількість входів в цьому місяці : 2196
Інформатизація освіти в Україні — один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу.
Кількість входів в цьому місяці : 2017
Кількість входів в цьому місяці : 6029
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
©2006-2023 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери