Пошук по сайту...
Відпочинок для дітей! Табір Райдуга. Чорне море, Крим
Портал Знань Портал безперервного навчання

Портал знань — відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

Навчальні матеріали і Тестування знань


Акція! Сайт, що допоможе дітям...

Рейтинг сторінок сайту Лабораторії СЕТ

Внутрішній відкритий рейтинг сторінок сайту Лабораторії СЕТ. Ви маєте змогу побачити, які сторінки сайту користуються найбільшою популярністю у користувачів. Внутрішній рейтинг будується автоматично системою управління вмістом сайту FreshKnowledge.

Настоящая статья содержит обзор технологий Web-тестирования. Статья предлагает методику оценки, которая может использоваться специалистами в Web-основанном обучении для понимания и сравнения особенностей тех или иных систем Web-тестирования.
Кількість входів в цьому місяці : 257475
Завершилася 10 конференція "Освіта і Віртуальність" (ВИРТ-2006), що проходила в Ялтинському відділенні Європейського Університету. На конференції розглядалися питання, що стосуються дистанційної освіти (ДО)...
Кількість входів в цьому місяці : 108618
We want to build intelligent actors, not just intelligent thinkers. Indeed, it is not even clear how one could assess intelligence in a system that never acted – or, put otherwise, how a system could exhibit intelligence in the absence of action.
Кількість входів в цьому місяці : 105188
Внутрішній відкритий рейтинг сторінок сайту Лабораторії СЕТ. Ви маєте змогу побачити, які сторінки сайту користуються найбільшою популярністю у користувачів.
Кількість входів в цьому місяці : 98052
The statement that the computer is "part of my brain" should resonate with everyone involved in education today. Computers and the attendant technology can no longer be considered desirable adjuncts to education. Instead, they have to be regarded as essential—as thinking prosthetics (Johnson 2001) or mind tools (Jonassen 1996). But, like any other tool, thinking prosthetics must be used properly to be effective. In this article we briefly address the shift in learning styles associated with Net Generation students; we then introduce the Knowledge Building paradigm, a learning model particularly suited for a social environment in which cognitive prosthetics have become indispensable, as well as for the professional settings these students can expect to confront in their future careers. In doing so, we also point to corresponding transformations in business and education that will determine the future of the Net Generation learner and worker.
Кількість входів в цьому місяці : 84474
Увазі читачів пропонуємо статтю з серії про Управління знаннями (УЗ) (Knowledge Management). У даній статті ми відповідаємо на запитання: "Що таке Система управління знаннями (СУЗ) (Knowledge Management System)?". У статті надані визначення та класифікації СУЗ провідних учених у даній галузі, наведена інформація про основні "сховища знань" та представлено до уваги загальну модель СУЗ. У третій статті з цієї серії буде обговорено ключові фактори успіху, які визначають ефективність СУЗ.
Кількість входів в цьому місяці : 80255
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (опубліковані в журналі «Бюлетень ВАК України». – 2007. – № 6. – С. 9 – 17)
Кількість входів в цьому місяці : 49430
У сучасній англійській комп'ютерній термінології поряд з терміном program (програма) широко вживають термін application та похідні від нього. Відповідником цього терміна в російській комп'ютерній термінології став термін "приложение". У тлумачних словниках комп'ютерних термінів наводять таке тлумачення цього поняття...
Кількість входів в цьому місяці : 38082
Дослідження, які ведуться лабораторією СЕТ. Області досліджень: Штучний інтелект в освіті (AIED), моделі подання знань, синтез дидактики і когнітивної науки. Лабораторія розвиває власний підхід - Понятійно-тезисну модель знань для організації навчання через Веб
Кількість входів в цьому місяці : 28716
FreshKnowledge — Система управління вмістом сайту (CMS — Content Managment System). Програмна платформа для Веб-сайтів, яка розробляється в лабораторії СЕТ.
Кількість входів в цьому місяці : 21206
Through literature review, this paper examines six empirical studies. Three cases are from the United States and the other three are from studies conducted in Asian. The purpose of this study is to identify whether or not self-directed learning is a key factor leading to successful academic performance in web-based learning environments. The in-depth analysis and discussion of each study finds that the effect of self-directed learning on academic success in web-based environments is divergent among six case studies. Follow-up studies should exclude potential problems identified in this paper.
Кількість входів в цьому місяці : 20571
Що слід розуміти під терміном "інформаційні технології". Важливе питання з точки зору однойменної спеціальності 05.13.06. Інформаційні технології переживають постійний екстенсивний розвиток, тому вітчизняні науковці мають "тримати руку на пульсі" і відчувати зміни акцентів та гарячі точки досліджень у цій галузі.
Кількість входів в цьому місяці : 20443
Публікації. Штучний інтелект в освіті. Дистанційна освіта. Понятійно-тезисна модель для педагогічних цілей.
Кількість входів в цьому місяці : 20389
Класично дослідження ШІ намагаються пояснити і зрозуміти людський розум, щоб змоделювати його роботу на комп’ютері для вирішення задач у певній предметній області, натомість штучний інтелект у навчанні людини робить ще більший виклик дослідникам ШІ, тому що ставить так би мовити подвійну вимогу інтелектуальній системі – по-перше «розумітися» у предметній області і по-друге «розумітися» на навчанні людини. Херберт А. Сімон зазначає: «Якщо ми зрозуміємо людський розум, ми почнемо розуміти, що ми можемо зробити із освітньою технологією» [20]. Таким чином проблема моделювання людських міркувань підсилюється ще складнішою проблемою навчання людини.
Кількість входів в цьому місяці : 19977
Інформація для студентів кафедри АПЕПС
Кількість входів в цьому місяці : 19222
Замислимось на мить: "А навіщо нам дароване життя? У чому його сенс?". Для науковців пострадянського простору не вважається окрасою віра. Чому? Адже багато науковців, суспільних діячів, літераторів далекого і недалекого минулого відкрито визнавали свою віру в існування премудрого Бога. Наука, творчість і віра, поєднуючись, дарували світові нові відкриття, чудові літературні твори, змінювали суспільство, трансформуючи хід історії.
Кількість входів в цьому місяці : 18515
Дистанційне навчання покликане забезпечити досягнення сучасних вимог до навчального процесу, втілити принципи відкритості навчання та навчання через все життя. Сучасні освітні тенденції вимагають великої гнучкості та динамічності в організації навчального процесу. Розвиток економіки і галузей народного господарства створює потребу в професійних кадрах нових спеціальностей. Навіть класичні спеціальності вимагають модернізації процесу навчання в умовах стрімкого розвитку науки і техніки. Таким чином виникає потреба в створенні систем навчання нового покоління, характерними рисами яких стане: орієнтація на індивідуальні особливості учня; гнучкість; відкритість для модифікації і розширення; простота підготовки вихідного матеріалу.
Кількість входів в цьому місяці : 16833
Пошук по сайту Лабораторії СЕТ
Кількість входів в цьому місяці : 16201
У новітньому великому російсько-українському політехнічному словнику [1, с. 559] як українські відповідники російського терміна система управления подано система керування (управління), що є фіксацією термінологічної плутанини щодо цього важливого поняття не тільки в статтях, або підручниках, а й в нормативних документах.
Кількість входів в цьому місяці : 14406
Из нашего ежедневного опыта мы обычно можем сказать, было ли что-то спроектировано или нет. Основным доказательством является высокое информационное содержание.Информационное содержание любой последовательности – это размер в битах кратчайшего алгоритма, необходимого для образования этой последовательности или размещения.
Кількість входів в цьому місяці : 14306
Метою роботи є аналіз вимог до інформаційних систем безперервного навчання, а також методів, моделей і технологій їх побудови. Це включає аналіз існуючих методів і технологій інтелектуальних освітніх систем і визначення кола специфічних і слабко розвинених напрямків, які потребують ґрунтовного пророблення у контексті безперервного навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 14129
Огляд моделі, що пропонується для подання знань в системах дистанційного навчання для управління адаптивним поданням контенту і для автоматизації контролю знань
Кількість входів в цьому місяці : 14075
Пропонуємо вашій увазі корисні Інтернет-посилання на ресурси, що стосуються штучного інтелекту в освіті та дистанційного навчання, наукові каталоги, персональні Веб-сайти дослідників, посилання на деякі цікаві статті та інші посилання.
Кількість входів в цьому місяці : 13684
Ресурси для аспірантів, студентів і науковців.
Кількість входів в цьому місяці : 13295
Пропонуємо вашій увазі новини Лабораторії СЕТ: Нові розробки, публікації, повідомлення тощо.
Кількість входів в цьому місяці : 12579
Лабораторія СЕТ виникла на базі кафедри Автоматизації проектування енергетичних процесів і систем (АПЕПС) НТУУ "КПІ". Команда і контакти Лабораторії.
Кількість входів в цьому місяці : 12124
У статті іде мова про підхід до побудови освітньої Інтернет-системи, що служить для генерації гіпертекстового навчаючого середовища. Розглядаються сучасні освітні потреби суспільства і перспективи їх вирішення за допомогою інтелектуальних адаптивних освітніх Веб-систем. Подається концептуальний підхід до подання знань для освітнього процесу. Описано комплекс моделей для репрезентації і управління знаннями в рамках освітньої Інтернет-системи, що генерує гіпертекстове навчаюче середовище.
Кількість входів в цьому місяці : 11990
Державна політика стосовно безперервної освіти проводиться з урахуванням світових тенденцій розвитку освіти протягом життя, соціально-економічних, технологічних та соціокультурних змін.
Кількість входів в цьому місяці : 11655
Современная авиация создавалась усилиями тысяч людей. Но как и во всякой области науки и техники среди них есть "звезды первой величины". Одной из таких личностей был Игорь Иванович Сикорский, студент Киевского политехнического института в 1907–1911 гг, создатель многих моделей самолетов и вертолетов, основатель авиакорпорации Sikorsky Aircraft Corporation.
Кількість входів в цьому місяці : 11015
В условиях бурного развития украинского сегмента сети Интернет и в условиях информационного перенасыщения, которое принято называть информационным взрывом, остро ощущается потребность в автоматизации различных процессов построения информационных образовательных ресурсов (ИОР). Интернет представляет прекрасную технологическую платформу для поддержки непрерывного обучения.
Кількість входів в цьому місяці : 10787
Distance learning is the fastest growing segment of postsecondary education. Almost 3 million students took at least one online course in fall 2005, an increase of more than 800,000 over the previous year (Allen and Seaman 2006). One important unresolved issue related to the quality of the learning experience is the degree to which online learners are engaged in their educational activities relative to campus-based learners.
Кількість входів в цьому місяці : 10719
У роботі представлено комплекс моделей, які є підґрунтям для програмної реалізації автоматизованої системи безперервного навчання. За допомогою розглянутих моделей вирішуються такі задачі: створення єдиного багатопредметного сховища навчальних матеріалів, багаторівнева формалізація навчального контенту, автоматизація тестування і діагностики знань, генерація індивідуального навчального курсу і адаптація навчального процесу до потреб студента.
Кількість входів в цьому місяці : 10629
Изменения в электронном обучении обусловлены влиянием двух основных движущих сил. Первая – быстро возрастающий темп развития бизнеса и создания информации, которые ведут к сдвигу в сторону работы, а конкретно – знаний по специальности, и их видоизменений в соответствии с ростом информации.
Кількість входів в цьому місяці : 10540
Метою даної статті є подання концепції автоматичної побудови засобів контролю знань на основі спеціальної понятійно-тезисної моделі подання знань та опис програмної реалізації цієї концепції. Ідея полягає у специфічному алгоритмі збереження і наповнення бази знань, на основі якої будуть генеруватись тести. Запропонована ідея втілена у програмному продукті і знаходиться на стадії подальшого дослідження і розвитку.
Кількість входів в цьому місяці : 9919
Українське суспільство все гостріше відчуває потребу і актуальність розповсюдження навчальних процесів у найрізноманітніших сферах життя. Останнім часом освітні процеси, виходячи за межі освітніх закладів, дуже активно прямують у такі сфери як бізнес, корпоративна освіта, підвищення кваліфікації працівників різних галузей. Найбільш зручною формою навчання тут є дистанційна. Однією з ключових складових дистанційної освіти є контроль і діагностика знань
Кількість входів в цьому місяці : 9844
Проекти Лабораторії. Web-застосування. Бази даних. Управління вмістом сайту (CMS)
Кількість входів в цьому місяці : 9676
Приводом до підготовки цього допису стала неоднозначна реакція авторитетних вчених в галузі інформаційних технологій на термін "когнітивно-семантичний підхід" (див. також). Непорозуміння виникло із-за різних перспектив у погляді на термін "когнітивний". В статті приводиться інформація, що стосується тлумачення даного поняття.
Кількість входів в цьому місяці : 9658
В докладі розглянуті проблеми створення та проведення дистанційного навчання за допомогою сучасних інформаційних технологій. Значну увагу приділено автоматизованому проектуванню змісту курсів та методикам автоматизованого тестування знань студентів.
Кількість входів в цьому місяці : 9115
Переглядайте демонстраційні матеріали до доповіді "Практична реалізація технології автоматизації тестування на основі понятійно-тезисної моделі" на конференції ВІРТ 2006. Тут також доступне демонстраційне програмне забезпечення для автоматизації тестування.
Кількість входів в цьому місяці : 9090
Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя». В умовах «інформаційного вибуху» і бурхливого розвитку інформаційних технологій, коли щорічний приріст знань складає 4-6%, а фахівець отримує до 50% знань після закінчення навчального закладу і майже 30% загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поновлення професійних знань [1], питання побудови ефективних систем підтримки безперервного навчання набуває особливої значущості
Кількість входів в цьому місяці : 9041
Завершилася конференція "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ", що проходила в Луганську.
Кількість входів в цьому місяці : 8650
Титенко С.В. «Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом». Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем.
Кількість входів в цьому місяці : 8636
В умовах інформаційного перенасичення і бурхливого розвитку мережі WWW, коли щорічний приріст знань складає 4-6%, фахівець отримує до 50% знань після закінчення навчального закладу і майже третину загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поповнення професійних знань. У зв’язку з цим питання побудови ефективних систем керування професійною інформацією і підтримки навчання набуває особливої значущості. Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя»
Кількість входів в цьому місяці : 8551
Інформація для розробників Веб-сайтів, корисні поради, хостінг (hosting), домени (domain) - розділ для тих, хто будує, або хоче будувати Веб-сайти.
Кількість входів в цьому місяці : 8379
Веб-сайти, що були створені, супроводжуються і підтримуються в лабораторії. Тут не повний список робіт. На даний момент іде робота над рядом нових проектів
Кількість входів в цьому місяці : 8110
У роботі описано підхід до подання і визначення області знань в інте-лектуальній системі безперервного навчання на базі моделі Web-контенту Tree-Net і понятійно-тезисної моделі формалізації дидактичного тексту. Знання про область знань використовуються для генерації персо-нального освітнього середовища і автоматизації тестування
Кількість входів в цьому місяці : 8103
11 - 14 грудня 2006 року Міністерство освіти і науки України разом із рядом ВНЗ проводять всеукраїнську науково-практичну конференцію "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУЦІ, ОСВІТІ ТА КОНОМІЦІ". Місце проведення - Луганськ.
Кількість входів в цьому місяці : 8071
Как отмечает немецкое научное издание P. M. Magazin, авторы исследования выдвинули гипотезу "Бог существует" и попытались ответить на вопросы о том, насколько велика вероятность того, что Бог создал Вселенную, насколько велика вероятность того, что эволюция на Земле произошла при его участии, а также на вопрос, насколько велика вероятность того, что добро немыслимо без Бога.
Кількість входів в цьому місяці : 7957
Відео-лекції з веб-програмування, НТУУ "КПІ", Титенко С.В.
Кількість входів в цьому місяці : 7833
Керування Web-контентом – галузь, що набула великої актуальності із бурхливим розвитком мережі WWW. Потреба в інтенсивній підтримці Web-сайтів і великих порталів вимагає засобів автоматизації процесу організації і керування їх інформаційним наповненням. Відповіддю на дану потребу стали системи керування контентом – CMS-системи. CMS (WCMS), Web-content management system – це програмне забезпечення, що автоматизує процеси створення і підтримки Web-сайтів. Як галузь розробки програмного забезпечення (ПЗ), проектування і реалізація CMS-систем спирається на досягнення в сфері методології моделювання і розробки програмних систем [12-15] та забезпечення якості ПЗ [16].
Кількість входів в цьому місяці : 7756
Метою даної роботи є розкриття концепції автоматичної побудови тестів на основі спеціальної понятійно-тезисної моделі подання знань та опис програмної реалізації цієї концепції. Ідея полягає у специфічному алгоритмі збереження і наповнення бази знань, на основі якої будуть генеруватись тести. Запропонована ідея втілена у програмному продукті і знаходиться на стадії подальшого дослідження і розвитку.
Кількість входів в цьому місяці : 7674
Пропонуємо вашій увазі деякі корисні статті інших авторів по тематиці дистанційної освіти, e-Learning, штучного інтелекту в освіті тощо.
Кількість входів в цьому місяці : 7495
Метою дослідження є підвищення ефективності безперервного навчального процесу на базі Web-систем в організаціях і установах різного характеру шляхом розробки комплексу моделей та інформаційних технологій керування навчальним Web-контентом.
Кількість входів в цьому місяці : 7422
Вашій увазі пропонується оглядова стаття одного з провідних фахівців галузі - Петра Брусиловського. Адаптивні і інтелектуальні освітні системи на основі Інтернет (від. англ. Adaptive and intelligent Web-based educational systems - AIWBES). Надають альтернативу для традиційного підходу «просто виклади це в Інтернет» в розробці освітнього програмного забезпечення (Brusilovsky & Miller, 2001). AIWBES намагаються бути більш адаптивними за допомогою побудови моделі цілей, переваг та знань для кожного окремого студента, використовуючи цю модель на протязі взаємодії із студентом з метою пристосування до його потреб.
Кількість входів в цьому місяці : 7285
Одна из основных целей непрерывного образования — расширение и диверсификация образовательных услуг, дополняющих базовое школьное или вузовское обучение. Этим признается недостаточность или неспособность базовой системы научить человека всему, что ему придется делать в течение трудовой жизни.
Кількість входів в цьому місяці : 7271
Зміст сайту Лабораторії СЕТ
Кількість входів в цьому місяці : 7224
На сайті конференціїї ВІРТ опубліковані матеріали конференції 2006 р., а саме усі статті та презентації, що були представлені.
Кількість входів в цьому місяці : 7127
This work proposes to solve contemporary educational problems with help of intelligent educational Web-based system which generates learning hypermedia environment. Foundations for such system development were considered. Main issue here is a problem of knowledge representation and knowledge management for education. Formalization has to envelop different knowledge layers connected to learning process. This situation is reflected in corresponded set of models. All these models, combining with each other, make up complex model for knowledge management in the system which generates educational hypermedia environment.
Кількість входів в цьому місяці : 6958
Метою даної статті є опис системи управління навчальним вмістом Ін-тернет-сайту на рівні семантики Веб-контенту. Подається концепція ро-боти з контентом у системі FreshKnowledge for E-Learning (FK-EL). Ідея системи полягає у спеціальній структурі збереженні контенту, яка з одного боку є ієрархічною, а з іншого - має риси семантичної мережі. На основі такої моделі система керує відображенням, анотуванням і навігацією інформаційним наповненням сайту.
Кількість входів в цьому місяці : 6891
В данной статье рассматривается создание порталов знаний, которые обычно являются элементом системы управления знаниями предприятия, с использованием технологии Wiki. Использование системологии при разработке таких порталов позволит повысить эффективность работы предприятий при создании больших проектов, где возникает сложность привлечения к обсуждению спорных вопросов максимального числа заинтересованных лиц.
Кількість входів в цьому місяці : 6801
Стрімкий розвиток мережі Інтернет сприяє її використанню у різноманітних сферах суспільного життя. Все більше підприємств, установ, окремих осіб, що зайняті у різних галузях народного господарства бажають швидко та динамічно публікувати власну інформацію в мережі Інтернет, роблячи її доступною всім. На даному етапі перешкодою може бути лише технологічний бар’єр, що стає перед зацікавленим суб’єктом, що має намір поділитися інформацією. До технологічного бар’єру можна віднести усі ті труднощі та вимоги, що виникають при започаткуванні і подальшій підтримці інформаційного Веб-ресурсу.
Кількість входів в цьому місяці : 6778
У роботі розглянуто проблему моделювання знань для освітніх за-вдань. Проаналізовано поширені методи і технології, які знайшли засто-сування в навчальних системах різного характеру. Було класифіковано ці підходи на когнітивно-семантичний і мовно-дидактичний, та показано потребу в їх синтезі. Обґрунтовано загальну структуру семантичної моделі навчального контенту, як засобу моделювання знань для навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 6671
Конференція «Інтелектуальний аналіз інформації – 2007» (ІАІ-2007) продовжує українсько-російський науковий семінар «Інтелектуальний аналіз інформації», який щороку, починаючи з 2001 року, проводиться в НТУУ «КПІ».
Кількість входів в цьому місяці : 6668
15-19 мая 2007 г. НТУУ «КПИ» г. Киев, Украина. Во второй половине мая 2007 года в Киеве (Украина) состоится девятая Международная научно–техническая конференция «Системный анализ и информационные технологии». Для участия приглашаются ученые, аспиранты, студенты, сотрудники научных учреждений и промышленных предприятий.
Кількість входів в цьому місяці : 6630
Безперервна освіта, або освіта впродовж усього життя, змінює освітню парадигму, залишаючи базові і ємні освітні програми у полі традиційної діяльності вищих закладів освіти, і роблячи акцент на індивідуальних стислих і націлених на безпосередній практичний результат навчальних програмах. Найпрогресивнішою платформою для реалізації подібних освітніх тенденцій залишається Інтернет-простір, освітні інформаційні Web-системи і корпоративні системи навчання
Кількість входів в цьому місяці : 6091
25-26 жовтня 2007 р. в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») відбудеться П‘ята науково-методична конференція «Викладання психолого-педагогічних дисциплін в технічному університеті: методологія, досвід, перспективи». Детальніше про конференцію: www.pptu2007.org.ua
Кількість входів в цьому місяці : 6048
Задача побудови семантичної моделі предметної області навчання відіграє ключову роль у процесі створення інтелектуальної навчальної системи. Таку модель прийнято називати онтологією. Відношення дидактичного слідування, що вказує на те, що певне поняття дидактично передує іншому є ключовим семантичним зв’язком для понять навчальної системи. На основі такого відношення можна представити дидактичну структуру навчальних понять у вигляді спеціальної семантичної мережі, яку називатимемо дидактичною онтологією (ДО). Наявність ДО дає можливість застосовувати різноманітні технології індивідуалізації навчання, такі як адаптивна навігація, адаптація контенту
Кількість входів в цьому місяці : 6038
Корисні посилання.
Кількість входів в цьому місяці : 6031
Це кумедне відео облетіло весь світ. Буває приємно посміятися над собою! Доповідь, яку ви побачите, відбулася на справжньому з'їзді Американської асоціації розвитку науки...
Кількість входів в цьому місяці : 5999
Згідно з Указом Президента №1085 від 9 грудня 2010 року ліквідується ВАК України. Функції комісії покладено на Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
Кількість входів в цьому місяці : 5978
Компетентностный подход к обучению в отличие от традиционного квалификационного подхода отражает требования не только к содержанию образования (что должен знать, уметь и какими навыками владеть выпускник вуза в профессиональной области), но и к поведенческой составляющей (способностям применять знания, умения и навыки для решения задач профессиональной деятельности)...
Кількість входів в цьому місяці : 5806
Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя». В умовах «інформаційного вибуху» і бурхливого розвитку інформаційних технологій, коли щорічний приріст знань складає 4-6%, а фахівець отримує до 50% знань після закінчення навчального закладу і майже третину загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поновлення професійних знань, питання побудови ефективних систем підтримки безперервного навчання (БН) набуває особливої значущості
Кількість входів в цьому місяці : 5759
Высказывания известных людей о Библии. Ученые о Библии. Свидетельство не богословов в пользу Библии. Кант, Галилей, Фарадей, Ампер, Павлов, Гюго, Рузвельт, Ньютон, и даже Дарвин и многие другие.
Кількість входів в цьому місяці : 5753
Ребята, не мудрствуя очень сильно, база знаний — это грамотно управляемый централизованный электронный архив программ, документов, справочников и классификаторов компании. (Кто скажет, что все это не знания — пусть бросит в меня камень.) Архив — не в смысле «кладбище», а живая информационная структура. Такие архивы есть у всех, но проблема в том, что их ровно столько, сколько персональных компьютеров в вашей компании.
Кількість входів в цьому місяці : 5716
Работа посвящена разработке структурно-алгоритмических основ и программных средств управления информационно-учебным Web-контентом. Разработан комплекс моделей и методов управления Web-контентом информационно-учебных порталов, основными из которых являются объектно-ориентированная иерархически-сетевая модель контента, понятийно-тезисная модель формализации смысла контента, модель профессиональных компетенций, метод автоматического построения онтологии на основе стэнфордской модели нечеткого вывода, алгоритм генерации тестовых заданий и метод построения индивидуальной образовательной Web-среды
Кількість входів в цьому місяці : 5594
Непрерывное образование — это целостный процесс, обеспечивающий поступательное развитие творческого потенциала личности и всестороннее обогащение ее духовного мира. Он состоит из последовательно возвышающихся ступеней специально организованной учебы, дающих человеку благоприятные для него изменения социального статуса.
Кількість входів в цьому місяці : 5578
Из поколения в поколение многие выдающиеся мыслители нападают на христианское вероучение, называя его иррациональным, абсурдным и полным предрассудков. Некоторые критики предпочитают просто не замечать факт, лежащий в основе христианства, факт воскресения Иисуса Христа. Другие пытаются объяснить это событие по-своему, изобретая различные теории. Но невозможно игнорировать достоверное историческое свидетельство.
Кількість входів в цьому місяці : 5483
У роботі розглянуто задачу конструювання інформаційних об’єктів для Web-ресурсів під керуванням універсальних CMS-систем. Подано ключові реляційні моделі для реалізації спеціалізованих об’єків. Одним з напрямків розвитку Всесвітньої мережі WWW, що потребує комплексних наукових досліджень, є керування даними та контентом. Ця галузь містить такі напрямки як керування великими об’ємами даних, керування даними на основі хмарних обчислень, керування мультимедійними даними, а також є дотичною до Web-mining, задач кластеризації, класифікації та аналізу даних в Web, моделювання Web-контенту, Semantic Web тощо
Кількість входів в цьому місяці : 5478
Мережа WWW має весь необхідний потенціал для того, щоб стати фундаментом для побудови новітніх освітніх середовищ, які задовольнять вимоги часу по наданню і розповсюдженню знань. Всесвітня Мережа стоїть перед викликом зробити знання такими ж легко доступними, як і звичайну інформацію. Тут розглядаються два підходи до моделювання знань для освітніх систем та перспектива їх синтезу.
Кількість входів в цьому місяці : 5465
Информационная революция и, как следствие, возникновение информационного общества и его следующей фазы — общества знаний — начинают кардинально изменять не только мировую и национальные экономики, но и жизнь людей и способ обустройства современного мира. Поэтому данная проблема стала одной из главных для большинства международных организаций, научных и просвещенских сообществ, деловых кругов и практически всех образованных людей.
Кількість входів в цьому місяці : 5424
Работа посвящена описанию понятийно-тезисной модели как средства для автоматизации тестирования. Представлено формальное описание модели и алгоритм построения тестового задания. Общество остро ощущает потребность в распространении учебных процессов в самых различных сферах жизни. В последнее время образовательные процессы, выходя за пределы образовательных учреждений, активно применяются в таких сферах как бизнес, корпоративное образование, повышение квалификации работников в разных отраслях. Наиболее удобной формой обучения здесь является дистанционная
Кількість входів в цьому місяці : 5322
Модель Tree-Net є основою для розробки методів генерації динамічних навчальних курсів для підтримки безперервного навчання. Застосування семантичної системи управління навчальним контентом на основі Tree-Net-моделі можна знайти за адресою www.znannya.org.
Кількість входів в цьому місяці : 5240
Одной из наиболее распространенных форм проверки знаний является компьютерное тестирование. С развитием новых технологий и повышением степени информатизации общества и образования проблема эффективного контроля знаний приобретает особую значимость. Следующие подходы к генерации тестовых заданий получили распространение на практике
Кількість входів в цьому місяці : 5002
В условиях информационного перенасыщения и бурного развития сети WWW, когда ежегодный прирост знаний составляет 4-6%, специалист получает до 50% знаний после окончания учебного заведения и почти треть общего объема своего рабочего времени должен тратить на пополнение профессиональных знаний. В связи с этим вопросы построения эффективных систем управления профессиональной информацией и поддержки обучения приобретают особую значимость. Украина стоит перед вызовом внедрения и поддержки образовательных процессов по принципу «обучение через всю жизнь»
Кількість входів в цьому місяці : 4963
Розглянуто метод побудови дидактичної онтології в навчальній системі на основі семантико-синтаксичного аналізу елементів понятійно-тезисної моделі із застосуванням нечіткої логіки. Описано базові правила для визначення відношення дидактичного слідування між поняттями та подано їх математичний опис. Задача побудови семантичної моделі предметної області навчання відіграє ключову роль у процесі створення інтелектуальної навчальної системи. Таку модель прийнято називати онтологією. Відношення дидактичного слідування, що вказує на те, що певне поняття дидактично передує іншому є ключовим семантичним зв’язком для понять навчальної системи
Кількість входів в цьому місяці : 4864
Модель професійних компетенцій (МПК) моделює знання про спеціальності, професії і посади. Моделювання компетенцій є одним із основних методів забезпечення релевантності безперервного навчання
Кількість входів в цьому місяці : 4858
В роботі запропоновано метод автоматичної побудови і упорядкування індивідуального навчального середовища в межах багатопредметного Web-порталу, який ґрунтується на використанні онтології та апарату нечіткої логіки. Метод дозволяє автоматично визначати відношення дидактичного слідування між ділянками міждисциплінарного Web-контенту. Реалізоване на цій основі програмне забезпечення функціонує на порталі znannya.org
Кількість входів в цьому місяці : 4855
В цьому розділі подаються роздуми та ідеї щодо актуальних проблем побудови інтелектуальних систем Веб-навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 4826
У роботі розглянуто задачу конструювання інформаційних об’єктів для Web-ресурсів під керуванням універсальних CMS-систем. Подано ключові реляційні моделі для реалізації спеціалізованих об’єктів. Одним з напрямків розвитку Всесвітньої мережі WWW, що потребує комплексних наукових досліджень, є керування даними та контентом. Ця галузь містить такі напрямки як керування великими об’ємами даних, керування даними на основі хмарних обчислень, керування мультимедійними даними
Кількість входів в цьому місяці : 4739
Вашій увазі пропонуються переклади деякий англомовних статей по тематиці AIED - штучний інтелект в освіті.
Кількість входів в цьому місяці : 4737
У цьому розділі представлено ресурси, які стануть у нагоді дослідникам, чиї наукові інтереси стосуються дистанційного навчання, штучного інтелекту в освіті, інтелектуальних навчальних систем тощо.
Кількість входів в цьому місяці : 4715
В процесі вирішення задачі розробки і поширення навчальних Веб-систем виникають і зміцнюються наукові напрямки на стику педагогічних і комп’ютерних наук. Все більше уваги приділяється інтелектуалізації систем навчання. У відповідності до сучасних вимог до навчаючих систем, запропонована концепція гіпертекстового навчаючого середовища ґрунтується на трьох складових: інтелектуальності, адаптивності та гіпертекстовості (гіпермедійності).
Кількість входів в цьому місяці : 4707
У роботі пропонується ієрархічно-мережева модель даних Tree-Net як основа для формалізації і структурування інформації для Інтернет-систем, в тому числі для освітніх порталів. Структура Tree-Net з одного боку є ієрархічною, а з іншого має риси семантичної мережі.
Кількість входів в цьому місяці : 4707
Одною iз проблем iнтелектуальної навчальної системи є вiдсутнiсть чiтких семантичних правил у вiдношеннях мiж поняттями предметних областей, створених рiзними експертами. Метою роботи є об’єднання мiж собою дидактичних онтологiй, якi побудованi на основi понятiйно-тезисної моделi вiдповiдних предметних областей навчального простору, яке символiзує детальне вивчення певного поняття навчального курсу з використанням семантичних веб-технологiй. Формально пiд дидактичною онтологiєю розумiється орiєнтований ациклiчний граф, вершинами якого виступають навчальнi поняття, а дуги вказують на вiдношення дидактичного слiдування мiж ними
Кількість входів в цьому місяці : 4685
Представлено формальний опис комплексу моделей, методів і алгоритмів для автоматизації побудови індивідуального навчального середовища в міждисциплінарному інформаційно-навчальному Web-порталі
Кількість входів в цьому місяці : 4604
В условиях бурного развития образовательного сегмента сети Интернет и в усло-виях информационного перенасыщения, которое принято называть информационным взрывом, остро ощущается потребность в автоматизации различных процессов по-строения информационных образовательных ресурсов. Интернет представляет прекрасную технологическую платформу для поддержки непрерывного обучения [1]. В свою очередь непрерывное обучение должно опираться на индивидуализацию учебного процесса, отвечая на персональные образовательные потребности обучаемого [2]
Кількість входів в цьому місяці : 4600
Большинство существующих электронных учебных ресурсов для дистанционного обучения можно разделить на два непересекающихся класса по типу предоставления знаний пользователю. Первый и наиболее распространенный класс ресурсов ДО - это так называемые электронные учебники. Второй мало представленный в настоящее время в Интернете класс учебных курсов - это адаптивные учебные ресурсы.
Кількість входів в цьому місяці : 4536
Портал знань — інформація, подана якісно, має багато шансів стати чиїмись знаннями. Портал знань має на меті подання різнопредметних знань у вільному доступі для навчання та у якості довідників.
Кількість входів в цьому місяці : 4491
Список використаних джерел
Кількість входів в цьому місяці : 4466
Великдень — день у який християни святкують Воскресіння Ісуса Христа, що сталося на третій день після його смерті, при чому день смерті вважається першим днем. Свято називають також Пасха. Вашій увазі пропонується інформація про свято Пасхи безпосередньо з першоджерел.
Кількість входів в цьому місяці : 4415
AIED – Artificial Intelligence in Education, штучний інтелект в освіті – наукове співтовариство, що об’єднало дослідників з усього світу, які переймаються проблемами застосування технологій штучного інтелекту для навчання, що працюють над інтелектуалізацією сучасних освітніх комп’ютерних систем.
Кількість входів в цьому місяці : 4372
Веб-програмування охоплює широке коло професійних задач, пов’язаних з розробкою програмних систем, що функціонують у межах інфраструктури всесвітньої мережі WWW та її сервісів. Особливої уваги заслуговує задача проектування та побудови ефективних систем керування веб-контентом (CMS), які є фундаментом будь-яких веб-проектів, що в тій чи іншій мірі застосовують автоматизоване курування редагуванням та публікацією інформації для відвідувачів веб-ресурсів
Кількість входів в цьому місяці : 4277
Розвиток інформаційного суспільства, перехід до суспільства знань обумовили прогрес індустрії інформатизації знань та дистанційної освіти, які є важливими детермінантами загальної еволюції суспільства. Експоненційно збільшується число установ, які продукують знання, навчальні ресурси, технології та системи підтримки набуття знань, вмінь та навичок і впроваджують відповідні технології в педагогічну практику.
Кількість входів в цьому місяці : 4135
Упала слеза на горячий песок
И кровь на ланитах застыла.
Полдневное солнце, как красный цветок,
Казалось в зените застыло...
События, происходившие два тысячелетия назад, не теряют своей актуальности и сегодня...
Кількість входів в цьому місяці : 4101
Сучасне суспільство перебуває в умовах «інформаційного вибуху», бурхливого розвитку мережі WWW і технологій розробки програмного забезпечення. Щорічний приріст знань досягає 4-6%, і теперішній фахівець майже третину загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поновлення професійних знань, і, таким чином, він отримує до 50% знань вже після закінчення навчального закладу [4]. Тому питання побудови ефективних Web-систем керування професійною інформацією і навчанням набуває особливої значущості. Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя» [1-3].
Кількість входів в цьому місяці : 4051
У Програму конференції САІТ-2007 включено біля 200 доповідей, які охоплюють велике коло питань, пов'язаних з розробкою і дослідженням теорії та практики системного аналізу, прийняття рішень, стратегічного планування, проектування, виробництва та експлуатації складних взаємозалежних систем різного призначення, що функціонують в умовах невизначеностей, множини конфліктуючих цілей і ризиків.
Кількість входів в цьому місяці : 4018
Служби на WWW дали можливість розробляти системи е-навчання, які розглядалися як пряме застосування інформаційних і комунікаційних технологій. Система xTEx-Sys є веб-оболонкою для авторських розробок із середовищем, адаптованим до кожного учасника системи. Формальне подання матеріалу курсу у xTEx-Sys застосовує онтології, що керуються описом знань. Оцінка знань студента в xTEx-Sys реалізована за допомогою використання динамічних контрольних тестів. Ця стаття описує роль онтологій у процесі оцінки знань у xTEx-Sys.
Кількість входів в цьому місяці : 3954
PHP-скрипт конвертує UTF-8 у Windows-1251 (CP1251) з підтримкою українських символів. Скрипт працює і у 4-й версії PHP.
Кількість входів в цьому місяці : 3920
Статті вітчизняних науковців, що беруть до уваги результати наших досліджень та висловлюють власну точку зору на ті ж самі проблеми, що у свою чергу є дуже корисним для кожного, хто займається науковими і практичними пошуками у галузі електронного навчання і інформаційних технологій в освіті.
Кількість входів в цьому місяці : 3878
В статье изложен алгоритм функционирования системы сокращения интервала, между уже имеющимися у соискателя и требуемыми для отдельной должности, компетенциями. Предложены модели декомпозиции должностных компетенций и учебных материалов, позволяющие формировать индивидуальную траекторию обучения и многократно использовать учебные объекты в различных программах.
Кількість входів в цьому місяці : 3839
Дивіться презентацію до доповіді "Семантична модель знань для цілей організації контролю знань у навчальній системі". Окрім подання суті статті в презентації описуються деякі концепції авторів щодо подання знань в освітніх комп'ютерних системах.
Кількість входів в цьому місяці : 3809
На сайті системи Educator @ FreshKnowledge з'явився перший навчальний матеріал з тематики використання в середовищі програмування Borland Delphi технології доступу до даних Microsoft ADO.
Кількість входів в цьому місяці : 3760
Загалом можна подати наступний список тем, на яких зосереджена увага співтовариства AIED...
Кількість входів в цьому місяці : 3742
Дисертацію присвячено розробленню системної методології прийняття рішень у галузі безперервного навчання та створенню відповідного інструментарію. У роботі розвинено системну методологію у галузі безперервного навчання та на її основі вперше запропоновано моделі інформаційних взаємодій у цій системі та реалізації концепції безперервного навчання, функціональний опис нових компонентів системи (центрів освітньої та професійної орієнтації, єдиного каталогу інформації).
Кількість входів в цьому місяці : 3726
Галузь керування контентом на сучасному етапі розвитку мережі WWW спирається на такі напрямки як керування великими об’ємами даних, керування даними на основі хмарних обчислень, керування мультимедійними даними, а також є дотичною до Web-mining, задач кластеризації, класифікації та аналізу даних в Web, моделювання Web-контенту, Semantic Web тощо. Незважаючи на велике розмаїття програмних систем, що застосовуються для керування контентом, актуальним завданням залишається дослідження, розробка та вдосконалення засобів універсального керування інформаційними об’єктами Web-ресурсів
Кількість входів в цьому місяці : 3707
Понятійно-тезисна модель (ПТМ) розроблена для формалізації дидактичного тексту і мультимедіа, що є вмістом інформаційно-навчальної програмної системи [72, 75–77]. ПТМ служить як засіб моделювання смислу контенту ІНП і відповідає за предметну формалізацію навчальних матеріалів. Навчальний текст формалізується шляхом виділення семантико-дидактичних елементів. Формалізація відбувається всередині навчального фрагменту з урахуванням загальної структури інформаційно-навчального Web-ресурсу. ПТМ є підґрунтям методу автоматизованої побудови онтології предметної області на основі стенфордської моделі нечіткого виведення.
Кількість входів в цьому місяці : 3673
Обыкновенный плотник, изменивший мир сильнее, чем правители и полководцы...
Кількість входів в цьому місяці : 3590
Сайт дитячого табору "Райдуга" - один, з соціальних проектів Лабораторії СЕТ. Допомагаючи дітям, ми змінюємо майбутнє - таким є лозунг і фундамент відданої праці співробітників табору "Райдуга"
Кількість входів в цьому місяці : 3418
Левченко Я. А. Автоматизована побудова дидактичної онтології на основі Wikipedia / Я. А. Левченко, С. В. Титенко // Международная научная конференция имени Т.А. Таран «Интеллектуальный анализ информации» ИАИ-2015, Киев, 20–22 мая 2015 г. : cб. тр. – К. : Просвіта, 2015. – 131-137 с.
Кількість входів в цьому місяці : 3399
Сайт Інституту розвитку християнського лідерства (ІРХЛ) - www.idcl.org.ua
Кількість входів в цьому місяці : 3316
Молодіжна громадська організація «Молодь, за якою майбутнє» — розробка і реалізація соціальних, дитячих, молодіжних програм та проектів. Оздоровлення молоді та дітей у дитячих та молодіжних таборах відпочинку. Організація благодійних акцій, концертів. Спортивні, художньо-прикладні гуртки та секції. www.future.com.ua
Кількість входів в цьому місяці : 3312
Програмування під Android
Кількість входів в цьому місяці : 3296
Інформація для груп ТВ-61,62, що стосується навчального курсу "Мультимедійні технології (Веб-дизайн)"
Кількість входів в цьому місяці : 3247
Знания являются важнейшим ресурсом организации, который обеспечивает ее конкурентные преимущества на рынке. Для полной реализации всего потенциала компании необходимо правильное управление знаниями и потоками информации внутри организации. Важнейшим инструментом для организации этого процесса являются системы управления обучением и знаниями.
Кількість входів в цьому місяці : 3223
Інструмент конвертування HTML-тексту, який згенеровано Word, у очищений HTML. Даний інструмент використовується для очищення зайвого HTML коду, який генерують HTML редактори, такі як Microsoft Word. Його метою є підтримка процесу публікації контенту сайту.
Кількість входів в цьому місяці : 3222
Компания Benefit предлагает Вашему вниманию широкий ассортимент массажного оборудования — массажные кресла, массажные подушки, массажные накидки, массажеры для ног и другую оздоровительную продукцию.
Кількість входів в цьому місяці : 3215
На современном этапе развития электронного обучения и интеграции образования существует необходимость перевода в электронный вид многоязычных терминологических справочников и создание Web-тезаурусов по разнообразным разделам наук
Кількість входів в цьому місяці : 3206
Настоящая статья посвящения управлению знаниями и обучению в организациях. Рассматриваются понятия скрытого и явного знания, а также корпоративного обучения и специфики знания работников. Основной вопрос статьи – взаимосвязь между KM и обучением. Эта связь подтверждается исследованием на основе опроса компаний, применяющих KM - технологии.
Кількість входів в цьому місяці : 3204
Спілкуючись з науковцями, практиками, викладачами, друзями, часто доводиться давати відповідь на просте запитання: "А навіщо це?". Навіщо створювати інтелектуальну навчальну систему? Навіщо видумувати велосипед? Чим вона відрізнятиметься від інших систем? Яка її мета і функція? Врешті решт, що це за навчальний процес, для якого потрібна така система?
Кількість входів в цьому місяці : 3190
Наукові статті по тематиці дистанційного навчання
Кількість входів в цьому місяці : 3188
У статті проводиться аналіз особливостей кожного з учасників діалогу «людина – комп’ютер» як мовної особистості. Автором пропонуються аспекти дослідження природної мови з метою наближення комп’ютерного діалогу до діалогу природного.
Кількість входів в цьому місяці : 3169
Когда браузеры имели маленькие номера версий, а список всех сайтов влезал в тонкую жёлтую книжечку, возникли изначальные правила и методы разметки веб-страниц. Например, верстка сложных страниц с помощью таблиц и невидимых изображений. Но с развитием браузеров и стабилизацией стандартов, этот метод окончательно устарел, так как имеет много существенных недостатков. Поэтому постепенно все перешли на так называемую “блочную верстку”.
Кількість входів в цьому місяці : 3151
Розроблена модель Web-контенту, що отримала назвуTree-Net,відповідає за структуру усієї сукупності інформаційно-навчальних матеріалів ІНП [73, 74] і є підґрунтям для інформаційної структури БД і БЗ програмної системи. Тут формалізується семантико-дидактична структура, зв’язки і співвідношення дидактичних матеріалів. Модель служить для керування знаннями на двох рівнях: 1) всередині певного тематичного ресурсу; 2) загальною сукупністю усіх інформаційно-навчальних ресурсів системи. Модель служить як безпосередня база для генерації і подання контенту навчального гіпермедіа-середовища.
Кількість входів в цьому місяці : 3146
Навчальні матеріали з інформаційних технологій, програмування і проектування програмного забезпечення. Відкриті навчальні курси кафедри АПЕПС. FreshKnowledge – проект, метою якого є створення адаптивної інтелектуальної навчаючої Веб-системи. edu.setlab.net
Кількість входів в цьому місяці : 3137
What is knowledge management? How do knowledge management and e-learning intersect? Lets take a look.
Кількість входів в цьому місяці : 3137
«Наша ера» бере свій початок від народження особливої людини, результатом життя якої стало не просто заснування нової релігії — Христос проклав міст між Небом і землею, приніс мир і надію в збентежений і жорстокий світ.
Кількість входів в цьому місяці : 3118
Ми щойно додали рівень знань до навчального інструменту, Assess, розробленого, щоб допомагати студентам розвивати свої навички у програмуванні. Ця стаття описує вигляд нового Assess для авторів і оцінку авторського інтерфейсу. Ми обговорюємо вигоди додавання рівня знань і звітуємо про навчання спроби авторської розробки.
Кількість входів в цьому місяці : 3111
Функціональність системи на рівні керування знаннями та на рівні організації навчання представлено на рис. 3.2 і рис. 3.3. у вигляді діаграм прецедентів у нотації UML [14].
Кількість входів в цьому місяці : 3082
Коллеги с websoft-elearning.blogspot.com поделились переводом 10 заповедей выступающего на лучшей в мире конференции TED Talks. Если им следовать, есть шанс, что никто не заснет во время заседания конференций.
Кількість входів в цьому місяці : 3078
Питання побудови ефективних систем керування професійною інформацією та підтримки безперервного навчання набуває особливої значущості в умовах екстенсивного розвитку науки і технологій. Дедалі більшого значення набуває корпоративне навчання, що організовується на підприємствах з метою навчання і професійного розвитку працівників. Найвищим капіталом організації є співробітники, а їх особистий розвиток і інтелект – найвищою технологією. У свою чергу у контексті навчання велика увага приділяється також технологіям керування знаннями (КЗ) організації [60, 61].
Кількість входів в цьому місяці : 3077
Завантажити презентацію до доповіді на конференції ІАІ-2009: Проблема моделювання знань в інтелектуальних навчальних Web-системах Титенко С.В., Гагарін О.О, к.т.н., доц., Національний технічний університет України «КПІ», кафедра АПЕПС, м. Київ.
Кількість входів в цьому місяці : 3046
Найцікавіше з публікації проекту TENCompetence. Ця інформація дає деякі концептуальні засади безперервного навчання, орієнтованого на розвиток компетенцій
Кількість входів в цьому місяці : 3006
Оргкомитет приглашаем Вас принять участие в работе IX международной научной конференции "Интеллектуальный анализ информации ИАИ-2009"
Кількість входів в цьому місяці : 2991
Действительно ли теория эволюции достойна негласного звания научной догмы? На самом ли деле не существует альтернативы? Правда ли, что последние исследования показывают достоверность Библии и творческой теории происхождения мира?
Кількість входів в цьому місяці : 2979
Когнітивно-семантичний підхід. Цей підхід можна також охарактеризувати як модель «Знати» [56]. До особливостей підходу слід віднести такі: 1) служить для моделювання знань людини; 2) орієнтується на розв'язання задач (а не на навчання); 3) має на меті створення формальної мови, не залежної від природної мови, але придатної для комп'ютерної обробки. Класично дослідження в області штучного інтелекту прагнули створити таку мову подання знань, яка б не залежала від людської мови і була придатна для комп’ютерних маніпуляцій – так звану філософську мову, метамову, семантичну мову або семантичну модель знань. Створивши її, людині слід буде пройти процес передачі або формалізації своїх знань у цю внутрішню модель знань системи, після чого система буде здатна вирішувати конкретні завдання на основі отриманих знань.
Кількість входів в цьому місяці : 2937
Модель контролю і діагностики знань та стану навчання (МКД) подає технології генерації і автоматизованого аналізу тестів. Модель реалізується на основі моделі Tree-Net і ПТМ. При цьому будівельним матеріалом тестових завдань є семантичні сутності ПТМ. Модель контенту Tree-Net використовується для зв’язку між завданнями тестів і конкретною порцією навчального контенту. МКД служить також для перевірки досягнення цілей навчання, поданих за допомогою моделі професійних компетенцій (МПК).
Кількість входів в цьому місяці : 2935
В данной статье показано, что адаптивная система формирует достаточно широкий спектр ключевых компетенций в смысле А.В. Хуторского
Кількість входів в цьому місяці : 2934
Сайт фестивалю "Мій Час" - Невиданное до наших дней событие состоялось в августе 2005 года. Молодежный фестиваль, проходивший в киевском Дворце Спорта, собрал более 4000 верующих молодых людей из Украины, России, Беларуси, а также Европы, США, Канады и Австралии.
Кількість входів в цьому місяці : 2914
Сучасне суспільство перебуває в умовах «інформаційного вибуху», бурхливого розвитку мережі WWW і технологій розробки програмного забезпечення. Щорічний приріст знань досягає 4-6%, і теперішній фахівець майже третину загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поновлення професійних знань, і, таким чином, він отримує до 50% знань вже після закінчення навчального закладу. Тому питання побудови ефективних Web-систем керування професійною інформацією і навчанням набуває особливої значущості. Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя».
Кількість входів в цьому місяці : 2906
Інформація по курсу «Мультимедіа і Web-дизайн» для груп ЗТВ (2009)
Кількість входів в цьому місяці : 2902
Осуществление координации действий учебных заведений и других организаций, которые проводят подготовку и переподготовку специалистов с использованием технологий дистанционного обучения; обсуждение учебно-методических, информационных, технических, экономических, нормативно-правовых аспектов образования, а также обсуждение вопросов международной интеграции в образовании.
Кількість входів в цьому місяці : 2896
Пару слів про розкрутку сайту - рейтинг Веб-сторінок в очах пошукових систем. PageRank - міра цінності Веб-сторінки для пошукової машини Google
Кількість входів в цьому місяці : 2883
Ученый, который расшифровал код молекулы ДНК, объявил, что теперь он верит в Господа» - такими заголовками пестрели газеты в 2000 году, когда в Белом доме прошла торжественная церемония, посвященная завершению проекта «Геном человека». На ней его руководитель Френсис Коллинз прилюдно отрекся от атеизма. Поскольку был поражен наисложнейшей структурой кода, которым записана программа всех живых организмов на Земле
Кількість входів в цьому місяці : 2851
Студія Інновацій займається дослідженнями в області Інтернет технологій. Ідеологія створення сайтів будується на принципах пріоритету та доступності контенту і легкості у використанні.
Кількість входів в цьому місяці : 2850
Інформація по курсу «Мультимедіа і Web-дизайн» для ЗТВ-51.
Кількість входів в цьому місяці : 2848
Ця стаття робить огляд реакцій студентів на модель учня, що може переглядатися. Ми розглядаємо простий приклад для дітей семирічного віку і студентів університету. Використовуючи бідиш комплексну модель учня, яка підлягає перегляду – один із багатьма поглядами на дані моделі, і другий, який можу бути відкритий для одногрупників і для інструкторів. Ми надаємо оглядовий доклад сприйняття студентами їх власних моделей, щоб довершити більш формальні дані, доступні з інших джерел. Ця інформація корисна для тих, хто розглядає відкриття моделі учня у своїх системах, тому що це надає глибше розуміння індивідуальних ставлень студента, які є важливими при підтримці індивідуального навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 2844
Сайт компанії Steppe by Step - подорожі і екскурсії Україною. www.steppe.com.ua
Кількість входів в цьому місяці : 2842
Робота присвячена проблемам моделювання та розробки універсальних систем керування контентом в веб-середовищі. Подаються ключові концептуальні та архітектурні передумови побудови таких систем. Керування контентом – галузь, з якою користувачі всесвітньої мережі WWW зустрічаються щодня. Системи керування контентом (англ. content management systems, CMS) стали базовим і невід’ємним програмним забезпеченням інформаційних веб-ресурсів
Кількість входів в цьому місяці : 2819
Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем (АПЕПС) запрошує осіб, що мають неповну та повну вищу освіту, на навчання для одержання другої вищої освіти. Форма навчання заочна (професійна підготовка програміста).
Кількість входів в цьому місяці : 2806
Газета «День», як і багато інших українських ЗМІ, отримала звернення Асоціації журналістів, видавців і мовників «Новомедіа», де висловлюється занепокоєння з приводу зростання кількості випадків упередженого і необ’єктивного висвітлення українськими мас-медіа релігійної тематики.
Кількість входів в цьому місяці : 2796
Молодь, за якою майбутнє. Сайт молодіжного християнського руху м. Вишгорода. www.maybutne.org.ua
Кількість входів в цьому місяці : 2792
Безперервна освіта, або освіта впродовж усього життя, змінює освітню парадигму, залишаючи базові і ємні освітні програми у полі традиційної діяльності вищих закладів освіти, і роблячи акцент на індивідуальних стислих і націлених на безпосередній практичний результат навчальних програмах. Найпрогресивнішою платформою для реалізації подібних освітніх тенденцій залишається Інтернет-простір, освітні інформаційні Web-системи і корпоративні системи навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 2787
Сайт "Стритбол Вишгорода" – все про стритбол. Розвиток стритболу у Вишгороді, статті, фото, форум. Інформація про чемпіонати. Спілкування стритболістів. streetball.future.com.ua
Кількість входів в цьому місяці : 2760
З'явився розділ студентських сайтів: Сайти студентів кафедри АПЕПС
Кількість входів в цьому місяці : 2756
Персональна інформація
Кількість входів в цьому місяці : 2751
Презентація до доповіді на конференції VIRT-2007 - Комплексна модель освітнього гіпермедіа-середовища для безперервного навчання
Кількість входів в цьому місяці : 2750
Метою даної роботи є дослідження та розробка методів автоматичної побудови інформаційно-навчальних ресурсів на базі Wikipedia відповідно до навчальної мети користувача. Було проведено аналіз структури статей Wikipedia та зв’язків між ними. Розроблено логічні правила визначення тематичної спорідненості понять, що ґрунтуються на використанні трьох рівнів вкладеності. Запропоновано правила визначення дидактичного порядку між статтями Wikipedia
Кількість входів в цьому місяці : 2749
Компания Gips Systems Украина (ТОВ "Гесем") предлагает качественные услуги машинной штукатурки и декоративных отделочных работ.
Кількість входів в цьому місяці : 2720
Завтра починається щорічна конференція TED у Каліфорнії. Тема цьогорічного заходу – «Чого світ потребує зараз», учасників – аж 48 (краще нікого не виділяти - всі визначні, погляньте), а серед назв сесій - Здоровий ґлузд, Винахід, Провокація, Уява, Простота, Мудрість. Активні перекладачі промов TED вже отримали листи з паролями до веб-трансляції всіх подій. Щасливчики :) Це дійсно вагомий привід долучитись до проекту перекладів - окрім доступу до веб-трансляцій, учасники спільноти отримають і інші привілеї
Кількість входів в цьому місяці : 2714
Дивіться презентацію до публікації "Проблеми створення гіпертекстового навчаючого середовища Гагарін О.О., Титенко С.В.". Доповідь було презентовано на конференції "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУЦІ, ОСВІТІ ТА ЕКОНОМІЦІ", що проходила в Луганську у грудні 2006 р.
Кількість входів в цьому місяці : 2705
Прикладне програмування в мережі Інтернет ЗТВ-51 (2010). Методичні вказівки до курсу
Кількість входів в цьому місяці : 2696
Презентація до доповіді. Описано підхід до подання і визначення області знань в інтелектуальній системі безперервного навчання на базі моделі Web-контенту Tree-Net  і понятійно-тезисної моделі формалізації дидактичного тексту.
Кількість входів в цьому місяці : 2691
ООО «Юрмис» предлагает качественные юридические услуги — регистрация субъектов предпринимательской деятельности, защита интересов, консалтинг и другие услуги.
Кількість входів в цьому місяці : 2684
Сервіси сайту
Кількість входів в цьому місяці : 2684
Для вирішення відзначених проблем необхідно створити систему електронної освіти, яка заснована на інноваційних інтелектуальних технологіях, гнучких моделях безперервної освіти та електронних інформаційних середовищ навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 2663
Асоціація журналістів, видавців і мовників «Новомедіа» висловлює занепокоєння з приводу зростання кількості випадків упередженого і необ'єктивного висвітлення українськими мас-медіа релігійної тематики. Ми спостерігаємо появу нової хвилі матеріалів про так звані «неорелігії» або «секти» в ефірі загальнонаціональних телевізійних каналів (1+1, СТБ, ICTV та ін.) і на шпальтах друкованих видань («Дзеркало тижня», «Дело», «Комсомольская правда» та ін.). Майже усі ці публікації та телевізійні сюжети викривляють факти про офіційно зареєстровані протестантські християнські церкви (харизмати, п'ятидесятники, баптисти та ін.) в Україні.
Кількість входів в цьому місяці : 2657
CSIT'2009: Четверта міжнародна науково-технічна конференція, 15-17 жовтня 2009, Україна, Львів
Кількість входів в цьому місяці : 2649
Модель викладання (МВ) охоплює та інкапсулює методи і алгоритми, які служать як основа підсистеми автоматизованої побудови індивідуального навчального середовища (ІНС). Сюди відносяться методи і алгоритми обробки освітнього запиту, автоматизованої побудови інтерактивного довідника з предметної області навчання та семантичного конспекту на основі онтології, метод вибору і впорядкування контенту індивідуального навчального середовища на основі нечіткого виведення на базі стенфордської моделі.
Кількість входів в цьому місяці : 2649
Sundaysfit.net — Интернет-магазин, обеспечивающий продажу массажного оборудования Wellness System World LLP. Магазин предлагает массажные кресла уникальной модельной линии.
Кількість входів в цьому місяці : 2622
Система FreshKnowledge має на меті надання адміністратору можливості управляти контентом на семантичному рівні. Тому моделювання Веб-контенту грає вирішальну роль. Технологія тематично-асоціативних груп FreshGroups відкриває можливість подавати у різних вимірах.
Кількість входів в цьому місяці : 2619
Данная информация будет интересна всем, кто интересуется Semantic Web, в частности OWL. Сообществом SHCHERBAK.NET был создан раздел под названием Уголок OWL, в котором будут собираться интересные примеры использования OWL для моделирования нетривиальных классов.
Кількість входів в цьому місяці : 2614
З кожним днем ми відчуваємо, що дедалі більшого значення набуває інтелектуальна праця, а працівники знань стають ключовими гравцями у різних сферах діяльності. Нижче приведено список типів таких працівників в залежності від тієї діяльності, яку вони провадять, працюючи із знаннями: "12 kinds of Knowledge Workers"
Кількість входів в цьому місяці : 2602
Студентам 4-го курсу груп ТР,ТВ,ТМ - Вимоги до оформлення навчальних матеріалів для їх подальшого завантаження у навчальну систему
Кількість входів в цьому місяці : 2596
Мессия спустя 2000 лет ходит по земле, но Его, похоже, никто не ждет...
Кількість входів в цьому місяці : 2592
Бібліотека, написана на PHP для роботи з RDF та запитами SPARQL в стандартній для web-розробки зв'язці Apache-PHP-MySQL
Кількість входів в цьому місяці : 2587
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Наказ МОНмолодьспорт № 1112 від 17.10.12 року
Кількість входів в цьому місяці : 2582
Те, що об'єкти роблять безкоштовно, агенти роблять за гроші
Кількість входів в цьому місяці : 2575
Для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста). Для вступників на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб
Кількість входів в цьому місяці : 2574
Веб-розробка на PHP. БД MySQL. Проектування та розробка CMS (4 курс)
Кількість входів в цьому місяці : 2573
Сайт П'ятої міжнародної конференції «Викладання психолого-педагогічних дисциплін у технічному університеті: методологія, досвід, перспективи». www.pptu2007.org.ua
Кількість входів в цьому місяці : 2565
28-29 листопада 2008 р. м. Остріг, Рівненська обл. Перша Міжнародна науково-практична конференція „Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду” має намір відреагувати на найбільші проблеми науки, освіти та суспільства. Найбільшими проблемами сучасної науки є методологічні проблеми, сучасної освіти — проблеми рівноправності світоглядів, сучасної людини і суспільства — проблеми сенсу життя.
Кількість входів в цьому місяці : 2542
Теми семінарів і симпозіумів, що розглядалися на всесвітній конференції по застосуванню штучного інтелекту в освіті AIED 2005
Кількість входів в цьому місяці : 2520
В результаті здійсненого аналізу сформовано концептуальну схему системи керування контентом ІНП (рис.1.6).Ключовими задачами в процесі створення такої системи є побудова моделі бази даних та знань, поданих в контенті, розробка структурно-алгоритмічних основ підсистеми побудови індивідуального навчального середовища та автоматизації тестування знань. Контент і його онтологічно-орієнтована формалізація зберігаються в БЗ і БД системи, для керування якими служать відповідні програмні засоби. Користувач отримує індивідуалізований доступ до ресурсів ІНП за допомогою підсистем організації освітнього запиту, побудови індивідуального навчального середовища, підсистеми керування навчанням і засобів доставки контенту.
Кількість входів в цьому місяці : 2509
  Web 2.0
Прототип нового тривимірного сервісу від Microsoft — Blaise Aguera y Arcas demos augmented-reality maps
Кількість входів в цьому місяці : 2507
У роботі запропоновано розширення понятійно-тезисної моделі (ПТМ) з метою подолання проблеми мовної неузгодженості в тестових завданнях, що будуються автоматично. Запропоновано використання узагальненого мовного класифікатора як додаткової характеристики структурних елементів ПТМ. Удосконалено алгоритм побудови тестових завдань на базі ПТМ
Кількість входів в цьому місяці : 2487
«Я могу сказать уверенно, что нет сегодня таких дистанционных технологий, которые позволили бы обучить экстернов на том же уровне, на котором обучаются в обычных, даже не в самых выдающихся, средних вузах. А диплом они получают тот же самый. Это обман»
Кількість входів в цьому місяці : 2485
Перелік умовних скорочень і позначень. БЗ – база знань. БД – база даних. БН – безперервне навчання іт.д.
Кількість входів в цьому місяці : 2474
The learner model is central to an adaptive educational system, as it is the model of the learner’s understanding (and possibly also other attributes such as their goals, motivation, learning preferences, etc.), that enables a system to adapt to the individual user’s current learning requirements.
Кількість входів в цьому місяці : 2469
In the context of the emerging paradigm of Lifelong Learning, competence-based learning is gradually attracting the attention of the Technology-Enhanced Learning community, since it appears to meet the training expectations of both individuals and organisations.
Кількість входів в цьому місяці : 2457
Разработку социальной сети в Google хранили в строжайшем секрете. Слухи о ее создании периодически появлялись, однако не имели никаких реальных подтверждений и поэтому воспринимались всеми со скептицизмом. Бывшему главе Google неоднократно задавали вопросы по этому поводу, однако Эрик Шмидт с невозмутимым видом отвечал, что в компании просто работают над добавлением нескольких социальных функций в уже существующие сайты. В результате официальный запуск Google+ стал сюрпризом абсолютно для всех.
Кількість входів в цьому місяці : 2448
Перелічимо основні технічні застосування інтелектуальних та інформаційних технологій для подання і керування знаннями в комп’ютерному навчанні, які набули поширення в дослідженнях і на практиці. Кожна з перелічених далі технологій має свої переваги та недоліки і застосовується в контексті різних задач, пов’язаних із навчанням.
Кількість входів в цьому місяці : 2445
19-21 травня 2010 року на базі факультету комп’ютерних наук і технологій Донецького національного технічного університету відбудеться I міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Інформаційні управляючі системи і комп’ютерний моніторинг – 2010»
Кількість входів в цьому місяці : 2443
Педагогический сценарий - это пошаговое описание воображаемых событий учебного процесса, основанное на взаимодействии обучаемого с контентом. Характер этого взаимодействия зависит от особенностей предъявляемой учащемуся информации и побуждения к интеракциям. Поскольку здания бывают разных типов, то и сценариев может оказаться несколько разновидностей.
Кількість входів в цьому місяці : 2436
Презентація до доповіді "Автоматизация построения информационных образовательных ресурсов для поддержки непрерывного обучения на примере портала znannya.org" Гагарін О.О., Титенко С.В. на конференції ВІРТ-2009
Кількість входів в цьому місяці : 2421
Онтологія, що представляє формалізацію понятійної складової контенту та задає відношення дидактичного слідування між поняттями предметної області програмно реалізується на основі сутностей реляційної БД MySQL(рис. 3.7) та сукупності класів, описаних у відповідних PHP-модулях.
Кількість входів в цьому місяці : 2416
На стороні сервера система реалізована засобами серверної скриптової мови PHP, у якості реляційної СКБД тут служить MySQL, що широко застосовується в крупномаштабних Web-проектах. Фізично система складається з набору модулів, які представлені головним чином у вигляді PHP-файлів, а також клієнтських ресурсів, таких як JavaScript-сценарії, CSS-файли стилів та графічні елементи інтерфейсу у вигляді файлів зображень (рис. 3.8). Загальна кількість програмних файлів системи перевищує сотню, тому структура модулів подається у скороченому вигляді.
Кількість входів в цьому місяці : 2415
Уважаемые читатели, Вашему вниманию предлагается результат почти трех месячного труда – SemanticFuture.net.
Кількість входів в цьому місяці : 2397
This paper describes an experiment to explore the effects of the TENCompetence infrastructure for supporting lifelong competence development which is now in development. This infrastructure provides structured, multi-leveled access to learning materials, based upon competences. People can follow their own learning path, supported by a listing of competences and their components, by competence development plans attached to competences and by the possibility to mark elements as complete.
Кількість входів в цьому місяці : 2375
Структурну схему розробленої Web-системи побудови інформаційно-навчальних порталів зображено на рис. 3.1. База даних та знань предметної області складається з трьох інформаційних взаємопов’язаних сховищ: база контенту на основі Tree-Net, понятійно-тезисна база і компетенції. Відповідно персоналу системи надаються спеціальні інструментальні засоби формування і актуалізації такої бази даних та знань. З другого боку користувач починає свою роботу з формування освітнього запиту.
Кількість входів в цьому місяці : 2373
Intelligent content is not limited to one purpose, technology or output. It's structurally rich and semantically aware and is therefore automatically discoverable, reusable, reconfigurable and adaptable. And intelligent content isn't just a future, it's possible now.
Кількість входів в цьому місяці : 2327
Ключові класи системи, які безпосередньо відповідають за реалізацію описаних раніше моделей подані в бібліотеці FreshCoreядра системи, діаграму якої показано на рис.3.4.
Кількість входів в цьому місяці : 2326
Сайт Інституту Розвитку Християнського Лідерства повністю переведено на останню версію платформи FreshKnowledge.
Кількість входів в цьому місяці : 2307
Портал знань на основі досліджень Лабораторії СЕТ впроваджує нову функцію індивідуалізованого керування знаннями.
Кількість входів в цьому місяці : 2299
Интернет-магазин E-Wellness e-wellness.com.ua — предлагает вашему вниманию широкий ассортимент массажного оборудования, а также климатического оборудования торговых марок Casada, ZENET, Young-medical и др. Здесь вы можете приобрести массажное кресло лучших производителей, а также другие массажеры
Кількість входів в цьому місяці : 2293
Вийшла публікація Титенка С.В., Гагаріна О.О. "Модель навчального Web-контенту Tree-Net як основа для інтеграції управління знаннями і безперервним навчанням в організації" у міжнародному науково–технічному журналі "СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Кількість входів в цьому місяці : 2275
13-14 жовтня 2009 р. у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (НТУУ «КПІ») відбудеться Шоста Міжнародна науково-методична конференція “Викладання психолого-педагогічних дисциплін в технічному університеті: методологія, досвід, перспективи”. Організатори запрошують науковців, викладачів, методистів узяти участь у конференції.
Кількість входів в цьому місяці : 2267
Було оновлено систему семантичного управління контентом сайту FreshKnowledge sCMS. Розширено семантику контенту. Окрім сутності "Подання" (View), що репрезентує Веб-сторінку, яка зберігається в базі даних, додано дочірню сутність "Подання-Дія" (ActionView). ActionView може є таким самим об'єктом, що й звичайне Подання, проте безпосередньо не зберігається в БД
Кількість входів в цьому місяці : 2246
Семінар "Відкритий доступ до наукової інформації: нові можливості завдяки Інтернету. Частина 2: Авторське право за умов відкритого доступу", 13 листопада 2006-го року, Ґете-Інститут в Україні.
Кількість входів в цьому місяці : 2243
Хостинг провайдер TutHost предоставляет услуги виртуального веб хостинга с поддержкой PHP, MySQL, CGI, SSI, .htaccess, услуги по регистрации доменов , а также услуги реселлинга. Дешевле только на narod.ru, быстрее только самолеты, надежней только localhost - девиз компании.
Кількість входів в цьому місяці : 2240
Мета конференції:
- апробація нових наукових ідей та практичних результатів використання комп’ютерної математики в науці, інженерії та освіті;
- активізація впровадження науково-технічних розробок і програмних продуктів у виробництво, науку та освіту;
- презентація програмних продуктів.
Кількість входів в цьому місяці : 2233
Метою даної роботи є дослідження та розробка методів автоматичної побудови інформаційно-навчальних ресурсів на базі Wikipedia відповідно до навчальної мети користувача. Було проведено аналіз структури статей Wikipedia та зв’язків між ними. Розроблено логічні правила визначення тематичної спорідненості понять, що ґрунтуються на використанні трьох рівнів вкладеності. Запропоновано правила визначення дидактичного порядку між статтями Wikipedia
Кількість входів в цьому місяці : 2232
Візуалізація графу дидактичної онтології на основі Flash.
Кількість входів в цьому місяці : 2229
Усім нам відомо, яке велике значення має форматування навчального і не тільки навчального тексту. Одна справа читати сукупний масив тексту без жодних виділень, зміни шрифту, курсиву тощо. Це сприймається, як щось сіре, незрозуміле, таке що не вкладається в голову.
Кількість входів в цьому місяці : 2227
Спеціально для підтримки адміністрування бази навчального контенту на основі принципів Tree-Net, ПТМ і МПК була створена бібліотека класів, діаграма якої зображена на рис. 3.6. Клас «База даних» служить для з’єднання з БД і виконання SQL-запитів. Клас «Набір даних» служить для опису і подальшої обробки результату запиту. Клас «Таблиця» і його нащадки служать для формування користувацького Web-інтерфейсу для редагування таблиць БД.
Кількість входів в цьому місяці : 2224
У статті з'ясовано поняття комп'ютерного тесту, на ведено різні підходи до конструювання тестових за вдань та узагальнено основні вимоги до створення тестів з інформатики в системі дистанційного навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 2224
Доповідь Титенка С.В. на конференції ITEA-2011 "Формальний апарат та програмні засоби автоматизації побудови індивідуального навчального web-середовища" — відео, презентація
Кількість входів в цьому місяці : 2220
Питання побудови ефективних систем керування професійною інформацією та підтримки безперервного навчання набуває особливої значущості в умовах екстенсивного розвитку науки і технологій. Дедалі більшого значення набуває корпоративне навчання, що організовується на підприємствах з метою навчання і професійного розвитку працівників. Найвищим капіталом організації є співробітники, а їх особистий розвиток і інтелект – найвищою технологією.
Кількість входів в цьому місяці : 2192
Конференція присвячена 90-річчю Національної академії наук України та 45-річчю Інституту проблем математичних машин і систем НАН України. Основні науково-технічні напрямки конференції: Комп'ютерна математика (КМ), Системи КМ в науці та техніці, Системи КМ у вищій школі.
Кількість входів в цьому місяці : 2170
Наукові статті про проблеми побудови навчальних систем.
Кількість входів в цьому місяці : 2170
Запущено бета-версію підсистеми тестування знань на основі понятійно-тезисної моделі. Підсистема контролю знань є складовою Порталу знань, що будується на основі наукових підходів, що розвиваються Лабораторією СЕТ.
Кількість входів в цьому місяці : 2165
На сайті викладено програму EduManager, що розроблена для демонстрації і апробації авторського підходу до автоматизації контролю знань в системах дистанційного навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 2160
TED — це щорічна конференція, на яку запрошуються видатні мислителі та діячі світу, щоб поділитися тим, що їх найбільше захоплює. ”TED” означає Technology, Entertainment, Design (Технології, Розваги, Дизайн) — три широкі сфери тем, що разом формують наше майбутнє.
Кількість входів в цьому місяці : 2160
27 жовтня було оновлено ядро CMS-системи FreshKnowledge, на якій працює веб-сайт лабораторії. Були внесені деякі невеликі зміни, серед них - автоматичне додавання асоціативних посилань у структуру сторінки тощо.
Кількість входів в цьому місяці : 2146
Система управління інформаційним Веб-ресурсом FreshKnowledge бере участь у конкурсі інноваційних проектів Національного технічного університету Україіни "КПІ".
Кількість входів в цьому місяці : 2138
Лабораторія СЕТ вітає усіх із Новим Роком і Народженням Ісуса Христа! Зичимо вам творчих успіхів, натхнення і сил, здоров'я та радості.
Кількість входів в цьому місяці : 2129
В НТУУ "КПІ" на кафедрі АПЕПС (Автоматизації проектування енергетичних процесів і систем) успішно пройшов захист 3-х бакалаврських робіт по тематиці дистанційного навчання та використання понятійно-тезисної моделі
Кількість входів в цьому місяці : 2103
Модель користувача (МК) описує цілі, рівень знань і навичок студента. Також модель зберігає власні уподобання користувача щодо налаштування індивідуального навчального середовища. МК структурно будується на основі Tree-Net, ПТМ, МПК і МОЗ.
Кількість входів в цьому місяці : 2100
Міжнародний фонд "Відродження", eIFL.net та Google Scholar запрошують видавців і редакторів наукових журналів на презентацію проекту оцифрування наукових журналів та обговорення засад співпраці. Зустріч вестимуть Christian DiCarlo, Strategic Partner Development, Google, Inc., та Ірина Кучма, Міжнародний фонд "Відродження". Зустріч відбудеться у понеділок, 24 вересня, о 9.30 у конференц-залі "Міжнародного фонду "Відродження" (вул. Артема, 46).
Кількість входів в цьому місяці : 2095
Наприкинці липня 2007 року було принципово оновлено управління контентом в системі FreshKnowledge. Додано новий рівень семантичних зв'язків між елементами контенту - асоціативні групи FreshGroups.
Кількість входів в цьому місяці : 2078
На основі аналізу сучасних освітніх вимог до програмних систем керування інформаційно-навчальним Web-контентом і огляду методів інтелектуальних навчальних систем, а також з урахуванням концептуальних засад подання знань в інформаційно-навчальних Web-системах, ставиться задача розробити комплекс моделей і методів та реалізувати на їх основі програмні засоби онтологічно-орієнтованої системи керування Web-контентом інформаційно-навчальних порталів.
Кількість входів в цьому місяці : 2076
Актуальність теми дослідження. В умовах інформаційного перенасичення і бурхливого розвитку мережі WWW, коли щорічний приріст знань складає 4-6%, фахівець отримує до 50% знань після закінчення навчального закладу і майже третину загального обсягу свого робочого часу мусить витрачати на поповнення професійних знань. У зв’язку з цим питання побудови ефективних систем керування професійною інформацією і підтримки навчання набуває особливої значущості. Україна стоїть перед викликом впровадження і підтримки освітніх процесів за принципом «навчання впродовж усього життя». Стандартизовані і достатньо статичні п’яти-шестирічні університетські програми не здатні в повноті задовольнити перемінливі вимоги ринку праці. Інновації постійно змінюють попит на різні професії і самі професії зокрема. Тому навчання і професійний розвиток не припиняються після завершення університету, а тривають і надалі. Технології побудови інформаційно-навчальних Web-порталів і систем дистанційної освіти мають потенціал відповісти на такий суспільний виклик, надавши зручні механізми доступу користувачів до затребуваної професійної інформації і забезпечивши підтримку індивідуалізованого навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 2075
Як адаптуватися філологові до сучасних умов ринку праці? У яких галузях діяльності йому шукати роботу? Що може дати молодій людині філологічна освіта? – на ці та багато інших наболілих питань шукали та знаходили нові відповіді студенти, випускники та гості Інституту філології на круглому столі «Сучасні перспективи філології як освіти та фаху». На круглий стіл були запрошені успішні випускники ІФу, львівської філології та навіть ІТ-шник із КПІ
Кількість входів в цьому місяці : 2044
Новини edu.setlab.net : Викладено підбірку матеріалів по технології AJAX.
Ajax (от англ. Asynchronous JavaScript and XML — «асинхронный JavaScript и XML»; по-английски произносится [эджэ́кс], по-русски чаще говорят [ая́кс]) — это подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений. При использовании Ajax веб-сервера не перезагружается полностью в ответ на каждое действие пользователя. Вместо этого с веб-сервера догружаются только нужные пользователю данные. Ajax — один из компонентов концепции DHTML.
Кількість входів в цьому місяці : 2038
Систему управління контентом було в черговий раз оновлено. Додано функцію шаблонів за технологією FreshTemplates, реалізовано технологію візуалізації сутностей FreshEntities. Додано функцію фотогалереї.
Кількість входів в цьому місяці : 2034
Регіональний центр розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим (РЦРЕУ) у межах проекту «Створення і підготовка діяльності Регіонального центру розвитку електронного урядування в Автономній Республіці Крим» підготував навчальний курс «Технології е-урядування». Розробник методичних матеріалів курсу – к.ю.н. М. С. Демкова.
Кількість входів в цьому місяці : 2031
Щиро вітаємо усіх із Воскресінням Ісуса Христа! Нехай сила і глибина цього свята наповнить ваше життя і серце. Ось вже майже 2000 років людство святкує Свято Воскресіння Ісуса Христа із Назарета. Ким Він був? Чи є ця особистість історично реальною?...
Кількість входів в цьому місяці : 2023
Застосування методу формалізації предметної складової контенту на основі ПТМ для широкого кола дисциплін дозволило автоматизувати процес побудови завдань для тестового контролю користувачів інформаційно-навчального порталу. Підсистема автоматизованого тестування може бути застосована для будь-якої ділянки навчального матеріалу за умови, що дана ділянка ПТ-формалізована.
Кількість входів в цьому місяці : 2022
Адміністрація IJAIED зняла паролі з публікацій починаючи з 2005 року. Публікації 2006, 2007 років доступні тільки платно.
Кількість входів в цьому місяці : 2015
Розглянуто основні дидактичні принципи дистанційної та традиційної форм навчання. За цими принципами виведено основні функціональні модулі сучасних систем управління дистанційним навчанням.
Кількість входів в цьому місяці : 2013
У черговий раз конференція "Освіта і Віртуальність" зібрала спеціалістів, дослідників і практиків дистанційного навчання з України і Росії. Лабораторія СЕТ презентувала на конференції власні дослідження. Сергій Титенко і Олександр Гагарін представили до уваги учасників доповідь "Комплексна модель освітнього гіпермедіа-середовища для безперервного навчання".
Кількість входів в цьому місяці : 2001
На базі комплексу моделей і методів, поданих в попередньому розділі, створено програмну систему керування Web-контентом, яка є засобом побудови інформаційно-навчальних Web-порталів з функцією індивідуалізованого доступу користувачів до затребуваної інформації. Систему реалізовано засобами серверної мови сценаріїв PHPз використанням у якості системи керування базою даних MySQL, а також з використанням таких клієнтських технологій як HTML, CSS, JavaScriptта AdobeFlex.
Кількість входів в цьому місяці : 2000
Г.І. Пальшин, директор Центру післядипломної освіти поділився із науковцями і студентами НТУУ "КПІ" досвідом у організації корпоративного навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 1993
Розроблений програмний комплекс був застосований в проектах таких організацій і установ як Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ», Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Регіональний центр розвитку е-урядування в Автономній Республіці Крим (РЦРЕУ), Представництво Університету «Vision» (США) у Східній Європі, а також в межах навчально-методичної діяльності на кафедрі АПЕПС НТУУ «КПІ» та у ряді ініціативних авторських проектів.
Кількість входів в цьому місяці : 1982
Модель освітнього запиту (МОЗ) – сукупність структур та методів для реалізації запиту на освітні послуги до системи [95]. Запит будується на основі моделі Tree-Net, ПТМ та МПК і може містити інформацію про цільові навчальні матеріали, терміни і поняття, професійні компетенції, посаду чи спеціальність.
Кількість входів в цьому місяці : 1977
На сайті відкрито новий розділ, в якому подаються переклади деяких англомовних статей по тематиці штучний інтелект в освіті. Тут ви знайдете оригінал статті, як правило в форматі PDF, і переклад українською (HTML і DOC).
Кількість входів в цьому місяці : 1969
12 апреля весь мир отмечает День авиации и космонавтики. Коллектив Лаборатории СЕТ спешит поздравить Александра Александровича с его профессиональным праздником...
Кількість входів в цьому місяці : 1961
На сайті системи educator.setlab.net викладено ще один навчальний курс — "Автоматизация процесса тестирования при помощи методологии и инструментальных средств IBM Rational".
Кількість входів в цьому місяці : 1957
Програмні засоби, що реалізують ієрархічно-мережеву модель структурування контенту і опису предметних областей були застосовні для побудови порталу представництва Міжнародного Університету «Vision» (США) у країнах Східної Європи. Портал розміщено за адресою www.idcl.org.ua(рис. 4.7).
Кількість входів в цьому місяці : 1956
На рівні організації індивідуалізованого навчання в системі вирішуються такі задачі як організація освітнього запиту для ініціалізації персонального освітнього Web-простору, побудова індивідуального навчального середовища, автоматизований контроль і діагностика знань, побудова інтерактивного довідника з предметної області і семантичного конспекту курсу на основі онтології. На цьому рівні моделюються інформаційні структури для опису освітніх цілей, реалізації індивідуалізації навчання, подаються методи організації навчального процесу.
Кількість входів в цьому місяці : 1952
На edu.setlab.net розміщено новий навчальний курс по PHP.
Кількість входів в цьому місяці : 1945
У статті розглянуто нормативно-правову базу, яка є основою для впровадження і розвитку дистанційної форми навчання у системі вищої, професійної, загальної і післядипломної освіти.
Кількість входів в цьому місяці : 1927
Тепер на нашому сайті реалізовано пошук на основі AJAX від Google.
Кількість входів в цьому місяці : 1921
Тепер трафік з нашого сайту вважається внутрішньо-українським (UA-IX).
Кількість входів в цьому місяці : 1919
Відкритий навчальний портал znannya.org подає сукупність взаємопов’язаних навчальних курсів з проектування та розробки програмного забезпечення, а також з ряду інших дисциплін. Розгорнута тематика сайту у вигляді хмари тегів зображена на рис. 4.10. Загалом БЗ і БД порталу містить 1113 інформаційно-навчальних сторінок, 48 предметних галузей і їх підрозділів, 1696 понять, 7064 тези, 1517 відношень (2170 разом з транзитивними). В системі зареєстровано 984 користувача.
Кількість входів в цьому місяці : 1908
Сайт Лабораторії СЕТ отримав оновлену навігаційну схему. Тепер для зручності пошуку бажаної інформації відвідувачам доступна навігація не тільки по структурі меню сайту, а й по узагальненим темам
Кількість входів в цьому місяці : 1901
У статті розглянуто основні напрямки та найбільш актуальні й перспективні шляхи використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі та науковій діяльності студентів і викладачів ВНЗ.
Кількість входів в цьому місяці : 1890
Створене в роботі програмне забезпечення спирається на принципи об’єктно-орієнтованого проектування[15]. Класи системи поділяються на дві бібліотеки: основна бібліотека класів – відповідає за безпосередню реалізацію моделей системи; адміністративна бібліотека – служить для організації керування і наповнення БД системи з урахуванням специфічних моделей даних системи.
Кількість входів в цьому місяці : 1886
Створена на основі запропонованих моделей і методів програмна система була застосована для задач структурування і формалізації міждисциплінарного контенту, опису предметних областей інформаційних Web-ресурсів, автоматизованої побудови онтології, автоматизованого тестування і побудови індивідуального навчального середовища.
Кількість входів в цьому місяці : 1878
Категорія знання відіграє ключову роль як у навчальному процесі, так і в інтелектуальних системах, тому задача подання, моделювання і керування знаннями в навчальній системі набуває особливої значущості. Проблеми моделювання знань в інтелектуальних системах широко розглядаються в роботах [30-32]. Разом із поширенням досягнень у галузі штучного інтелекту (ШІ), підсилюються намагання науковців використовувати вже розроблені технології цієї галузі спеціально для потреб освіти. Застосування досягнень ШІ у навчанні і викладанні сприяє розвитку окремого дослідницького напрямку із відповідними специфічними для цієї області проблемами. Створюються наукові співтовариства [37, 38], що займаються дослідженням освітніх процесів і застосуванням технологій ШІ у комп’ютерних системах навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 1876
В запропонованому комплексі моделей передбачається організаційна модель навчання (ОМН), яка повинна описати організаційні сторони дистанційного навчання. Вона має служити для вирішення таких завдань як питання доступу, облікові записи, ролі користувачів, часова організація, розклад, особистий склад учасників конкретного навчального процесу, фінансові питання, функціонування електронного деканату, тощо. До ОМН як підмодель слід віднести і модель освітньої спільноти (МОС).
Кількість входів в цьому місяці : 1874
У роботі розв’язана задача побудови комплексу моделей і методів та створення на їх основі програмного забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом із функцією індивідуалізованого доступу користувачів до затребуваної професійно-навчальної інформації в межах інформаційного Web-порталу. Дисертація містить наступні теоретичні і практичні результати.
Кількість входів в цьому місяці : 1858
Веб-технології (3 курс)
Кількість входів в цьому місяці : 1856
Метою проекту є організація онлайн-спільноти українських науковців, обговорення актуальних проблем української науки, розміщення публікацій, обмін досвідом та пошук партнерів. Інтернет дозволяє організувати ефективну спілкування та співпрацю українських науковців як різних регіонів України, так і тих, які перебувають за кордоном.
Кількість входів в цьому місяці : 1852
Запропонований комплекс моделей і методів дозволяє системно підійти до побудови онтологічно-орієнтованої Web-системи керування інформаційно-навчальним контентом [70]. Моделі рівня керування знаннями дозволяють розглядати сукупність навчальних матеріалів по всім дисциплінам як єдине ціле, використовувати міждисциплінарні зв’язки і застосовувати єдині методи керування навчальним контентом на рівні його завантаження і використання під час індивідуалізованого доступу і навчання користувачів.
Кількість входів в цьому місяці : 1845
Технологія Ajax (4 курс)
Кількість входів в цьому місяці : 1840
Розроблено прикладну програмну систему [69, 108] керування контентом з розширеним інструментарієм автоматизованої побудови інформаційно-навчальних Web-порталів, яка містить програмні засоби створення міждисциплінарної бази контенту навчального та професійного призначення, засоби автоматичної побудови і відображення онтології предметної області, засоби побудови індивідуального інформаційно-навчального середовища і засоби автоматизованої побудови тестових завдань.
Кількість входів в цьому місяці : 1800
Програмування під Android (2013)
Кількість входів в цьому місяці : 1798
На рівні керування знаннями вирішуються такі задачі як структурування освітнього контенту, формалізація зв’язків і співвідношень між ділянками навчальних матеріалів, формалізація змісту навчальних текстів, семантичне моделювання предметної області і побудова онтології для дидактичних цілей, а також моделювання компетенцій, професій та посадових інструкцій [64]. Ці завдання вирішуються на основі ієрархічно-мережевої об’єктно-орієнтованої моделі контенту Tree-Net, понятійно-тезисної моделі формалізації дидактичного тексту (ПТМ), методу автоматизованої побудови онтології ПрО і моделі професійних компетенцій (МПК).
Кількість входів в цьому місяці : 1783
У статті проаналізовано нові інформаційні технології навчання, як засіб активізації навчально­ пізнавальної діяльності, що створює прорив у методології, організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях системи освіти.
Кількість входів в цьому місяці : 1775
Студенти-заочники (ЗТВ-61), а також стаціонар можуть здавати роботи Титенку С.В. в понеділок після 12:00 на кафедрі (413/5).
Кількість входів в цьому місяці : 1755
Алгоритми побудови індивідуального навчального середовища реалізовані в PHP-класі Ontology і спираються на результати роботи алгоритмів генерації онтології (PHP-клас Concept), синтаксичного аналізу і індексації контенту (PHP-клас CMS), а також алгоритмів побудови транзитивного замикання графу онтології, що виконуються за допомогою спеціального клієнт-серверного модуля CuptoC(AdobeFlex).
Кількість входів в цьому місяці : 1754
У статті розглядається комп’ютерне навчання як один з засобів впровадження особистістно-орієнтованих розвиваючих технологій у вищих навчальних закладах. Аналізуються проблеми, які виникають при подані інформації засобами сучасних комп’ютерних технологій навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 1738
Охарактеризовано два підходи до трактування поняття «дистанційне навчання». Проаналізовано відмінності між дистанційним і традиційним навчанням. Сформульовано основні висновки, отримані автором на основі узагальнення результатів теоретичного дослідження.
Кількість входів в цьому місяці : 1722
У статті розглянуто проблеми та переваги розвитку наукових засад дистанційного навчання та висвітлено існуючі проблеми розвитку навчальних процесів дистанційного навчання у вищих навчальних закладах.
Кількість входів в цьому місяці : 1695
У статті проаналізовано і досліджено стан та рівень вивченості методологічних і теоретичних основ дистанційного навчання; сформовано методологічні основи, виявлено низку характеристик, притаманних лише дистанційному навчанню; виявлено переваги та недоліки застосування дистанційного навчання до розвитку предметно-орієнтовної компетентності вчителів інформатики.
Кількість входів в цьому місяці : 1688
У статті розглянуто створення моделей індивідуального сценарію навчання для кожного студента в залежності від його індивідуальних характеристик з використанням мереж Петрі.
Кількість входів в цьому місяці : 1681
У статті описано інтелектуальний механізм побудови індивідуальної навчальної траєкторії в адаптивних системах дистанційного навчання та контролю знань, який базується на моделі, в основі якої лежать елементи теорії графів та квантування знань.
Кількість входів в цьому місяці : 1679
Процес інформатизації стає закономірним та об’єктивним процесом у системі освіти. Саме завдяки цьому процесу стала можливою нова форма навчання — дистанційна освіта, яка втілює в собі найкращі особливості традиційних форм навчання — очної, заочної, екстернатної, добре з ними інтегрується.
Кількість входів в цьому місяці : 1674
Читайте публікації лабораторіїї по тематиці дистанційне навчання, моделі подання знань, штучний інтелект в освіті.
Кількість входів в цьому місяці : 1672
Економічні, політичні і соціальні зміни, які відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти.
Кількість входів в цьому місяці : 1639
Показано, что использование искусственных нейронных сетей для построения обучающих систем позволяет не только реализовать индивидуальный план обучения студента на основе тестового контроля, но и учитывать его личные качества и характеристики.
Кількість входів в цьому місяці : 1634
У статті розглядаються основні напрями та методи використання інформаційних технологій при застосуванні інтерактивних методів навчання, а також чинники, що роблять доцільним застосування цих технологій.
Кількість входів в цьому місяці : 1627
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція „Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищій школі” є нагодою для спеціалістів у галузі інформаційних технологій обмінятися думками, встановити або підтримати професійні зв’язки з колегами, спланувати перспективи наукового співробітництва та досліджень.
Кількість входів в цьому місяці : 1625
Наприкінці весни 2006 року стартував Інтернет-офіс лабораторії
Кількість входів в цьому місяці : 1624
У статті доведено необхідність створення комплексу енкарідж у дистанційному навчанні студентів харчового профілю, що дозволить задовольнити потребу суспільства в активних творчих особистостях, знайомих з прийомами рішення нестандартних задач в реальних життєвих ситуаціях.
Кількість входів в цьому місяці : 1622
У статті розглядається проблема створення лабораторного пра ктикуму з інформатики в умовах дистанційно ї форми навчання з урахуванням основних дидактичних принципів навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 1604
Сьогодні навчання доцільно розглядати як безперервний і динамічний процес. Сучасна соціально-економічна ситуація в країні й у системі освіти така, що традиційні форми одержання навчання й моделі навчання не можуть задовольнити всіх потреб в освітніх послугах, сконцентрованих, як правило, у великих містах.
Кількість входів в цьому місяці : 1597
Головна ідея статті полягає в описі концептуальної моделі дистанційного курсу розвитку (ДКР) психологічних компетенцій «Успіх» (ПКУ). Курс проектується на принципах проектно-технологічної методології; цільова аудиторія курсу — це дорослі люди, які мають потребу у розвитку психологічних компетенцій:
Кількість входів в цьому місяці : 1597
Розглянуто особливості самомобілізації власних можливостей учнів в процесі виконання фізичних вправ і завдань різного характеру. Дано поняття «особистісна мобільність».
Кількість входів в цьому місяці : 1586
Розглянуто особливості застосування методу діакоптики та об ’ єктно-орієнтованого підходу під час створення навчальних систем. Розроблена структура та описана реалізація основних компонент навчальної системи для вивчення застосування базових числових методів в інформаційних технологіях.
Кількість входів в цьому місяці : 1585
Проаналізовано репрезентативні приклади сучасних навчальних середовищ, у них виділено риси відкритих та замкнених систем. Обґрунтовано необхідність переходу до відкрито-замкнених систем (Open-Close Systems) та подано характеристику останніх. У першому наближені окреслено універсум сутностей даної галузі з його прагматико обумовленою типізацією.
Кількість входів в цьому місяці : 1583
Ускладнення та поява нових об’єктів і технологій будівництва, скорочення термінів їх проектування, підвищення якості проектних рішень, поява нових (САПР) та велика кількість САПР, що розвиваються, потребують постійного підвищення кваліфікації архітекторів, інженерів-конструкторів, інженерів-проектувальників та інших спеціалістів, які займаються проектуванням у будівельній галузі.
Кількість входів в цьому місяці : 1577
У статті розглянуто питання вдосконалення систем навчання відповідно до технічних можливостей апаратної частини систем автоматизованого навчання з можливостями алгоритмічного забезпечення.
Кількість входів в цьому місяці : 1565
У статті описано технологію побудови індивідуальної адаптивної траєкторії навчання на базі методу різнорівневого алгоритмічного квантування знань. Запропонована технологія дає можливість сформувати індивідуальну структуру навчального матеріалу, що дозволяє реалізувати значні можливості адаптації до початкового рівня знань і інших характеристик тих, хто навчається.
Кількість входів в цьому місяці : 1564
В процесі створення та експлуатації комп’ютерних навчальних систем виявляються проблемні питання, які потребують вирішення. Проводиться аналіз існуючих навчальних систем та їх застосування в навчальних закладах.
Кількість входів в цьому місяці : 1560
У даній статті окреслено загальні положення управління якістю освіти. Описано досвід розробки університетом внутрішніх стандартних вимог до навчально-методичних матеріалів та супроводження навчального процесу за дистанційною формою навчання.
Кількість входів в цьому місяці : 1545
В роботі запропоновано модель інтегрованої динамічної адаптивної інформаційної системи, віртуальний університет, що побудована на ефектах самоорганізації.
Кількість входів в цьому місяці : 1535
У статті запропоновані методологічні підходи вирішення завдання нечіткої багатокритеріальної оптимізації у виборі раціональної моделі подання знань інтелектуальних навчальних систем в процесі їхнього проектування.
Кількість входів в цьому місяці : 1534
Інформатизація освіти в Україні — один з найважливіших механізмів, що зачіпає основні напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні інформаційні технології відкривають нові перспективи для підвищення ефективності освітнього процесу.
Кількість входів в цьому місяці : 1524
Описано підхід до розбудови можливостей існуючих та створення нового покоління веб-базованих дидактичних та інформаційних систем через використання спеціалізованої алгоритмічної мови з онлайн інтерпретатором та підтримкою фунцій моделювання динамічних об'єктів, зокрема в галузі дистанційної освіти.
Кількість входів в цьому місяці : 1518
Комп'ютерні мережі та веб-програмування (3 курс, 2015)
Кількість входів в цьому місяці : 1509
Розглянуті особливості побудови та програмної реалізації інтелектуальної системи контролю знань на базі понятійно-тезисної моделі. Запропонована ідея втілена у програмному продукті і знаходиться на стадії подальшого дослідження і розвитку.
Кількість входів в цьому місяці : 1463
TEDxKyivLive: пряма трансляція TED2013: рекорди та виклики! 27 лютого 18:30. В останній зимовий тиждень (25.02-1.03.2013) в Каліфорнії відбудеться 29-та щорічна конференція TED2013 “The Young. The Wise. The Undiscovered.” TED ніколи не був звичайною подією, та цього разу дивує найбільше за всю історію
Кількість входів в цьому місяці : 1442
Web-програмування та розробка CMS (3 курс, 2014 р.)
Кількість входів в цьому місяці : 1436
Парадигма сучасного розвитку освіти в Україні базується на практичному впровадженні дистанційного навчання, оскільки безперервність освіти стає важливим фактором конкурентоспроможності фахівця на ринку праці.
Кількість входів в цьому місяці : 1419
Моделі і методи розробки CMS-систем (4 курс, 2013р.)
Кількість входів в цьому місяці : 1406
В роботі визначено поняття дидактичної онтології, приведено можливі алгоритми пошуку шляху в графі дидактичної онтології, показано результати роботи алгоритмів, порівняння побудованих шляхів
Кількість входів в цьому місяці : 1314
Web-програмування. Фільтри в Інтернет-магазині. Адміністративна частина CMS (4 курс, 2014 р.)
Кількість входів в цьому місяці : 1236
В этом полуторачасовом документальном фильме 15 докторов наук рассказывают о фатальных недостатках теории эволюции, а также объясняют, почему они уверены, что библейская история – намного лучшее объяснение наблюдаемому нами миру. В обществе обычно слышно только одну сторону спора, но содержащий великолепную анимацию и эффектные съёмки фильм Ахиллесовы пяты эволюции представляет мощную критику повсеместно преподаваемой эволюционной догмы – в тех областях, которые считаются её самыми сильными сторонами
Кількість входів в цьому місяці : 1129
Веб-орієнтовані інформаційні системи (2015-2016)
Кількість входів в цьому місяці : 1037
Дана робота присвячена створенню програмної системи формалізації даних часопису на основі понятійно-тезисної моделі. Понятійно-тезисна модель була вдосконалена доданням до неї елементів часового періоду. Додаток може використовуватись користувачами для вивчення даних часопису. Користувач має змогу обирати проміжок часу, матеріали за який він бажає вивчити, а система направляє користувача у вивченні тої чи іншої тематики
Кількість входів в цьому місяці : 859
Основи програмування під Android (2016)
Кількість входів в цьому місяці : 772
Словник-довідник розрахований на фахівців, які займаються організацією та проведенням тестування, педагогічних працівників системи загальної середньої освіти, широке коло читачів, які цікавляться питаннями тестології
Кількість входів в цьому місяці : 685
Web-студія. Професійні рішення для Інтернет-проектів, розробка веб-сайтів, веб-дизайн (Web-дизайн). Просування (Розкрутка), хостинг, домени, розробка Живих Сайтів, підтримка, супроводження і оновлення сайтів, CMS.
Кількість входів в цьому місяці : 620
Авторы-составители: А.Н.Аверкин, М.Г.Гаазе-Рапопорт, Д.А.Поспелов
Кількість входів в цьому місяці : 440
...Но главная проблема, как по мне, совсем в другом. Главная проблема в том, что больше половины студентов просто не хотят освоить специальность, на которой они учатся. Меня не перестает удивлять, но это факт: большинство студентов факультета информатики КПИ не хотят учиться программировать или же разбираться в компьютерах.
Кількість входів в цьому місяці : 422
Интеллектуальные и адаптивные системы дистанционного обучения. Терминологический словарь. Обратите внимание на "семантический конспект" словаря — понятия, расположенные в порядке дидактичнской сложности.
Кількість входів в цьому місяці : 352
Лабораторія СЕТ — лабораторія досліджень і розробок в області інформаційних технологій. Наші дослідження стосуються систем Веб-освіти. Області наукових інтересів: штучний інтелект в освіті, Web, моделі подання знань, дистанційна освіта, системи управління вмістом сайту, семантичне моделювання контенту тощо.
Кількість входів в цьому місяці : 209
Tytenko, S. V. INTERACTIVE CONCEPT MAPS IN ONTOLOGY-ORIENTED INFORMATION AND LEARNING WEB-SYSTEMS. KPI Science News, no. 2, pp. 24–36, 2019. doi:10.20535/kpi-sn.2019.2.167515
Кількість входів в цьому місяці : 24

Коментарі відвідувачів (0)
[ Показати коментарі ]

Додайте власний коментар
Автор

Коментар

Кількість входів в цьому місяці : 98052
Приєднуйтесь!
Сторінки, близькі за змістом
Останні новини
©2006-2019 Лабораторія СЕТ, Сергій Титенко
При використанні матеріалів посилання, гіперпосилання для web-ресурсів, на www.setlab.net обов'язкове
Зв'язок: lab@setlab.net 
Лабораторія СЕТ powered by FreshKnowledge
Студія Інновацій — Розробляємо розумні сайти
НТУУ "КПІ"
Комп'ютерні науки та програмна інженерія
Друзі і партнери